Algoritmer – så påverkar de din vardagIntroduktion

De dominerande internettjänsternas algoritmer har allt större inflytande över våra liv. Algoritmer är inte längre en fråga för programmerare eller matematiker. De anses numera kunna påverka vem som vinner val.

Algoritmer är långt ifrån en ny företeelse. Vad som däremot är nytt för en bredare allmänhet är hur algoritmer så kraftfullt påverkar våra samhälleliga institutioner, vår ekonomi och vår vardag. Även i den helt analoga världen hade algoritmer betydelse, men det är med informationssamhällets digitala överflöd som intresset för och betydelsen av dem har exploderat. När information produceras i sådana enorma kvantiteter som nu blir algoritmerna för att sortera denna information oerhört viktiga.

Algoritmer kan fungera olika, men det går inte att vara utan algoritmer. I denna guide utgår vi från att algoritmers utformning är resultatet av ett samspel mellan teknik och den kultur vi lever i. Det innebär att algoritmer bidrar till att forma villkoren för mycket av det vi gör på nätet, samtidigt som de speglar vår kultur.

Denna kurs bygger på Jutta Haiders och Olof Sundins skrift Algoritmer – Så påverkar de din vardag, mycket lätt omarbetad och förkortad. Frågor och uppgifter är skapade av Digiteket.

Syfte

Vi påverkas alla på olika sätt av de olika algoritmerna runt oss som på olika sätt styr vår tillgång till information och mycket annat. Syftet med denna kurs är att du ska bli mer medveten om vad just en algoritm är och hur den på olika sätt påverkar dig samt få liten inblick i hur bilden av dig ser ut för algoritmerna.

Kunskapsmål

Kunskapsmålen för denna kurs är att du ska lära dig

  • vad en algoritm är och gör
  • hur algoritmer påverkar din vardag
  • hur du kan hitta ”bilden av dig” i några av nätjättarna
  • vilka slags data algoritmer arbetar med
  • hur personalisering på nätet medför både fördelar och nackdelar
  • om viktiga områden i samhället som påverkas av algoritmer.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Jutta Haider och Olof Sundin
Medförfattare: Ola Nilsson

Publicerad:

Reviderad: