Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Filtrera

Taggar

Innehållstyp

Form

Målgrupp

Tidsåtgång

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Barnboksbeståndet – kvalitet och barns delaktighet

Artikel

Kan vi tala om kvalitet för barnlitteratur utifrån hur böcker är skrivna och utformade, eller bör barnlitterär kvalitet bedömas utifrån vad barnen uppskattar?  I samarbete med Biblioteksutveckling i Västra Götalandsregionen arrangerade Digiteket webbinariet “Barnboksbeståndet – om kvalitet och barns delaktighet” som nu finns tillgängligt att se i efterhand. 

Organisation och omvärld
60+ min

Utveckla lustfylld samverkan mellan bibliotek och civilsamhälle

Kurs

Det här är en utbildning om samverkan mellan biblioteksverksamheten och civil­samhället. Kursen syftar därigenom till att ge dig dig som biblioteksmedarbetare bättre grundkunskaper om hur du kan gå tillväga för att samverka med civilsamhället, liksom belysa vilka vinningarna med samverkan kan vara i en bibliotekskontext.

Organisation och omvärld
60+ min

Kollegialt lärande i fem steg

Kurs

Inom biblioteksverksamhet finns ständigt behov av att lära sig mer och utveckla verksamheten. Kollegialt lärande är ett strukturerat och systematiskt arbetssätt där kollegor tillsammans utvecklar kunskap och metoder i en gemensam fortbildning.

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Stärk programverksamheten med Biblioteket Play

Kurs

Biblioteket Play är en streamingtjänst där du kan titta på program om litteratur, kultur och aktuella frågor. I den här kursen kommer du att få inspiration och konkreta exempel på hur du som biblioteksanställd kan använda innehållet på Biblioteket Play i ditt arbete. Oavsett om du jobbar på ett stort eller litet bibliotek, med barn, unga eller vuxna, och oavsett om du har gott om tid till förberedelser eller om du vill göra något spontant som kräver lite förarbete – på Biblioteket Play finns något för alla. Här får du även tips från medarbetare på Stockholms stadsbibliotek om hur de har använt produktionerna.

Språkutveckling och läsförmåga
60+ min

Urfolket samerna – litteratur, språk och kulturhistoria

Kurs

Det här är en kurs för dig som vill öka din kompetens och förståelse för urfolket samerna. Den här kursen växte fram som ett digitalt alternativ till en inställd fysisk fortbildningsdag. Tillsammans med föreläsarna utformades istället en digital fortbildning. Kursen strävar inte efter att vara heltäckande, utan fokuserar istället på specifika ämnen och områden, där olika perspektiv framhävs. Röster från urfolket samerna blandas med insikter från forskning och myndigheter.

Läslust och lässtimulans
60+ min

Att leda en skrivkurs på temat fantasy

Kurs

Detta är en kurs för dig som är intresserad av att arbeta med skrivande tillsammans med barn eller unga på temat fantasy på bibliotek. Kursen utgår från en tredagars skrivkurs, bestående av tre skrivworkshops som är anpassade för barn och unga mellan 8 och 16 år.

Skapande och kommunikation
60+ min

Skapa en barnbok med AI

Kurs

Potentialen i AI ligger inte endast i möjligheten till analys, målgrupps- och behovsanpassning. Den har också potential att användas i kreativa sammanhang som främjar litterärt skapande. I förlängningen kan den därmed öka intresset för litteratur, stärka kunskapen om berättelsers uppbyggnad samt öka förmågan att analysera och avkoda litteratur och dess samspel med bilder. AI kan bidra till stärkt litteracitet och till ökad läsglädje. Rätt använt kan AI användas som ett läsfrämjande verktyg.

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Poesigympa

Kurs

Det låter kanske som en konstig blandning, poesi och gympa. Men människan har alltid kombinerat dikt och ord med rörelser. Några kanske minns Imse Vimse Spindel. Och litteraturvetare kan berätta att versfötter heter just ”fötter” för att det handlar om fötter, om steg. Så poesigympa är en ny uppfinning som egentligen är hur gammal som helst.

Organisation och omvärld
60+ min

Unga och bibliotek – En fortbildning för ungdomsbibliotekarier

Resurs

”Under 2020–2022 genomförde Region Gotland, Region Värmland och Region Östergötland en fortbildning för och med ungdomsbibliotekarier i de tre regionerna. Fortbildningen blev en spännande resa både för oss och de ungdomsbibliotekarier som valde att vara med. För att inspirera och underlätta för kollegor i andra regioner att göra något liknande har vi skrivit en rapport där vi berättar hur vi tänkte, hur vi gjorde och hur responsen blev från våra deltagare. Anledningarna till att vi ville göra det tillsammans var flera. Dels är det roligare att arbeta ihop med andra, dels kan tre personer komma på fler bra idéer än man gör på egen hand. Ytterligare en viktig anledning var att det inte finns så många medarbetare på biblioteken i våra regioner som arbetar med ...

Demokrati och delaktighet
60+ min

Barnets rätt i bibliotek

Kurs

Skapande och kommunikation
60+ min

Wikipedia – Så genomför du en skrivstuga!

Kurs

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Litteraturens villkor – läsning i en digital tid

Artikel

Information och internet
60+ min

Allt du skulle vilja veta om Creative Commons, men varit för skraj att fråga om

Kurs

Creative Commons kan ses som ett verktyg för att underlätta delakulturen. Licensformen gör det lättare för oss att använda och inspireras av allt det där vi skapar runt om i Folkbibliotekssverige. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig mer om Creative Commons, som ett medel för att underlätta delande, och delakultur, vilket i förlängningen stärker Bibliotekssverige.

IT och säkerhet
60+ min

Säker som digital idag

Artikel

Läslust och lässtimulans
60+ min

Textäventyr – att skriva interaktiv fiktion

Kurs

Information och internet
60+ min

MIK-utsikten: Sociala medier och demokratins framtid

Artikel

Litteratur och litteraturförmedling
60+ min

Biblioteken i det nya medialandskapet

Artikel

Information och internet
60+ min

Bakgrunden till FLORK – Fem tekniker för vetenskapsförnekande

Artikel

Organisation och omvärld
60+ min

Utforska dina digitala dilemman

Kurs