Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Filtrera

Taggar

Innehållstyp

Form

Målgrupp

Tidsåtgång

Information och internet
5 min

Nya MIK-kurser för seniorer – intervju med Mobile Stories

Artikel

Lotta Bergseth och Jenny Sköld har skapat Medveten på nätet ett kurspaket på sammanlagt sju kurser om medie- och informationskunnighet riktat till seniorer. I samband med publiceringen av kurserna så ställde vi några frågor till dem. De har tidigare främst arbetat med unga som målgrupp så att ta fram material för seniorer var något som kändes både roligt och utmanande.

Organisation och omvärld
5 min

Omvärldsbevaka med Bokmässan Play

Artikel

Missade du bokmässan i Göteborg i höstas? Nu finns en stor del av programmet tillgängligt kostnadsfritt på strömningstjänsten Bokmässan Play. Här tipsar vi om några guldkorn ur programmet som kan vara intressanta och relevanta för biblioteksmedarbetare.

Läslust och lässtimulans
5 min

Discofeber på Umeå stadsbibliotek

Artikel

På Umeå stadsbibliotek i kulturhuset Väven har vi inlett en ny tradition – Bäbisdisco. Första gången arrangemanget gick av stapeln var i maj 2023 och nu är det tänkt att bli en tradition på obestämd framtid. 

Språkutveckling och läsförmåga
5 min

Polarbibblo – för att språk är en skatt

Artikel

Nationella minoritetsspråk sida vid sida med svenska, det är verkligheten på Polarbibblo. Sajten, som syftar till att främja barns skrivande, läslust, skaparglädje och språkutveckling, erbjuder även material för bibliotekspersonal och andra yrkespersoner som arbetar med barn. Idag finns Polarbibblo på finska, meänkieli, samiska språk och svenska.

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Marulkar och skäggmaskar – ett hav av barns bildvärldar

Artikel

Vem får egentligen skriva en bok och hur går det till? Vad är skillnaden mellan en skönlitterär bok och en faktabok? I Projekt Hav samlades flera professioner för att hålla kreativa workshops tillsammans med barn från fem förskoleavdelningar i Katrineholms kommun. Barnbibliotekarie Linda Hellberg på Katrineholms bibliotek berättar i den här artikeln om satsningen och varför de ville samla barnens bilder till en egen bok – Barnens bok om havet.

Skapande och kommunikation
5 min

Året med Digiteket i siffror – 2023

Artikel

Nu är Digitekets statistik från förra året äntligen på plats och i denna artikel presenterar vi det mest relevanta. Vilka kurser var mest populära och vilka artiklar var de mest lästa? Vilka regioner ligger i topp och vilka kommuner är bäst när det gäller användning av Digiteket? Allt detta och mycket mer hittar du i denna artikel om året som gått fylld av siffror, staplar och procentenheter.

Läslust och lässtimulans
5 min

Lägereld, högläsning och rollspel – så väcks lusten till läsning

Artikel

Gammelstads bibliotek i Luleå blev inspirerade av den uråldriga traditionen sagoberättande vid lägereld. I sitt lilla bibliotek har de byggt upp en magisk skog och lånar aspekter från rollspelens värld för att introducera barn till böcker och läsning. En utsänd från Region Norrbotten fick vara med på sagostunden. Bibliotekarierna Annika Riekkola och Hanna Eitzenberger fick idén till sagostunderna när de deltog i ett webbinarium med bibliotek från båda sidor av Bottenviken. – Ett av biblioteken hade haft jubileum och därför också många sagostunder för både vuxna och barn och en av bibliotekarierna där sa ”om man läser sagor, då måste man ha en lägereld”. Det glimmade verkligen kring deras berättande och det var det som satte fart på vår fantasi, menar Annika. Vi vill göra ...

Organisation och omvärld
5 min

Intervju med Skolverket

Artikel

Vilket uppdrag har Skolverket, i synnerhet när det gäller skolbiblioteksverksamhet? På vilket sätt är det relevant för folkbiblioteksmedarbetare att ha kännedom om myndighetens arbete?

Läslust och lässtimulans
5 min

Sakta i backarna – om svårigheten att nå ut till ungdomar

Artikel

Det sägs att man lär sig mycket mer av sina misslyckanden än av sina framgångar. Detta är något som Ebba Metsmaa, Hannes Menberg Svensson och Johanna Aspelin på Kirsebergsbiblioteket i Malmö har tagit fasta på. De ville starta en biblioteksklubb för och tillsammans med unga, men det visade sig vara mycket svårare än de hade väntat sig. Här delar de med sig av viktiga lärdomar och reflektioner som de fick längs vägen.

IT och säkerhet
5 min

Har något hackat mitt lösenord!? – några enkla tips för att inte drabbas av panik

Artikel

Det är lätt att drabbas av panik när man läser nyheter om lösenordsläckor. Men hur vet jag om just min e-postadress har läckt ut och hamnat i fel händer? Och hur ska jag göra om jag har drabbats? Här kommer några enkla tips.

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Alla får påsar – när Smedjebacken dukar upp till kollegiala bokfrukostar

Artikel

Hur kan vi tillsammans öka vår litteraturkännedom för att bli bättre på att tipsa om böcker för barn och unga? Den frågan ställde sig barn- och ungdomsbibliotekarien Maria Höglund Boberg på Smedjebackens bibliotek. Under en av Kulturrådets frukostträffar blev hon inspirerad till att skapa interna bokpåsar för all personal att läsa och samtala om. Nu utgör de kollegiala bokpåsarna en av flera delar som ingår i Smedjebackens alldeles egna Läsfrämjandelyft.

Läslust och lässtimulans
5 min

Ny metodbok om skrivfrämjande!

Resurs

Vi skriver – om bibliotek och skrivande riktar sig till biblioteksmedarbetare på folkbibliotek, samt till andra som är intresserade av skrivande och skrivfrämjande på bibliotek. 

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Bli specialist på fjärrlån och gallring

Artikel

Depåbiblioteket är ett nationellt fjärrlånemagasin som byggs upp av donationer från bibliotek runt om i landet. Lånecentralen förmedlar lån både från depåbibliotekets och Umeå stadsbiblioteks samlingar till bibliotek i Sverige och ibland också utlandet. Tillsammans utgör dessa båda Sveriges depåbibliotek och lånecentral (SDLC).

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Högläsning med lego vidgar fantasin

Artikel

Biblioteket i Östhammar har arrangerat sagostunder där högläsning kombineras med legobyggande. Ett lyckat koncept som uppmuntrar barn till eget skapande, vidgar deras inlevelseförmåga och väcker fantasin. Julia Lindell, student och praktikant på Biblioteksutveckling Region Uppsala, skriver här om idén bakom aktiviteten och varför fler bibliotek borde testa på kreativt legobyggande med högläsning. Sedan 2019 har aktivitetsdagen ”Hela huset är ditt” genomförts i kulturhuset Storbrunn i Östhammar, där även kommunens folkbibliotek är beläget. Här anordnas flera lovaktiviteter för kommunens barn. I år var temat för aktivitetsdagen lego och ballonger. Ett tema som inspirerade Anna Forsström, barn- och ungdomsbibliotekarie på Östhammars bibliotek, att kombinera högläsning med legobyggande. Att gestalta sina tankebanor Idén bakom att använda legobyggande som metod går delvis att återfinna hos Biblioteksutveckling Region Uppsala, som ...

Demokrati och delaktighet
5 min

Lokal demokrati i en digital värld – ett lyckat samarbete mellan bibliotek och lokalmedier

Artikel

I denna text berättar journalisten Frida Dam Bergstedt om ett forskningsprojekt där bibliotek och lokala nyhetsmedier anordnade gemensamma aktiviteter med syfte att stärka demokratin.

Läslust och lässtimulans
5 min

”Nu ska du sitta här och vara vuxen och läsa viktiga böcker”

Artikel

Noa Arvanitis är en av alla unga i Malmö. För en kort tid sedan, i samband med att hon deltog i ett undersökande kommunkoreografprojekt på biblioteket, återupptäckte Noa biblioteket som plats och dess möjligheter. Under projektredovisningen visade Noa ett intresse av att prata om och dela med sig av sina erfarenheter och tankar om biblioteket, dess roll och fokus på unga.

Information och internet
5 min

”Svindlande tanke att vi en gång dömde ut Wikipedia som källa”

Artikel

När Wikipedia lanserades i januari 2001 var pedagogikforskaren Elza Dunkels en av skeptikerna. 22 år senare har hon svårt att begripa hur nätencyklopedin kunde dömas ut som en icke tillförlitlig källa. Nu hyllar hon i stället Wikipedia som en utmärkt plattform för utbildning och forskning.

Organisation och omvärld
5 min

Allvarligt och lekfullt när delaktighet och inflytande stod i fokus

Artikel

Barns och ungas delaktighet och inflytande är ett prioriterat område för Biblioteken i Malmö, BiM, liksom för de flesta folkbibliotek. Men hur arbetar biblioteken aktivt för att involvera barn och unga i sin verksamhet och finns det några konkreta metoder som visat sig framgångsrika?

Information och internet
5 min

Folkbibliotek och MIK: Ett nytt interregionalt MIK-nätverk har tagit form

Artikel

Vid den nationella MIK-konferensen i Göteborg 2022 framhävdes betydelsen av regional samverkan för att stärka medie- och informationskunnighet. Konferensen resulterade i ett initiativ till att skapa ett interregionalt nätverk. Nätverket syftar till att bredda MIK-arbetet över olika samhällsområden och stärka de regionala aktörernas roll i att främja medie- och informationskunnigheten över hela landet. Pia-Marie Wehrling vid Västra Götalandsregionen berättar mer om detta arbete och det kunskapsseminarium som genomfördes under hösten.

Läslust och lässtimulans
5 min

Läsius – alla barns bibliotekskompis!

Artikel

Vad är en biblioteksmaskot och hur kan den vara en del av det läsfrämjande arbetet för barn? Tre bibliotekarier i Lunds kommun berättar om arbetet med att ta fram den läsfrämjande maskoten Läsius.

Läslust och lässtimulans
5 min

När unga når unga – tips från Malmö stads Läsambassadörer om hur biblioteken kan nå dem bättre

Artikel

Under 2023 tog Biblioteken i Malmö emot över hundra unga Läsambassadörer, som ett sätt att erbjuda lovlediga ungdomar ett givande sommarjobb. Ungdomarna fick också undersöka hur den egna målgruppen uppfattar bibliotekets satsning Sommarboken.

Information och internet
5 min

Utsätt dig för lögndetektorn – intervju och föreläsning med Hugo Ewald Hurinsky

Artikel

Hugo Ewald Hurinsky har skrivit en lättläst bok om källkritik på nätet för unga. Här kan du läsa en intervju med Hugo och även ta del av hans föreläsning på MIK-dagen 2023.

Information och internet
5 min

Ungar & medier 2023: Läsandet ökar, spelandet minskar

Resurs

Varje dag-läsningen av böcker ökar, datorspelandet minskar, färre ser på tv och Youtube, den upplevda utsattheten på nätet planar ut. Det framgår av de senaste Ungar & medier- och Småungar & medier-rapporterna.

Litteratur och litteraturförmedling
5 min

Kom igång med högläsning – tio tips!

Artikel

Högläsning kan vara en givande och rolig metod att arbeta läsfrämjande på, även för en ung eller vuxen målgrupp. Men för den som aldrig testat att högläsa kan det dock kännas svårt och som ett stort steg att komma igång. I den här korta guiden har Digitekets redaktör Maria Lorentzon därför punktat ner tio tips som en hjälp på vägen.