Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Filtrera

Taggar

Innehållstyp

Form

Målgrupp

Tidsåtgång

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Alla får påsar – när Smedjebacken dukar upp till kollegiala bokfrukostar

Artikel

Hur kan vi tillsammans öka vår litteraturkännedom för att bli bättre på att tipsa om böcker för barn och unga? Den frågan ställde sig barn- och ungdomsbibliotekarien Maria Höglund Boberg på Smedjebackens bibliotek. Under en av Kulturrådets frukostträffar blev hon inspirerad till att skapa interna bokpåsar för all personal att läsa och samtala om. Nu utgör de kollegiala bokpåsarna en av flera delar som ingår i Smedjebackens alldeles egna Läsfrämjandelyft.

Läslust och lässtimulans
5 min

Ny metodbok om skrivfrämjande!

Resurs

Vi skriver – om bibliotek och skrivande riktar sig till biblioteksmedarbetare på folkbibliotek, samt till andra som är intresserade av skrivande och skrivfrämjande på bibliotek. 

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Bli specialist på fjärrlån och gallring

Artikel

Depåbiblioteket är ett nationellt fjärrlånemagasin som byggs upp av donationer från bibliotek runt om i landet. Lånecentralen förmedlar lån både från depåbibliotekets och Umeå stadsbiblioteks samlingar till bibliotek i Sverige och ibland också utlandet. Tillsammans utgör dessa båda Sveriges depåbibliotek och lånecentral (SDLC).

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Högläsning med lego vidgar fantasin

Artikel

Biblioteket i Östhammar har arrangerat sagostunder där högläsning kombineras med legobyggande. Ett lyckat koncept som uppmuntrar barn till eget skapande, vidgar deras inlevelseförmåga och väcker fantasin. Julia Lindell, student och praktikant på Biblioteksutveckling Region Uppsala, skriver här om idén bakom aktiviteten och varför fler bibliotek borde testa på kreativt legobyggande med högläsning. Sedan 2019 har aktivitetsdagen ”Hela huset är ditt” genomförts i kulturhuset Storbrunn i Östhammar, där även kommunens folkbibliotek är beläget. Här anordnas flera lovaktiviteter för kommunens barn. I år var temat för aktivitetsdagen lego och ballonger. Ett tema som inspirerade Anna Forsström, barn- och ungdomsbibliotekarie på Östhammars bibliotek, att kombinera högläsning med legobyggande. Att gestalta sina tankebanor Idén bakom att använda legobyggande som metod går delvis att återfinna hos Biblioteksutveckling Region Uppsala, som ...

Organisation och omvärld
5 min

Lokal demokrati i en digital värld – ett lyckat samarbete mellan bibliotek och lokalmedier

Artikel

I denna text berättar journalisten Frida Dam Bergstedt om ett forskningsprojekt där bibliotek och lokala nyhetsmedier anordnade gemensamma aktiviteter med syfte att stärka demokratin.

Läslust och lässtimulans
5 min

”Nu ska du sitta här och vara vuxen och läsa viktiga böcker”

Artikel

Noa Arvanitis är en av alla unga i Malmö. För en kort tid sedan, i samband med att hon deltog i ett undersökande kommunkoreografprojekt på biblioteket, återupptäckte Noa biblioteket som plats och dess möjligheter. Under projektredovisningen visade Noa ett intresse av att prata om och dela med sig av sina erfarenheter och tankar om biblioteket, dess roll och fokus på unga.

Information och internet
5 min

”Svindlande tanke att vi en gång dömde ut Wikipedia som källa”

Artikel

När Wikipedia lanserades i januari 2001 var pedagogikforskaren Elza Dunkels en av skeptikerna. 22 år senare har hon svårt att begripa hur nätencyklopedin kunde dömas ut som en icke tillförlitlig källa. Nu hyllar hon i stället Wikipedia som en utmärkt plattform för utbildning och forskning.

Organisation och omvärld
5 min

Allvarligt och lekfullt när delaktighet och inflytande stod i fokus

Artikel

Barns och ungas delaktighet och inflytande är ett prioriterat område för Biblioteken i Malmö, BiM, liksom för de flesta folkbibliotek. Men hur arbetar biblioteken aktivt för att involvera barn och unga i sin verksamhet och finns det några konkreta metoder som visat sig framgångsrika?

Information och internet
5 min

Folkbibliotek och MIK: Ett nytt interregionalt MIK-nätverk har tagit form

Artikel

Vid den nationella MIK-konferensen i Göteborg 2022 framhävdes betydelsen av regional samverkan för att stärka medie- och informationskunnighet. Konferensen resulterade i ett initiativ till att skapa ett interregionalt nätverk. Nätverket syftar till att bredda MIK-arbetet över olika samhällsområden och stärka de regionala aktörernas roll i att främja medie- och informationskunnigheten över hela landet. Pia-Marie Wehrling vid Västra Götalandsregionen berättar mer om detta arbete och det kunskapsseminarium som genomfördes under hösten.

Läslust och lässtimulans
5 min

Läsius – alla barns bibliotekskompis!

Artikel

Vad är en biblioteksmaskot och hur kan den vara en del av det läsfrämjande arbetet för barn? Tre bibliotekarier i Lunds kommun berättar om arbetet med att ta fram den läsfrämjande maskoten Läsius.

Läslust och lässtimulans
5 min

När unga når unga – tips från Malmö stads Läsambassadörer om hur biblioteken kan nå dem bättre

Artikel

Under 2023 tog Biblioteken i Malmö emot över hundra unga Läsambassadörer, som ett sätt att erbjuda lovlediga ungdomar ett givande sommarjobb. Ungdomarna fick också undersöka hur den egna målgruppen uppfattar bibliotekets satsning Sommarboken.

Information och internet
5 min

Utsätt dig för lögndetektorn – intervju och föreläsning med Hugo Ewald Hurinsky

Artikel

Hugo Ewald Hurinsky har skrivit en lättläst bok om källkritik på nätet för unga. Här kan du läsa en intervju med Hugo och även ta del av hans föreläsning på MIK-dagen 2023.

Information och internet
5 min

Ungar & medier 2023: Läsandet ökar, spelandet minskar

Resurs

Varje dag-läsningen av böcker ökar, datorspelandet minskar, färre ser på tv och Youtube, den upplevda utsattheten på nätet planar ut. Det framgår av de senaste Ungar & medier- och Småungar & medier-rapporterna.

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Kom igång med högläsning – tio tips!

Artikel

Högläsning kan vara en givande och rolig metod att arbeta läsfrämjande på, även för en ung eller vuxen målgrupp. Men för den som aldrig testat att högläsa kan det dock kännas svårt och som ett stort steg att komma igång. I den här korta guiden har Digitekets redaktör Maria Lorentzon därför punktat ner tio tips som en hjälp på vägen.

Organisation och omvärld
5 min

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Med vision om goda villkor för unga och civilsamhället

Artikel

I den här intervjun berättar Elisabet Johansson och Rebecka Hinn, utvecklingsledare på myndigheten, om vilket uppdrag Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har och på vilket sätt myndigheten är relevant för biblioteksmedarbetare. De tipsar samtidigt om några relevanta rapporter och material som myndigheten tagit fram.

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Bokklubben Lätta Tyngden

Artikel

Våren 2021 startade bibliotekarierna Paula Bueno och Fatou Camara upp bokklubben Lätta Tyngden på ungdomsavdelningen PUNKTmedis vid Tranströmerbiblioteket i Stockholm. Bokklubben är tänkt att vara en plattform där ungdomar erbjuds ett tryggt sammanhang där de genom samtal om litteratur får inspiration och gemenskap. 

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Ord bakom lås och bom – Kungälvs bibliotek lyfter fängslad och förbjuden litteratur

Artikel

I Kungälv startades nyligen projektet "Fängslad litteratur" på biblioteket med syfte att lyfta frågor om demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Detta har resulterat i dels en litteratursamling bestående av förbjuden litteratur, dels programverksamhet på biblioteket på samma ämne.

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Med rösträtt i bokhyllan: Hur Habo bibliotek lät barnen vara med och bestämma

Artikel

Att locka barn till läsning är inte alltid en lätt uppgift i dagens samhälle, men att se till att alla barn har tillgång till böcker som är intressanta för just dem är ett viktigt steg för att lyckas.

Organisation och omvärld
5 min

Bibliotek och beredskap – material från KB

Artikel

Det finns ett växande engagemang bland Sveriges bibliotek kring beredskap. Beredskap handlar om att skapa en robust verksamhet som kan fortsätta, även om förutsättningarna i omvärlden förändras. Detta har Kungliga biblioteket (KB) tittat närmare på.

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

När radioteater blev poddbio

Artikel

Barn- och ungdomsbibliotekarien Lina Andersson på Mariestads stadsbibliotek ville testa att arrangera radioteater på biblioteket, men det blev inte alls som förväntat. I den här artikeln skriver hon om det värdefulla i att inte ge upp en misslyckad idé och hur utvärdering kan göras lite i taget.

Information och internet
5 min

Wikipedia – för hela Sverige!

Artikel

Wikimedia Sverige lanserar "Wikipedia för hela Sverige" för att bredda och jämna ut kunskapen på sina plattformar. Med fokus på underrepresenterade områden och grupper, initierar de samarbeten i fyra pilotlän, särskilt med bibliotek, för att främja kunskapsdelning och engagemang.

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Det magiska biblioteket – en uppsökande verksamhet i magins tecken

Artikel

När Tidaholms bibliotek fick frågan om de ville vara med på en magisk vecka vid Hellidens slott tackade de genast ja. Kunde detta bli ett sätt att locka nya besökare till biblioteket?

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

20 år av rollspel på bibliotek

Artikel

Som rollspelare roar jag mig ibland med att titta runt på biblioteken jag kommer till för att se vilka rollspel som står i hyllorna – och hur de är sorterade. Inte sällan är antalet rollspel noll. Detta trots att det är en litteraturform som Sverige just nu dominerar på världsmarknaden. I ljuset av detta är det extra roligt att se rollspelssamlingen på Umeå bibliotek som uppgår till över 400 volymer! Umeå stadsbibliotek firar nu 20 år av rollspel på hyllorna och Digiteket pratar därför med biblioteksmedarbetarna Maria Lindgren och Tobias Johansson om hur man kan arbeta med rollspel på bibliotek.   Bakgrund Rollspel kan betyda många saker. Vissa tänker direkt på digitala rollspel som Dragon Age, The Witcher eller Cyberpunk 2077, när de hör ordet rollspel ...

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Manga för alla åldrar – en intervju med serietecknaren Natalia Batista

Artikel

För den oinvigde kan det vara svårt att hålla koll på alla olika sorters mangaserier. Digiteket ringde upp en av landets mest etablerade mangatecknare för att ta reda på mer om manga. Hon ger även några handfasta tips på vad biblioteken kan tänka på när de köper in och organiserar sina mangahyllor.