Att samarbeta på WikipediaIntroduktion

Inledning

I den här kursen får du lära dig mer om verktygen för att kunna samarbeta när du skriver och redigerar på Wikipedia. Wikipedia är ett samarbetsprojekt och den här kursen syftar till att ge dig mer förståelse för hela ekosystemet.

Åsikter och argument behöver beläggas med källor och det gäller även i de många diskussioner som rör form och innehåll. Så den som är van att hitta i stora informationsmängder har en kompetens som är efterfrågad!

Det här är andra kursen av fem på Digiteket som handlar om Wikipedia. Den första kursen heter Att skriva på Wikipedia.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du

  • kunna hitta till deltagarportalen och ”Bybrunnen”
  • kunna presentera sig på användarsidan och på diskussionssidor
  • kunna dela med dig av kunskap i Wikipedias systerprojekt
  • kunna samarbeta på projektsidor
  • känna till plattformen MediaWiki.

Kursen är indelad i fem lektioner med tillhörande möjlighet till diskussioner efter varje lektion.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Wikimedia Sverige

Publicerad:

Reviderad: