Malmö stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vi beskriver här hur Digiteket uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Digiteket som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa formulärfält skulle behöva tydligare obligatoriemärkas, detta kan göra det svårare att veta vad som blivit fel. Felaktiga HTML-taggar i form av istället för används på sina ställe vilket påverkar skärmläsarens uppläsning.
  • En del länkar är inte tydligt beskrivna vilket kan göra det svårare att orientera sig på sidan med skärmläsare.
  • Byte av språk från svenska till engelska anges inte tydligt i koden vid till exempelvis engelska citat.
  • Koden validerar inte men de delar som inte validerar är omstridda och påverkar inte funktionaliteten.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • En del bildmaterial består av textbilder. Dessa ska dock vara korrekt alt-textade.
  • En del länkar är inte tydligt beskrivna vilket kan göra det svårare att orientera sig på sidan med skärmläsare.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juni 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

En del av de äldre videoklippen publicerades innan lagen började gälla och lever inte upp till kraven på syntolkning och undertextning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Digiteket.

Första bedömningen gjordes den 25 juni 2020.

Andra bedömningen och uppdatering av redogörelsen gjordes den 12 februari 2021.