Gå direkt till innehållet

Välkommen till Digiteket!

Nytt på Digiteket

Aktuellt

Om Digiteket

Digiteket är en digital lärplattform där bibliotekspersonal kan inspireras, fortbilda sig och omvärldsbevaka inom områdena digital kompetens, medie- och informationskunnighet, läsfrämjande och litteraturförmedling. 

Läs mer om oss här

Vill du bidra till Digiteket?

Har du ett ämne du vill skriva om? Vill du berätta om din verksamhet? Är det något du saknar på Digiteket? Tveka inte att höra av dig till oss!

Läs mer

Nyheter från redaktionen

Se äldre nyheter

Digitekets AI-policy

Generativ AI och dess möjligheter att skapa text, bild och andra former av medier och kulturyttringar medför viktiga frågor kring när, var, hur och om man ska använda den här tekniken, något som Digiteket har försöka svara på för vår skull i vår AI-policy. Digitekets AI-policy.

Läs: Digitekets AI-policy

Ny typografi på Digiteket!

Vi har nu fräschat upp vår typografi på Digiteket och förhoppningsvis upplevs artiklar och kurser mer lättlästa och överskådbara nu. Vi har bytt typsnitt, ökat dess storlek och också ökat radavståndet. Hör gärna av dig med kommentarer eller om du hittar konstigheter på sidorna, man missar alltid något vid den här typen av stora förändringar.

Läs: Ny typografi på Digiteket!

Ny videospelare på Digiteket

Digiteket har nu en ny videospelarfunktion som både ger oss bättre tillgänglighetsmöjligheter men som också låter oss styra att er användardata inte lämnar Sveriges gränser, vilket är att föredra ur integritetsmässiga aspekter. Vi håller nu på med ett arbete att flytta över filmer vi har publicerade på Youtube till den nya plattformen. Är ni nyfikna på videospelaren kan den till exempel beskådas i den fina kursen Barnets rätt i bibliotek:

Läs: Ny videospelare på Digiteket