Digiteket syftar till att facilitera och främja en delningskultur för svenska bibliotek.

Digiteket är en lärplattform för bibliotekspersonal som vill fördjupa sina digitala kunskaper för sin egen del men också för att bättre kunna hjälpa de besökare de möter i sin vardag.

Digiteket är både en kunskapsbank och en guide i den digitala världen. På Digiteket kan användaren studera på egen hand eller tillsammans med kollegor på den egna arbetsplatsen eller i andra kommuner.

Digiteket var en del av projektet Digitalt först med användaren i fokus som syftade till att lösa ett av projektets centrala problem – att möjligheten till kompetensutveckling är ojämn hos landets biblioteksanställda. Digiteket drivs på uppdrag av Kungliga biblioteket med samma syfte och har byggts och driftas av Biblioteken i Malmö.

Vill du bidra till Digiteket?

Du når oss som arbetar med Digiteket på kontakt@digiteket.se

Allt material på Digiteket är Creative commons om inte annat anges.