Att arbeta med bilder på WikipediaIntroduktion

I den här kursen får du lära dig hur du laddar upp bilder till Wikipedia. Alla bilder på svenska Wikipedia ligger på en databas som heter Wikimedia Commons. Det är ett av Wikimedia Foundations fristående projekt som ingår i det ekosystem som syftar till visionen om att att ge alla människor fri tillgång till all världens kunskap.

Bilder passar väldigt bra i artiklar och ibland behöver du även ta egna bilder och ladda upp. Det finns också många bilddatabaser på internet där du kan hitta bra bilder men de måste ha någon av de fria licenserna under Creative Commons för att kunna användas på Wikipedia.

Det här är tredje kursen av fem som handlar om Wikipedia. Den första kursen heter Att skriva på Wikipedia och den andra heter Att samarbeta på Wikipedia.

Kunskapsmål

Du skall efter kursen ha grundläggande kunskaper och färdigheter kring nedanstående:

  • Förstå hur bilder och kategorier fungerar på Wikimedia Commons
  • Kunna ladda upp en egen bild till Wikimedia Commons
  • Kunna hitta bilder på internet som kan användas på Wikipedia
  • Få en introduktion till strukturerad data på Wikimedia Commons

Kursen är upplagd i fyra lektioner som handlar om bilder och annan media som passar på Wikipedia. Frågor och möjlighet till diskussioner finns efter varje lektion.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Wikimedia Sverige

Publicerad:

Reviderad: