Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna: litteratur, språk och kulturhistoria

Det här är en kurs för dig som vill öka din kompetens och förståelse för urfolket samerna. Den här kursen växte fram som ett digitalt alternativ till en inställd fysisk fortbildningsdag. Tillsammans med föreläsarna utformades istället en digital fortbildning. Kursen strävar inte efter att vara heltäckande, utan fokuserar istället på specifika ämnen och områden, där olika perspektiv framhävs. Röster från urfolket samerna blandas med insikter från forskning och myndigheter.

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken (bibliotekslagen 2013:801). Språklagen och Barnkonventionen är ytterligare lagar som ger riktlinjer för och värnar de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Barns och ungas inflytande ska särskilt främjas (lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk, förstärkt 1 jan 2019). Att synliggöra litteratur på minoritetsspråken i biblioteksrummen och att flagga på de nationella minoriteternas nationaldagar kan vara ett första steg. Men biblioteken kan göra så mycket mer, gärna tillsammans med minoriteterna! Med kunskap blir dialog och relationsskapande lättare. 

Inom området nationella minoriteter och bibliotek har det hänt mycket under de senaste åren. Via både Kungliga biblioteket och Kulturrådet erbjuds resurser och fortbildningsmöjligheter. Du kan med fördel vända dig till respektive resursbibliotek för nationellt minoritetsspråk med frågor och för att få råd och tips. Språkcentrum, en del av Institutet för språk och folkminnen (Isof), är en annan resurs under uppbyggnad. Vi som finns i den regionala biblioteksverksamheten hjälper såklart också gärna till!

Samer är ett urfolk och räknas till de nationella minoriteterna. Det finns flera samiska språk, och därför varierar stavningen av det geografiska området: Sápmi/Saepmie/Sábme/Sábmie.

Syfte

Syftet med kursen är att få ökad kunskap om urfolket samernas historia, språk och litteratur samt få inspiration till bibliotekets arbete. 

Kunskap om samernas historia och den kolonisation som Sápmi har upplevt och fortfarande upplever, skapar förtroende och tillit i mötet med samiska personer. Detta är grundläggande för att kunna fullgöra uppdraget att ägna särskild uppmärksamhet åt samerna och stödja revitaliseringen av de samiska språken.

Kunskapsmål

När du är klar med den här kursen kommer du att ha fått:

 • inblick i samisk litteratur- och kulturhistoria under 400 år fram till idag.
 • exempel på hur folkbibliotek kan arbeta för att synliggöra och stärka de samiska språken.
 • tips på inköpskanaler för samisk litteratur. 
 • konkreta och handfasta råd, tips, länkar och material. 
 • förståelse för urfolket samernas livsvillkor.

Kursens upplägg

Kursen består av sju lektioner: Introduktion, Litteraturhistorien, Kulturmiljöer, Språk och identitet, Nationella minoriteter och bibliotekens roll, Koloniala strategier och Avslutning. Varje lektion inkluderar ett antal filmer, korta sammanfattningar av dessa samt diskussionsfrågor och förslag på fördjupningsmaterial. Filmerna varierar i längd från 10 till 45 minuter. Kursen avslutas med en sammanfattning samt tips på vidare läsning och användbara verktyg och webbsidor för både barn och vuxna.

Om utbildningsmaterialet

Den här kursen ingår i en serie med fokus på Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna. 

Utbildningsmaterialet är framtaget av de regionala biblioteksverksamheterna i Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten i samverkan med Tjállegoahte med flera. 

Filmerna spelades in år 2020/2021 och några av föreläsarna kan ha slutat sin tjänst eller gått till andra uppdrag än vad som nämns i presentationerna.

Upphovsrätt och licens för innehåll på aktuell sida

Observera att innehållet (texten, bilder, video och så vidare) på sidan kan vara licensierad i enlighet med olika licenser.

Sammanfattningen av texten på denna sida är licensierat enligt Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Detta innebär att du:

 • får kopiera och dela vidare materialet i vilket medium eller format som helst
 • får remixa, återanvända och bygga på materialet
 • får använda det i kommersiella syfte och sammanhang
 • inte behöver fråga om lov.

Om du bearbetar, delar eller använder texten:

 • Ge ett korrekt Erkännande
  • ange verkets namn,
  • ange vem som skapat verket,
  • ange länk till verkets ursprungsplats,
  • ange länk till upphovspersonens webbsida (frivilligt, men trevligt),
  • ange vilka delar som eventuellt är bearbetade
  • länka till licensen.

Ett korrekt erkännande skulle kunna se ut så här:

Allt du skulle vilja veta om Creative Commons, men varit för skraj att fråga om, av Ola Nilsson. Texten är licensierad med Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Puff- och toppbild: En mann i samisk kofte og med samisk flagg, av Amundsen, P. S., Samfoto, NTB scanpix. Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0). //Regnbågar tillagda av Digiteket, samt beskuren från original.

De länkade videofilmerna lyder under konventionellt upphovsrättsskydd och du får inte använda dem bortom de rättigheter som kommer med en publicering på Youtube. 

Kommentarer

Sofia Lindström Sol

Hej! Går denna kurs att få på engelska? Vore toppen för människor som flyttar till Sverige och kanske speciellt till Lappland!

Gisela Schwarz

Hej, jag känner egentligen ingen samisk litteratur översatt till tyska. Men bland mina böcker har jag hittat Johan Turis Muittalus samid birra pa tyska, översatt fran danska med tva förord av Emilie Demant och Hjalmar Lundblom. Boken kom ut 1993 ich Eichborn förlaget. Efter jag lyssnat pa ert bidrag Samisk litteraturhistoria ska jag läsa om boken med nytt intresse. Tack för det.

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.