Vad är Digiteket?

Digiteket är en lärplattform för bibliotekspersonal som vill fördjupa sina kunskaper i allt digitalt för sin egen del men också för att bättre kunna hjälpa de besökare de möter i sin vardag. Plattformen är dock öppen för alla som vill besöka den och ta del av alla artiklar och kurser som finns där. 

På Digiteket samlas artiklar och kurser i allting kopplat till det digitala: från forskning kring digitalt läsfrämjande till praktiska kurser i hur man använder vissa program eller system. Alla aspekter av vår digitaliserade vardag och verklighet är tänkbart som innehåll på Digiteket.

Vem kan bidra med innehåll? Alla som vill dela sina digitala färdigheter!

 • Enskilda medarbetare eller Digiteketbesökare med individuella kunskaper – som de själva tycker är självklara men som andra kan uppleva som givande och imponerande
 • Arbetsgrupper med värdefulla erfarenheter
 • Samordnare som har identifierat ett behov
 • Forskare som vill sprida kunskaper

Hur går det till?

 • Fundera på vad du själv skulle kunna bidra med. Läs igenom några artiklar och kurser för att bekanta dig med de ungefärliga formerna för vårt innehåll. 
 • Ta kontakt med oss på Digitekets redaktion via kontakt@digiteket.se och beskriv  din idé! Det kan vara något helt fristående eller något med anknytning till befintligt material eller med anknytning till ett  tema. Kanske är det ett förslag på ett helt nytt tema.
 • Vi tar sen kontakt med dig och återkopplar kring din idé. Om det är lämpligt för Digiteket så stöttar vi dig från ditt första utkast hela vägen till publicering. Du är aldrig ensam i processen och behöver inte ha någon speciell kompetens rörande saker som bildstorlekar, tillgänglighet eller upphovsrätt. Det är lätt att bidra till Digiteket.
 • För den som verkligen vill fördjupa sig i alla aspekter av hur en publicering på Digiteket går till erbjuder vi en heltäckande och grundlig kurs som tar upp  kurs- och artikelproduktion. Denna kurs gör det också möjligt för dig att läsa in dig kring en speciell aspekt av processen – exempelvis upphovsrätt eller tillgänglighet. 

Vad kan man bidra med? Några allmänna exempel

Digiteket är i nuläget en fortbildningsplattform för digital fortbildning så varje kurs eller artikel bör som utgångspunkt ha att den åtminstone delvis bidrar med någon form av digital kunskap. Inom ramen för detta finns det en mängd saker att bidra med. Några exempel:

 • Era goda exempel – Berätta om något ni gjort i er verksamhet och erfarenheter ni dragit av det.
 • Tips och omvärldsbevakning – Dela med dig av något du hittat som förtjänar större spridning eller informera om något som du vet är på gång.
 • System och program – Dela med er av erfarenheter eller kanske handgripliga gör-så-här-manualer.
 • Sociala medier – Berätta om hur ni jobbat och vilka resultat har det har gett.
 • Forskning  – Vi publicerar gärna sammanfattningar av relevant forskning och delar vidare. 

Extra aktuellt just nu – Några konkreta exempel på ämnen vi intresserar oss extra för i nuläget

 • MIK – Berätta och inspirera kring hur det går att jobba med MIK-frågor i verksamheten.
 • Erfarenheter av hybridkontor. Hur gör ni? Har ni lärt er av misstag? 
 • Digital tillgänglighet – Hur har ni jobbat med det? 
 • Exempel – Så möter vi olika målgrupper med olika grader av digital kompetens

Vill du ha en matigare och mer detaljerad genomgång över alla stegen i processen så hittar du också en mer detaljerad och omfångsrik kurs på temat: Så kan du bidra till Digiteket

Som vanligt så är det bara att höra av er till oss genom vår kontakt-mejl.