Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Att arbeta med bilder på Wikipedia

I den här kursen får du lära dig hur du laddar upp bilder till Wikipedia. Alla bilder på svenska Wikipedia ligger i en databas som heter Wikimedia Commons. Det är ett av Wikimedia Foundations fristående projekt som ingår i det ekosystem som syftar till att ge alla människor fri tillgång till all världens kunskap.

Bilder passar väldigt bra i artiklar och ibland behöver du även ta egna bilder och ladda upp. Det finns också många bilddatabaser på internet där du kan hitta bra bilder men de måste vara licensierade under en fri licens, som till exempel Creative Commons, för att kunna användas på Wikipedia.

Syfte

Wikipedia bygger liksom folkbiblioteken på principen om delakultur. På biblioteken delar vi som samhälle på böcker, medier, kulturarrangemang och på Wikipedia är det vi användare som delar med oss och skapar uppslagsverket tillsammans. Folkbiblioteksanställda är duktiga på informationshantering och har mycket att bidra med till Wikipedia. Denna kursserie kring hur man kommer igång med Wikipedia syftar till att ge dig grunderna i hur man kan använda och bidra till det fria uppslagsverket. Det ger dig också viktiga kunskaper om hur Wikipedia är uppbyggt och fungerar vilket kan ses som en grundläggande inom medie- och informationskunnighet, MIK. Wikipedia är en viktig del av vårt moderna samhälles informationsinfrastruktur och något som de flesta av bibliotekets besökare, och vi som jobbar på bibliotek, använder i stor utsträckning.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du

  • känna till hur bilder och kategorier fungerar på Wikimedia Commons
  • kunna ladda upp en egen bild till Wikimedia Commons
  • kunna hitta bilder på internet som kan användas på Wikipedia
  • känna till grunderna om strukturerad data på Wikimedia Commons.

Wikipedia-kurser på Digiteket

Det här är den tredje kursen av fem om Wikipedia på Digiteket, fortsätt sen gärna med de andra i serien.

Puffbild: Painting easle av Jasmina El Bouamraoui och Karabo Poppy Moletsane, Wikimedia, CC0

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.