Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet
Foto: Rickard Grönkvist. Licens: CC BY-NC-SA 4.0.

Att möta barn i behov av särskilt stöd

Alla som arbetar på folkbibliotek eller skolbibliotek möter ibland barn i behov av särskilt stöd och deras familjer. För dessa barn kan personalens bemötande göra enorm skillnad och för att denna, hos biblioteken prioriterade, målgrupp ska kunna ta del av verksamheten på ett fullgott sätt kan vi behöva tänka till lite extra. Det handlar om hur vi använder olika begrepp när vi beskriver barnen, om vad ett tillgängligt bemötande egentligen är, om kommunikation och om hur vi kan genomföra aktiviteter mer inkluderande.

Fokus för den här kursen ligger särskilt på barn i åldern 0–6 år, och den riktar sig i första hand till dig som jobbar inom bibliotek, barnhälsovård eller förskola, men kan fungera som ett kunskapsstöd för alla som i sin profession ibland möter barn i behov av särskilt stöd och deras familjer.

Syfte

Syftet med denna kurs är att öka kunskapen kring hur du och din verksamhet på bästa sätt kan möta och bemöta barn i behov av särskilt stöd. 

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att ha kunskap om:

  • grundläggande begrepp som berör barn i behov av särskilt stöd.
  • hur du och din verksamhet kan bli bättre på att bjuda in och bemöta barn i behov av särskilt stöd samt vilka vinster som finns i att samverka mellan barnhälsovård, bibliotek och förskola.
  • vilka hjälpmedel för kommunikation som finns att tillgå.

Upplägg

Den här kursen kan med fördel genomföras tillsammans med kollegor. Kursen tar sin utgångspunkt i fyra filmer. Se filmerna tillsammans och reflektera och diskutera med hjälp av frågorna hur ni kan utveckla era möten med målgruppen i den egna verksamheten.

Om kursen

Materialet i denna kurs finns sedan tidigare publicerat på webbsidan för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Innehållet i filmerna utgår från en föreläsning som Anna Nordström, legitimerad logoped och verksamhetsutvecklare, höll hösten 2023 på den digitala kunskapsdagen “Alla ska med! Att inkludera barn i behov av särskilt stöd”, arrangerad av Region Värmland, Västmanland, Örebro län och Östergötland i samverkan. Materialet har arbetats fram inom ramen för Språkstegen av Anna Nordström. Lisa Elmers har filmat, klippt och skrivit presentationsmaterial. Båda två är verksamhetsutvecklare på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

Om Språkstegen

Språkstegen är en satsning på yngre barns språkutveckling genom föräldrastöd. Syftet är att stärka föräldrar i deras språkutvecklande roll men även att ge familjer tillgång till böcker, information och inspiration, till exempel genom att visa hur man läser och kommunicerar tillsammans med ett barn kring en bok, så kallad dialogläsning. I satsningen samarbetar olika professioner, organisationer och politikområden i tretton kommuner samt Region Blekinge och Region Kronoberg. De större verksamheterna som samverkar i Språkstegen är barnhälsovård, bibliotek, förskola och logopedi. I flera kommuner finns även samarbeten med till exempel familjecentral, öppen förskola, socialtjänst eller ideella organisationer. Under 2018–2020 var Språkstegen ett regionalt Bokstartsprojekt med medel från Kulturrådet men är sedan 2021 ordinarie verksamhet.

Kommentarer

Vad tyckte du om kursen?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.