Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Wikidata – en väg mot mer öppen och länkad data

Wikidata är en öppen databas där användare, vem som helst, kan bidra med data på ett liknande sätt som med text på Wikipedia. Wikidata kopplar sedan ihop olika områden och gör dessa sökbara på ett mer detaljerat sätt än till exempel sökningar i text. Jobbar du i bibliotek och är van med länkad, strukturerad data, som i till exempel Libris, kommer du säkert att känna igen sättet att jobba på.

Wikidata är ett förhållandevis nytt projekt men det utvecklas i snabb takt. Det finns också en växande tillit från de stora sökmotorerna som använder Wikidata som kontrollfunktion när de presenterar sökresultat för sina besökare. Så när du ställer frågor till till exempel Google, din mobil eller din smarta högtalare, så hämtas svaren bland annat från Wikidata.

Syfte

Wikipedia bygger liksom folkbiblioteken på principen om delakultur. På biblioteken delar vi som samhälle på böcker, medier, kulturarrangemang och på Wikipedia är det vi användare som delar med oss och skapar uppslagsverket tillsammans. Folkbiblioteksanställda är duktiga på informationshantering och har mycket att bidra med till Wikipedia. Denna kursserie kring hur man kommer igång med Wikipedia syftar till att ge dig grunderna i hur man kan använda och bidra till det fria uppslagsverket. Det ger dig också viktiga kunskaper om hur Wikipedia är uppbyggt och fungerar vilket kan ses som en grundläggande inom medie- och informationskunnighet, MIK. Wikipedia är en viktig del av vårt moderna samhälles informationsinfrastruktur och något som de flesta av bibliotekets besökare, och vi som jobbar på bibliotek, använder i stor utsträckning.

Kunskapsmål

Du kommer efter genomgången kurs 

  • känna till vad Wikidata är för ett slags projekt
  • förstå kopplingen mellan Wikidata och Wikipedia
  • kunna göra enklare redigeringar i Wikidata 
  • ha en ökad förståelse för öppen länkad data.

Wikipedia-kurser på Digiteket

Det här är den första kursen av fem om Wikipedia på Digiteket. Här får du lära dig grunderna kring hur du kommer igång med att bidra till uppslagsverket, fortsätt sen gärna med de andra i serien.

Puffbilder: Wikidata av Jasmina El Bouamraoui and Karabo Poppy Moletsane, CC0

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.