Digiteket är en lärplattform för bibliotekspersonal som vill fördjupa sina digitala kunskaper för sin egen del men också för att bättre kunna hjälpa de besökare de möter i sin vardag.

Digiteket är både en kunskapsbank och en guide i den digitala världen. På Digiteket kan användaren studera på egen hand eller tillsammans med kollegor på den egna arbetsplatsen eller i andra kommuner.

Digiteket var en del av projektet Digitalt först med användaren i fokus som syftade till att lösa ett av projektets centrala problem – att möjligheten till kompetensutveckling är ojämn hos landets biblioteksanställda. Digiteket drivs nu på uppdrag av Kungliga biblioteket med samma syfte.

Digiteket har byggts av digitala biblioteket i Malmö stad.

Du når oss som arbetar med Digiteket på kontakt@digiteket.se

Allt material på Digiteket är Creative commons om inte annat anges.