Gå direkt till innehållet

Tillgänglighet för Digiteket

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Digiteket som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Byte av språk från svenska till engelska anges inte tydligt i koden vid till exempel engelska citat.
  • En del bilder som bär mycket information som till exempel infografik, grafer och dylikt har inte alt-beskrivningar som fullständigt kommunicerar all relevant information.
  • Externt producerat och på Digiteket länkat filmmaterial är inte alltid syntolkat.
  • En del länktexter i artiklar och kurser är inte alltid helt tolkningsbara kring vad de är och var de leder tillsammans med dess omedelbara kontext.
  • En del alt-texter till komplexa bilder (infografik, diagram och dylikt) sammanfattar inte hela bildens innehåll.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • En del länkar är inte tydligt beskrivna vilket kan göra det svårare att orientera sig på sidan med skärmläsare.
  • En del bilder som bär mycket information som till exempel infografik, grafer och dylikt har inte alt-beskrivningar som fullständigt kommunicerar all relevant information.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Oskäligt betungande anpassning

Digiteket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • En del externt länkade pdf-filer som inte är producerade av Digiteket är inte fullt tillgängliga. Dessa direktlänkas ibland då landningssidor inte alltid finns.
  • Byte av språk från svenska till engelska anges inte tydligt i koden vid till exempel engelska citat, detta är inte möjligt med vår tekniska plattform. Det förekommer väldigt få texter på andra språk.
  • När man använder vissa funktioner så som faktabox kan det uppstå valideringsfel. Dessa är “Core block stylesheet error” och beror på WordPress core och vi kan inte åtgärda dem utan att byta plattform.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Digiteket med hjälp av inUse  som ansvarat för plattformens senaste ombyggnad.

Senaste bedömningen och uppdatering av tillgänglighetsredogörelsen gjordes den 15 maj 2024.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Anmäl brister i vår digitala tillgänglighet

Vi vill att vår webbplats och våra digitala tjänster ska vara tillgängliga för alla. Här kan du anmäla brister i vår digitala tillgänglighet enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


Fält markerade med * är obligatoriska.

Vill du ha svar från Digiteket?

Du kan vara anonym. Men om du vill att vi återkopplar till dig behöver vi ditt namn och din e-postadress.