Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Information och internet

Hur vi använder och delar information i vårt föränderliga medieklimat och hur vi kritiskt granskar, organiserar och hanterar information på olika plattformar och medier. Här ryms även innehåll om sociala medier, nätkultur och upphovsrätt.

Hoppa över filtrering

Filtrera

Taggar

Innehållstyp

Form

Målgrupp

Tidsåtgång

Information och internet
5 min

”Svindlande tanke att vi en gång dömde ut Wikipedia som källa”

Artikel

När Wikipedia lanserades i januari 2001 var pedagogikforskaren Elza Dunkels en av skeptikerna. 22 år senare har hon svårt att begripa hur nätencyklopedin kunde dömas ut som en icke tillförlitlig källa. Nu hyllar hon i stället Wikipedia som en utmärkt plattform för utbildning och forskning.

Information och internet
5-30 min

MIK-utsikten: Recension av nya boken Verified

Artikel

Äntligen har så boken Verified: How to Think Straight, Get Duped Less, and Make Better Decisions about What to Believe Online av Mike Caulfield och Sam Wineburg släppts, en efterlängtad titel Mathias tidigare nämnt i sina MIK-utsikter. Boken är ett betydelsefullt bidrag från Caulfield och Wineburg, kända för deras arbete med källkritisk metodik. Med en djupdykning i lateral läsning som ett heuristiskt verktyg kombinerar boken noggranna beskrivningar och konkreta exempel med insiktsfulla reflektioner om informationshantering i dagens samhälle.

Information och internet
5-30 min

Medie- och informationskunnighet – ett kunskapsområde och en praxis

Artikel

Den 26 oktober i år arrangerade Västra Götalandsregionen ett kunskapsseminarium om medie- och informationskunnighet, MIK. Följande text är manus till den föreläsning som Ulla Carlsson, professor vid Göteborgs universitet, höll under träffen.

Information och internet
5 min

Folkbibliotek och MIK: Ett nytt interregionalt MIK-nätverk har tagit form

Artikel

Vid den nationella MIK-konferensen i Göteborg 2022 framhävdes betydelsen av regional samverkan för att stärka medie- och informationskunnighet. Konferensen resulterade i ett initiativ till att skapa ett interregionalt nätverk. Nätverket syftar till att bredda MIK-arbetet över olika samhällsområden och stärka de regionala aktörernas roll i att främja medie- och informationskunnigheten över hela landet. Pia-Marie Wehrling vid Västra Götalandsregionen berättar mer om detta arbete och det kunskapsseminarium som genomfördes under hösten.

Information och internet
5 min

Utsätt dig för lögndetektorn – intervju och föreläsning med Hugo Ewald Hurinsky

Artikel

Hugo Ewald Hurinsky har skrivit en lättläst bok om källkritik på nätet för unga. Här kan du läsa en intervju med Hugo och även ta del av hans föreläsning på MIK-dagen 2023.

Information och internet
5 min

Ungar & medier 2023: Läsandet ökar, spelandet minskar

Resurs

Varje dag-läsningen av böcker ökar, datorspelandet minskar, färre ser på tv och Youtube, den upplevda utsattheten på nätet planar ut. Det framgår av de senaste Ungar & medier- och Småungar & medier-rapporterna.

Information och internet
5-30 min

MIK-utsikten: AI-fejk eller inte? Och lite om det där med interoperabilitet, en 16-årig fact-checker och attackerna på vetenskapssamhället

Artikel

I denna MIK-utsikt tar Mathias Cederholm upp den tilltagande misstron mot bilder som visat sig under Israel-Hamas/Gazakriget, ljugande chattbotar och en amerikansk diskussion om attacker på vetenskapssamhället och demokratin. Men också en 16-årig fact-checker, hur man kan skapa ”fake news” i skolan och en antologi om unga och medier. Samt det där med ”interoperabilitet” som ett sätt att få sociala medier att bli mer som användarna vill ha dem.

Information och internet
5-30 min

MIK-utsikten: Hur kan man navigera i det sociala medier-kaoset som följer på terror och krig?

Artikel

I denna MIK-utsikt tar jag upp några aspekter på problem i vår digitala informationsvärld i anslutning till de förfärliga händelserna i Israel/Gaza. Sedan följer en rad nya iakttagelser från AI-fronten, samt en liten koll på vaccinmotståndare som sprider konstigheter om WHO.

Information och internet
30-60 min

Fri kunskap för alla? En kunskapsöversikt över bibliotek och Wikipedia

Kurs

Vi rör oss i ett alltmer komplext informationslandskap som gör att medie- och informationskunnighet, MIK, spelar en större roll i samhällsutvecklingen. Kunnigheten, eller förmågan, är viktig både på individ- och gruppnivå. I Unescos uppdaterade MIK-ramverk har fler nyanser lagts till – som AI-kunnighet och kritisk kunnighet. MIK ses här även som ett verktyg för människor att tänka kritiskt kring sin egen roll att verka för såväl mänskliga rättigheter som för en hållbar utveckling. Biblioteken å sin sida fungerar som nav mellan människor och kunskap. Biblioteken är viktiga fysiska platser, men också viktiga demokratiaktörer på internet. Wikipedia erbjuder å andra sidan snabb kunskap om en bred mängd ämnen på olika språk och fungerar som en källa till information för användare över hela världen.

Information och internet
5-30 min

MIK-utsikten: Nytt om AI, Youtube, missinformation och konspirationsteorier

Artikel

I denna MIK-utsikt tar Mathias Cederholm upp en ny våg av AI-tjänster samt YouTubes roll i spridningen av konspirationsteorier. Forskningsläget kring bekämpning av missinformation på nätet diskuteras, parallellt med lärdomar från "infodemin" under covid-19. Tips: Missa inte Naomi Kleins senaste boksläpp.

Information och internet
5-30 min

Folkbiblioteken, samhället och MIK: en kartläggning

Artikel

I en ny rapport kartlägger Statens medieråd olika aktörers främjande av medie- och informationskunnighet i Sverige 2021–2022. I kartläggningen lyfts folkbiblioteken fram som en positiv förebild för resten av Sverige och vi sammanfattar hur de omnämns i denna artikel.

Information och internet
5-30 min

Hjälp till självhjälp i MIK-bokfloran: Inköpsförslag och boktips

Artikel

Konspirationsteorier, alternativmedicin och sociala medier: Digiteket listar MIK-relaterade böcker för din egna fortbildning eller som inköpsinspiration om man vill stärka MIK-närvaron i bibliotekets hyllor.

Information och internet
5 min

Wikipedia – för hela Sverige!

Artikel

Wikimedia Sverige lanserar "Wikipedia för hela Sverige" för att bredda och jämna ut kunskapen på sina plattformar. Med fokus på underrepresenterade områden och grupper, initierar de samarbeten i fyra pilotlän, särskilt med bibliotek, för att främja kunskapsdelning och engagemang.

Information och internet
5-30 min

Varför blir vi lurade? Informationskunnighet med Melanie Trecek-King

Artikel

Vi lever i en extremt informationsrik tid, och en del av den information vi möter är felaktig eller vilseledande. Vad vi tror på, hur vi tänker och vad vi gör grundar sig på den information vi får. Det är därför viktigt att vi har tillgång till bra, korrekt information, och att vi har förmågan att bedöma och granska den. Vetenskapspedagogen Melanie Trecek-King sammanfattar mycket av det digitala informationssamhällets utmaningar i en pedagogisk video. Videons innehåll finns också i sammanfattning nedan.   Föreläsning varför vi blir lurade av vetenskapspedagogen Melanie Trecek-King. Publicerad av Thinking Is Power with Melanie Trecek-King på Youtube. Sammanfattning Vi lever mitt i en strid ström av information. Detta kan kännas överväldigande, och till råga på allt finns det en mängd miss- och desinformation ...

Information och internet
5-30 min

26 saker du inte visste om Wikipedia

Artikel

Wikipedia är mer än bara ett uppslagsverk. Det är en plattform för kunskap patrullerad av frivilliga som värnar dess kvalitet och neutralitet. Johan Jönsson, författaren bakom boken Wikipedia inifrån, berättar 26 saker om Wikipedia som kanske förvånar dig.  Den här artikeln bygger ursprungligen på en tråd av Johan Jönsson på Twitter. Puffbild: Mural Wikipedia 20 en Aguascalientes (primera versión) 09 av Luiz Alvas Licens: Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)

Information och internet
5-30 min

MIK-utsikten: Boken Foolproof, nytt om konspirationsteorier och lite om AI-hjälp

Artikel

Denna instans av MIK-utsikten lyfter nya boken Foolproof, som är oundgänglig ifall man är intresserad av frågan varför människor faller för missinformation och vad man kan göra åt det. Dessutom uppmärksammas en ny metastudie om hur man kan hjälpa människor att undvika falla för konspirationsteorier, samt en del exempel på intressanta nya MIK-relaterade hjälpmedel i den snabbt växande AI-djungeln och arbetet med en AI-lag i EU. För dem som är intresserade av problem kring missinformation, varför vi faller för ”fake news” och olika sätt att försöka hjälpa oss att undvika detta, så kan man nog redan säga att årets bok har kommit. Psykologen Sander van der Lindens bok Foolproof: Why Misinformation Infects Our Minds and How to Build Immunity kom ut i början av våren ...

Information och internet
5 min

What the Future Wants – en utställning om teknikens påverkan på oss

Artikel

Information och internet
5 min

Det är enkelt att lura MiG – källkritik i uppförsbacke

Artikel

Information och internet
5 min

Från tweets till toots – kan Mastodon ersätta ett Twitter i gungning?

Artikel