Gå direkt till innehållet

Om Digiteket

Digiteket är en plattform för digital fortbildning och inspiration vars främsta syfte är att öka kompetensen hos bibliotekspersonal gällande digital kompetens, medie- och informationskunnighet (MIK), demokrati och delaktighet och läs- och litteraturfrämjande.

Digiteket ska bidra till att sprida kunskap från biblioteksrelaterad forskning och omvärldsbevakning. Allt material som kan främja digital fortbildning och inspirera till läsfrämjande arbete har en plats på Digiteket. Materialet på Digiteket publiceras i form av kurser, artiklar och resurser. En kurs bygger på ett formaliserat lärande som följer en fast struktur, en artikel är friare i både form och innehåll och resurser är återpublicerat material utan någon större redaktionell bearbetning.

Bibliotekssverige gör Digiteket tillsammans

Digitekets redaktion producerar kurser och artiklar i samarbete med bibliotekspersonal, forskare och andra relevanta aktörer och plattformen är tänkt att fungera som ett kärl för regionernas digitala fortbildning och ge dessa ökad spridning i hela Bibliotekssverige. Plattformen bygger på en delakultur eftersom det ska vara lätt att sprida kunskaper och erfarenheter till kollegor i andra kommuner och regioner. Redaktionen tar gärna emot förslag på nya kurser, artiklar, resurser och teman. För alla som vill bidra finns en kort guide och en mer utförlig kurs.

Uppdrag och utveckling

Digiteket är en nationell bibliotekstjänst som drivs av en redaktion på Malmö stadsbibliotek på uppdrag av Kungliga Biblioteket, KB. Efter att Digiteket var en del av den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus (2018-2020) fick KB i uppdrag av regeringen att fortsätta med Digiteket.

2022 beslutade KB och Statens kulturråd att tillsammans samverka kring Digiteket i syfte att stärka den nationella strukturen för folkbibliotekens kompetensutveckling, inom ramen för regeringsuppdraget Läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier 2021–2023.

Läsfrämjandelyftets långsiktiga mål är att bidra till att skapa en likvärdig och hållbar infrastruktur för folkbibliotekens kompetensutveckling – med fokus på läsfrämjande och litteraturförmedling – för att framförallt ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

I maj 2023 nylanserades Digiteket med nya läsfrämjande lärresurser och en ny version av webbplatsen. Våren 2024 infördes också kategorin Demokrati och delaktighet som än mer breddar Digitekets syfte.

Digitekets publiceringspolicy.

Digitekets AI-policy.

Tillgängligt och delbart

Digiteket försöker i största möjliga mån göra resurser tillgängliga och delbara för så många som möjligt. Majoriteten av materialet på Digitekets webb har någon form av Creative commons-licens om inget annat anges. Enstaka material på Digiteket kan ha annan licens.

Digitekets redaktion

Kontakta hela redaktionen: kontakt@digiteket.se

Postadress:
Malmö stad
Kulturförvaltningen
Stadsbiblioteket
Att: Digiteket
205 80 Malmö

Redaktionsmedlemmar

Alla fotografier av Johan Björkwall, licens: CC BY 4.0.

Jennie Larsson
Redaktionsansvarig med ansvar för övergripande frågor och strategisk utveckling.

Kontakt: jennie.larsson@malmo.se


Ola Nilsson
Redaktör och skribent med särskilt fokus på medie- och informationskunnighet.

Kontakt: ola.nilsson@malmo.se


Christoffer Krämer (tjänstledig)
Redaktör och skribent med särskilt fokus på digital fortbildning, pedagogik och spel.


Anna Nyman
Redaktör och skribent med särskilt fokus på läsfrämjande, nordiska biblioteksfrågor och myndighetssamverkan.

Kontakt: annaelisabeth.nyman@malmo.se


Linnéa Jönsson
Redaktör och skribent med särskilt fokus på läsfrämjande, MIK och biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning.

Kontakt: linnea.jonsson@malmo.se


Maria Lorentzon
Redaktör och skribent med särskilt fokus på läsfrämjande och barns och ungas delaktighet på bibliotek.

Kontakt: maria.lorentzon@malmo.se

Logotyp och grafiskt material

På denna sida samlas Digitekets grafiska material och logotyper.

Digitekets sociala medier-kontonLogotyper för Malmö stad, Kungliga bibliotek och Kulturrådet