Digiteket är en plattform för digital fortbildning och inspiration. På Digiteket finns kurser och artiklar, som främst vänder sig till bibliotekspersonal som vill förbättra sina kunskaper kring digitala frågor – såväl för sin egen del som för att bättre kunna hjälpa besökare på biblioteken runt om i Sverige.

Digiteket verkar för att minska de digitala klyftorna. Förhoppningen är att Digiteket bidrar till en ökad digital kompetens och delaktighet hos allmänheten genom att Sveriges folkbibliotek får likvärdig tillgång till kompetensutveckling.

Digiteket drivs av en redaktion på Malmö stadsbibliotek på uppdrag av Kungliga Biblioteket, KB. Efter att Digiteket var en del av den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus (2018-2020) fick KB i uppdrag av regeringen att fortsätta med Digiteket.

Bibliotekssverige gör Digiteket tillsammans

Digitekets redaktion producerar kurser och artiklar i samarbete med bibliotekspersonal, forskare och andra relevanta aktörer. Plattformen bygger på en delakultur. Tanken är att det ska vara lätt att sprida kunskaper och erfarenheter till kollegor i andra kommuner och regioner.

Redaktionen tar gärna emot förslag på nya teman, kurser och artiklar. För alla som vill bidra finns en kort guide och en mer utförlig kurs.

Allt material på Digiteket är Creative commons om inte annat anges.

Kontaktuppgifter Digitekets redaktion

Hela redaktionen: kontakt@digiteket.se
Jennie Larsson, redaktionsansvarig: jennie.larsson@malmo.se
Ola Nilsson, redaktör: ola.nilsson@malmo.se
Christoffer Krämer, redaktör: christoffer.kramer@malmo.se

Digitekets kommunikationskanaler

Digiteket på Facebook – Aktuella kurser och artiklar.
Digitekets nyhetsbrev – Sammanfattning av nytt material, skickas varannan vecka.