Gå direkt till innehållet

Bidra till Digiteket

Det ska vara lätt att sprida kunskaper och erfarenheter via Digiteket! Digiteket är en resurs för kunskapsdelning där du kan dela med dig av dina kunskaper, inspiration och erfarenheter och ta del av andras. Tillsammans hjälps vi åt att stärka varandras kompetenser och folkbibliotekens verksamhet för att i förlängningen leva upp till bibliotekslagens målsättningar. 

Allt material som kan främja digital fortbildning och MIK och inspirera till läs- och demokratifrämjande arbete har en plats på Digiteket. Är du intresserad av att bidra med innehåll? Ta kontakt med oss på redaktionen via kontakt@digiteket.se

Materialet på Digiteket publiceras i form av kurser, artiklar och resurser. En kurs bygger på ett formaliserat lärande som följer en fast struktur, en artikel är friare i både form och innehåll och resurser är återpublicerat material utan större redaktionell bearbetning. 

Vem kan bidra med innehåll?

Alla är välkomna att bidra med innehåll förutsatt att det är relevant för personal på folkbibliotek och berör något av Digitekets tre uppdragsområden:

 • digital kompetens och medie- och informationskunnighet (MIK)
 • litteraturförmedling och läsfrämjande
 • bibliotekens demokratiska uppdrag

Bibliotekarier, assistenter, pedagoger, biblioteksutvecklare, kommunikatörer, samordnare, chefer, handläggare, forskare eller andra – på Digiteket uppmuntrar vi alla, oavsett yrkesroll, att bidra med innehåll.

Vad kan man bidra med? 

Digiteket har ett allsidigt innehåll där det finns möjlighet att skriva om alltifrån det verksamhetsnära praktiska biblioteksarbetet till teori och forskning. Allt som fyller ett kompetensbehov hos personal på folkbibliotek och som berör något av våra uppdragsområden vill vi gärna dela på Digiteket. Några exempel:

 • Guider och metoder – dela med dig av dina kunskaper i en handgriplig kurs som följer ett lärande steg-för-steg.
 • Verksamhetsexempel – berätta om något du testat i er verksamhet och de nyvunna erfarenheter och lärdomar du fått längs vägen.
 • Tips och omvärldsbevakning – skriv om något du hittat som förtjänar större spridning eller informera om något som du vet är på gång.
 • Rapporter eller handledningar – sprid ett framtaget material som kan vara relevant för fler biblioteksverksamheter.
 • Forskning – publicera sammanfattningar av relevant forskning.

Hur går det till?

 • Fundera på vad du själv skulle kunna bidra med och läs igenom några artiklar eller kurser för att bekanta dig med formerna för Digitekets innehåll.
 • Skriv till oss på redaktionen och beskriv din idé eller materialet du vill dela. Det kan vara något helt fristående, något med anknytning till en befintlig kurs eller artikel på Digiteket eller till ett tema
 • Vi tar kontakt med dig och återkopplar kring din idé. Processen av att publicera ett material ser olika ut beroende på vilken typ av innehåll det gäller men vi på redaktionen stöttar dig längs vägen. Vi hjälper också till med bildsättning och frågor kring digital tillgänglighet, upphovsrätt eller licenser. 

För den som vill fördjupa sig i alla aspekter av hur en publicering på Digiteket går till finns även kursen Så kan du bidra till Digiteket.