Gå direkt till innehållet

Välkommen till Digiteket!

Nytt på Digiteket

Aktuellt

Om Digiteket

Digiteket är en digital lärplattform där bibliotekspersonal kan inspireras, fortbilda sig och omvärldsbevaka inom områdena digital kompetens, medie- och informationskunnighet, läsfrämjande och litteraturförmedling. 

Läs mer om oss här

Vill du bidra till Digiteket?

Har du ett ämne du vill skriva om? Vill du berätta om din verksamhet? Är det något du saknar på Digiteket? Tveka inte att höra av dig till oss!

Läs mer

Nyheter från redaktionen

Se äldre nyheter

Kommande Angelägen forskning: Bibliotek och beredskap

Många bibliotek arbetar med att skapa beredskap – men beredskap för vad? Svaren på den frågan kan finnas i den nya rapporten Hoten mot kulturarven – En analys av aktörsdrivna hot mot kulturarv i Sverige, utgiven av Totalförsvarets forskningsinstitut. Anna McWilliams är docent i arkeologi och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut. I rapporten som Anna McWilliams har skrivit rapporten på uppdrag av Riksantikvarieämbetet identifieras hot mot kulturarvssektorn. Det handlar om hot mot samlingar, men också om cyberhot och informationspåverkan mot verksamheten, som kan ske i fredstid och gråzon, likaväl som vid väpnad konflikt.

Läs: Kommande Angelägen forskning: Bibliotek och beredskap

Digiteket lanserar webbinarier!

Under 2024 kommer Digiteket i samarbete med några regionbibliotek att bjuda in till ett antal webbinarier på olika teman.

Läs: Digiteket lanserar webbinarier!

En fröjdefull jul önskar Digiteket!

Över jul- och nyårshelgen, närmare bestämt den 22 december och 7 januari kommer vi ha ett kortare publiceringsstopp. Under tiden rekommenderar vi varmt att ta del av tidigare publicerade lärresurser.

Läs: En fröjdefull jul önskar Digiteket!