Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Att samarbeta på Wikipedia

I den här kursen får du lära dig mer om verktygen för att kunna samarbeta när du skriver och redigerar på Wikipedia. Wikipedia är ett samarbetsprojekt och den här kursen syftar till att ge dig mer förståelse för hela ekosystemet.

Åsikter och argument behöver beläggas med källor och det gäller även i de många diskussioner som rör form och innehåll. Den som är van att hitta i stora informationsmängder har en kompetens som är efterfrågad!

Det här är andra kursen av fem på Digiteket som handlar om Wikipedia. Den första kursen heter Att skriva på Wikipedia och introducerar uppslagsverkets uppbyggnad och hur du kommer igång med redigeringar och förbättringar av artiklar.

Syfte

Wikipedia bygger liksom folkbiblioteken på principen om delakultur. På biblioteken delar vi som samhälle på böcker, medier, kulturarrangemang och på Wikipedia är det vi användare som delar med oss av vår kunskap och tid och skapar uppslagsverket tillsammans. Folkbiblioteksanställda är duktiga på informationshantering och har mycket att bidra med till Wikipedia. Denna kursserie kring hur man kommer igång med Wikipedia syftar till att ge dig grunderna i hur man kan använda och bidra till det fria uppslagsverket. Det ger dig också viktiga kunskaper om hur Wikipedia är uppbyggt och fungerar vilket kan ses som en grundläggande inom medie- och informationskunnighet, MIK. Wikipedia är en viktig del av vårt moderna samhälles informationsinfrastruktur och något som de flesta av bibliotekets besökare, och vi som jobbar på bibliotek, använder i stor utsträckning.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du:

  • kunna hitta och känna till deltagarportalen och ”Bybrunnen”
  • kunna presentera sig på användarsidan och på diskussionssidor
  • kunna dela med dig av kunskap i Wikipedias systerprojekt
  • kunna samarbeta på projektsidor
  • känna till plattformen MediaWiki.

Wikipedia-kurser på Digiteket

Det här är den andra kursen av fem om Wikipedia på Digiteket. Här får du lära dig grunderna kring hur du kommer igång med att bidra till uppslagsverket, fortsätt sen gärna med de andra i serien.

Denna kurs är framtagen av Wikimedia Sverige 2019, lätt reviderad av Ola Nilsson 2022.

Puffbild: Community av Jasmina El Bouamraoui och Karabo Poppy Moletsane, Wikimedia, CC0

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.