Wikidata – en väg mot mer öppen och länkad dataIntroduktion

Loggan för Wikidata

Wikidata är en öppen databas där användare, vem som helst, kan bidra med data på ett liknande sätt som med text på Wikipedia. Wikidata kopplar sedan ihop olika områden och gör dessa sökbara på ett mer detaljerat sätt än till exempel sökningar i text. Jobbar du i bibliotek och är van med länkad, strukturerad data, som i t ex Libris, kommer du säkert att känna igen sättet att jobba på.

Wikidata är ett förhållandevis nytt projekt men utvecklas i snabb takt. Det finns också en växande tillit från de stora sökmotorerna som använder Wikidata som kontrollfunktion när de presenterar sökresultat för sina besökare. Så när du ställer frågor till till exempel Google, din mobil eller din smarta högtalare, så hämtas svaren bland annat från Wikidata.

Kunskapsmål

Du skall efter kursen ha grundläggande kunskaper och färdigheter kring nedanstående:

  • Förstå vad Wikidata är för ett slags projekt
  • Förstå kopplingen mellan Wikidata och Wikipedia
  • Kunna göra enklare redigeringar i Wikidata 
  • Få en ökad förståelse för öppen länkad data

Kursen är upplagd i fyra lektioner och fokus är på förståelse för hur öppen data är betydelsefull för den fria kunskapen.

 

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Wikimedia Sverige

Publicerad: 10 januari, 2020