Gå direkt till innehållet

Teman

Här samlar Digiteket material tematiskt. Ett tema kan innehålla material av olika former från flera olika ämnesområden, som samlats för ökad tydlighet och översiktlighet. Teman är ett utmärkt ställe att börja på om man vill fortbilda sig som grupp inom ett visst avgränsat område.

Tema

Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek – poddar

Tema

Innehållet i poddarna är intressant för dig som vill utveckla dina kunskaper kring strategiska perspektiv på läsfrämjande verksamhet.

Tema

Bli en bättre chef

Tema

Det här temat vänder sig till dig som är bibliotekschef. Här hittar du material som kan hjälpa och inspirera dig.

Tema

Beredskap

Tema

I detta tema tittar vi närmare på beredskap och vilken roll biblioteken spelar i detta.

Tema

Vetenskapliga lärresurser

Tema

Vetenskapliga lärresurser som tar sin utgångspunkt i forskning och teorier om läsning, litteraturförmedling och biblioteksutveckling.

Tema

Barns och ungas delaktighet

Tema

Hur gör man för att locka samt involvera barnen och de unga? Hur skapar man delaktighet i en bibliotekskontext?

Tema

MIK-utsikten

Tema

MIK-utsikten är namnet på Digitekets återkommande MIK-djupdykningar med omvärldsbevakning på MIK-temat, skrivet av Mathias Cederholm.

Tema

Bibliotek och badhus

Tema

I detta tema fördjupar vi oss i litteraturförmedlande och läsfrämjande aktiviteter i samarbete mellan bibliotek och badhus.

Tema

Spel

Tema

I detta tema fördjupar vi oss i spel och interaktivt berättande i alla former.

Tema

AI

Tema

Artificiell intelligens är på allas läppar, men vad innebär egentligen tekniken och vilka är dess möjligheter? Vilka farhågor finns?

Tema

Ukraina

Tema

Digiteket samlar de resurser som på ett eller annat sätt berör kriget i Ukraina i detta tema.

Tema

Prebunkning

Tema

"Vaccinera" dig mot att bli lurad och påverkad genom prebunkning.

Tema

Programmering

Tema

Artiklar och kurser som på olika sätt handlar om programmering och närliggande ämne.

Tema

Wikipedia

Tema

I detta tema lär du dig allt om Wikipedia och hur du gör för att bidra.

Tema

Foto och film

Tema

I detta tema visar vi hur man gör för att kommunicera effektivt, tillgängligt, lagligt och på ett estetiskt tilltalande sätt.

Tema

Bibliotekstjänster

Tema

Digiteket samlar här alla resurser kring användbara bibliotekstjänster.

Tema

Leda och utveckla

Tema

I detta tema samlar vi material kring digital utveckling och utveckling med hjälp av digitala verktyg.