Att navigera det digitala informations­flödetIntroduktion

I en värld där det finns mängder av tillgänglig information som dessutom sprids mycket snabbt är det lätt att gå vilse ibland. Det finns många aktörer som försöker utnyttja det stora flödet och påverka dig som informationskonsument på en mängd olika sätt för att få dig att tycka eller göra något. Den europeiska medielitteracitetsorganisationen EAVI:s sammanställning ger en bra överblick över olika typer av vilseledande nyheter vi stöter på mer eller mindre dagligen.

Kategorisering av olika typer av misledande information. Se https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/?fbclid=IwAR0Z2Jds3mqP-6IPBVxxiofl-YVutXUTli4cxaO6i5kMFKxzWMWrKCcvmno

eavi - Mer än "fake news".

Hur kan man då göra för att bli en vaksam och varsam mediekonsument? Hur lär man sig att kritiskt granska det stora informationsflödet som vi lever i och hela tiden möter? 

Denna kurs bygger på videoserien Navigating Digital Information som är skapad av utbildningsyoutubekanalen Crash Course i samarbete med The Stanford History Education Group och Mediawise.  Mediawise stöttas av Google.  

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska lära dig faktagranska och bedöma uttalanden och källor på ett effektivare och proffsigare sätt genom den så kallade laterala metoden.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du:

  • kunna granska information med samma typer av verktyg som professionella faktagranskare använder sig av
  • kunna läsa lateralt som ett sätt att avgöra källors trovärdighet och perspektiv
  • kunna granska belägg vid påståenden till exempel i media som infografik och film
  • bättre förstå hur sökmotorer och sociala medier-flöde fungerar
  • veta hur man kan sluta med dåliga nätvanor såsom otålighet och passivitet och skapa nya, bättre vanor.

Upplägg

Varje lektion består av en video på ungefär tio minuter där författaren John Green pedagogiskt och underhållande guidar oss igenom området. John Green och hans bror driver fortbildningskanalen Crash Course på Youtube som specialiserat sig på korta  utbildningsfilmer i lättsam ton. Innehållet i kursen står ansedda The Stanford History Education Group och Mediawise för. Efter filmerna följer en kortare sammanfattning av videons innehåll, och en eller flera mer praktiska uppgifter på lektionens tema. Övningarna varierar i typ och omfång. En del är mer konkret praktiska och introducerar nya tekniker och verktyg, medan andra är av mer reflekterande natur. För de som vill ha fördjupning finns det också ett antal förslag på vidare- och fördjupningsläsning till varje lektion. Dessa förslag innehåller också i vissa fall reflektions- och diskussionsfrågor. Använd detta fördjupningsmaterial som en resurs  om ni vill läsa vidare inom något speciellt område. Man kan också kontakta Digiteket för mer lästips på kontakt@digiteket.se.

Denna kurs tjänar på att genomföras tillsammans med kollegor i grupp i form av en studiecirkel. Det finns till varje kapitel också ett antal frågor av mer reflekterande karaktär utifrån en bibliotekskontext att diskutera med kollegor. Vi tar gärna emot minnesanteckningar utifrån diskussionerna om ni vill dela med er! 

Det är så klart också möjligt att göra gruppuppgifterna individuellt om man så önskar.

Detta är en omfattande kurs och det är fullt möjligt att välja ut det lektionsinnehåll som intresserar en och lämna resten därhän.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad:

Reviderad: