Gå direkt till innehållet

Digiteket publicerar podd med Bibliotekshögskolan i Borås

Den första februari börjar Digiteket publicera en ny artikelserie med material i poddform från Bibliotekshögskolan i Borås. Poddarna är utdrag ur den kurs, riktad mot chefer i folkbiblioteksveksamhet, som ges av Bibliotekshögskolan i Borås under namnet Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek. Då söktrycket på kursen varit stort är det extra roligt att Digitekets läsare kan få ta del av valda delar av kursmaterialet i artikelform. Förvänta er nya poddavsnitt varannan torsdag under våren!

Kursen ”Strategisk utveckling av läsfrämjande på folkbibliotek” genomförs av Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås under hösten 2023 – våren 2024, i samarbete med övriga lärosäten med biblioteks – och informationsvetenskaplig utbildning. Kursen är en del av Kulturrådets regeringsuppdrag Läsfrämjandelyft för folkbibliotek 2021-2023. 

Kursen handlar om strategiska perspektiv på läsfrämjande och vänder sig till bibliotekschefer som vill vidareutveckla sina kunskaper och kompetenser om det läsfrämjande arbetet i den egna verksamheten och stärka sin chefsroll på den strategiska nivån inom läsfrämjande.

Under kursen utvecklas deltagarnas kunskaper och förståelse för bibliotekariens roller, metoder, verktyg och förutsättningar relaterat till det läsfrämjande arbetet för och med barn och unga.

Materialet som tillgängliggörs på Digiteket är inspelade poddsamtal som varit en del av kursen med olika teman, och kan användas av intresserade även utan att ha deltagit i kursen. Ta gärna del av ett eller fler samtal och tipsa dina kollegor om att samtalen finns och diskutera innehållet vidare på din arbetsplats! 

Planerade poddar i artikelserien

  • Avsnitt 1: Emma Berge Kleber & Sandra Hillén, ”Läsfrämjande för barn och unga”
  • Avsnitt 2: Lisa Ohlsson Dahlqvist, ”Tillgänglig läsning.”
  • Avsnitt 3: Jenny Johanisson, ”Kulturpolitisk styrning på läsfrämjande insatser”
  • Avsnitt 4: Sofia Lindström Sol, ”Delaktighet och deltagande”
  • Avsnitt 5. Cecilia Gärdén, ”Kulturrådets vägledning för kollegialt lärande.”
  • Avsnitt 6. Ola Pilerot, ”Forskningsbaserat arbetssätt”
  • Avsnitt 7: Malin Utter, ”Marknadsföring”
  • Avsnitt 8. Karen Nowé Hedvall, ”Organisation och organisationskompetens”
  • Avsnitt 9: Ingrid Schildt, ”Utvärderingar

Nytt kurstillfälle i höst

Då kursen just haft högt söktryck har Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås valt att ge kursen en gång till, hösten 2024. Bokmärk kurssidan och häng på låset när anmälningen öppnar.