Malmö stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Digiteket uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Digiteket som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Syntolkning av videomaterial saknas.
 • Fältetiketter saknas. Felaktig HTML-användning vid listskapande. Formulärfält behöver obligatoriemärkas. Tabellrubriker behöver åtgärdas. Felaktig HTML i form av <b> istället för <strong>. Detta kan göra det svårare att hitta de ifyllningsbara fälten.
 • Det går inte att tabba sig fram till frågefunktionen i kurserna.
 • Möjlighet att direkt hoppa till innehåll eller meny saknas.
 • En del länkar är inte tydligt beskrivna.
 • Den visuella indikatorn vid fokus är inte så tydlig vilket gör det svårare vid tabbning.
 • Vid gruppskapande kommuniceras inte vilket fält där det blivit fel.
 • Obligatoriska fält-markeringen är inte en bild. Inga ordförslag i sök- och inmatningsfält. Detta kan göra det svårare att fylla i fält och veta vilka som är obligatoriska.
 • Koden validerar inte (HTML/CSS).

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Funktionen autocomplete används inte på inmatningsfält vilket kan göra det svårare att mata in rätt information.
 • För låg kontrast på besökta länkar.
 • En del bildmaterial består av textbilder.
 • Vissa grafiska komponenter har för dålig kontrast.
 • Det går inte att tabba sig fram till frågefunktionen i kurserna.
 • Möjlighet att direkt hoppa till innehåll eller meny saknas.
 • En del länkar är inte tydligt beskrivna.
 • Den visuella indikatorn vid fokus är inte så tydlig vilket gör det svårare att tabba sig fram på sidan.
 • Vid gruppskapande kommuniceras inte vilket fält där det blivit fel.
 • En del fältetiketter saknas och andra är felaktiga vilket kan göra det svårare att hitta på sidan.
 • Obligatoriska fält-markeringen är inte en bild. Inga ordförslag i sök- och inmatningsfält. Detta kan göra det svårare att fylla i fält och veta vilka som är obligatoriska.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Vissa grafiska komponenter har för dålig kontrast.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det går inte att tabba sig fram till frågefunktionen i kurserna.
 • Möjlighet att direkt hoppa till innehåll eller meny saknas.
 • En del länkar är inte tydligt beskrivna.
 • Vissa etiketter är inte korrekta.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Vissa etiketter är inte korrekta.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Möjlighet att direkt hoppa till innehåll eller meny saknas.
 • En del länkar är inte tydligt beskrivna.
 • Den visuella indikatorn vid fokus är inte så tydlig vilket gör det svårare att tabba sig fram.
 • Vid gruppskapande kommuniceras inte vilket fält där det blivit fel.
 • En del fältetiketter saknas och andra är felaktiga vilket kan göra det svårare att hitta på sidan.
 • Obligatoriska fält-markeringen är inte en bild. Inga ordförslag i sök- och inmatningsfält. Detta kan göra det svårare att fylla i fält och veta vilka som är obligatoriska.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Digiteket.

Senaste bedömningen gjordes den 25 juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 juni 2020.