Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet
Romsk flagga i motljus.
Fotograf: Linda Lundqvist (c)

Romska minoriteten – litteratur, språk och kulturhistoria

Det här är en av kurserna i ett paket på Digiteket med fokus på Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna.

Kursen är för dig som vill öka din kompetens och förståelse för den nationella minoriteten romer. Kursen strävar inte efter att vara heltäckande, utan fokuserar istället på specifika ämnen och områden, där olika perspektiv framhävs. Romska röster blandas med insikter från forskning och myndigheter.

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken (bibliotekslagen 2013:801). Språklagen och barnkonventionen är ytterligare lagar som ger riktlinjer för och värnar de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Barns och ungas inflytande ska särskilt främjas (lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk, förstärkt 1 jan 2019). Att synliggöra litteratur på minoritetsspråken i biblioteksrummen och att flagga på de nationella minoriteternas nationaldagar kan vara ett första steg. Men biblioteken kan göra så mycket mer, gärna tillsammans med minoriteterna! Med kunskap blir dialog och relationsskapande lättare. 

Inom området nationella minoriteter och bibliotek har det hänt mycket under de senaste åren. Via både Kungliga biblioteket och Kulturrådet erbjuds resurser och fortbildningsmöjligheter. Du kan med fördel vända dig till respektive resursbibliotek för nationellt minoritetsspråk med frågor och för att få råd och tips. Språkcentrum, en del av Institutet för språk och folkminnen (Isof), är en annan resurs under uppbyggnad. Vi som finns i den regionala biblioteksverksamheten hjälper såklart också gärna till!

Syfte

Syftet med kursen är att få ökad kunskap om Sveriges nationella minoritetspolitik, den nationella minoriteten romer och deras historia, språk och litteratur samt att få inspiration till att lyfta minoritetsarbetet på biblioteket. 

Ökad kännedom om och förståelse för den romska historien, språken och kulturen skapar förtroende och tillit i mötet med personer i minoriteten. Det är grundläggande för att kunna uppfylla uppdraget att ägna dem särskild uppmärksamhet samt vara ett stöd för språkrevitalisering.

Kunskapsmål

När du är klar med den här kursen kommer du att ha fått:

 • kunskap om Sveriges nationella minoritetspolitik och den romska strategin
 • kännedom om romernas historia och antiziganism
 • kännedom om vilka romska grupper och språk som finns i Sverige
 • ta del av personliga erfarenheter av att vara rom i Sverige
 • kunskap om romsk litteratur/berättarkultur
 • förslag på vad biblioteken kan göra för att synliggöra romerna, deras språk och historia.

Kursens upplägg

Kursen innehåller totalt 6 lektioner och 14 filmer. Filmerna är mellan 6 och 45 minuter långa. Varje lektion inkluderar ett antal filmer, korta sammanfattningar av dessa samt diskussionsfrågor och förslag på fördjupningsmaterial. Kursen avslutas med en repetition av kunskapsmålen samt tips på vidare läsning och användbara verktyg och webbsidor för både barn och vuxna.

Om utbildningsmaterialet

Det här är en av kurserna i ett paket med fokus på urfolket samer och nationella minoriteter. Första lektionen är densamma i alla kurser. 

Den första kursen i paketet hittar du här: 

Språkutveckling och läsförmåga
60+ min

Urfolket samerna – litteratur, språk och kulturhistoria

Kurs

Det här är en kurs för dig som vill öka din kompetens och förståelse för urfolket samerna. Den här kursen växte fram som ett digitalt alternativ till en inställd fysisk fortbildningsdag. Tillsammans med föreläsarna utformades istället en digital fortbildning. Kursen strävar inte efter att vara heltäckande, utan fokuserar istället på specifika ämnen och områden, där olika perspektiv framhävs. Röster från urfolket samerna blandas med insikter från forskning och myndigheter.

Utbildningsmaterialet är framtaget av de regionala biblioteksverksamheterna i Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten i samverkan med den romska minoriteten. 

Upphovsrätt och licens för innehåll på aktuell sida

Observera att innehållet (texten, bilder, video och så vidare) på sidan kan vara licensierad i enlighet med olika licenser.

Sammanfattningen av texten på denna sida är licensierat enligt Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Detta innebär att du:

 • får kopiera och dela vidare materialet i vilket medium eller format som helst
 • får remixa, återanvända och bygga på materialet
 • får använda det i kommersiella syfte och sammanhang
 • inte behöver fråga om lov.

Om du bearbetar, delar eller använder texten:

 • Ge ett korrekt Erkännande
  • ange verkets namn,
  • ange vem som skapat verket,
  • ange länk till verkets ursprungsplats,
  • ange länk till upphovspersonens webbsida (frivilligt, men trevligt),
  • ange vilka delar som eventuellt är bearbetade
  • länka till licensen.

Ett korrekt erkännande skulle kunna se ut så här:

Allt du skulle vilja veta om Creative Commons, men varit för skraj att fråga om, av Ola Nilsson. Texten är licensierad med Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Puff- och toppbild: En mann i samisk kofte og med samisk flagg, av Amundsen, P. S., Samfoto, NTB scanpix. Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0). //Regnbågar tillagda av Digiteket, samt beskuren från original.

De länkade videofilmerna lyder under konventionellt upphovsrättsskydd och du får inte använda dem bortom de rättigheter som kommer med en publicering på Youtube. 

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.