Att samarbeta på WikipediaIntroduktion

Inledning

I den här kursen får du lära dig mer om verktygen för att kunna samarbeta när du skriver och redigerar på Wikipedia. Wikipedia är ett samarbetsprojekt och den här kursen syftar till mer förståelse för hela ekosystemet.

När du skriver innehåll på Wikipedia tillsammans med andra behöver du kunskaper om böcker och andra källor. Åsikter och argument behöver beläggas med källor och det gäller även i de många diskussioner som rör form och innehåll. Så den som är van att hitta i stora informationsmängder har en kompetens som är efterfrågad!

Det här är andra kursen av fem på Digiteket som handlar om Wikipedia. Den första kursen heter Att skriva på Wikipedia.

Kunskapsmål

Du skall efter kursen ha grundläggande kunskaper och färdigheter kring nedanstående:

  • Att hitta till deltagarportalen och bybrunnen
  • Att presentera sig på användarsidan och på diskussionssidor
  • Att dela med sig av kunskap i systerprojekten
  • Att samarbeta på projektsidor
  • Ha fått en introduktion till plattformen MediaWiki

Kursen är upplagd i fem lektioner som utgår från olika områden med möjlighet till diskussioner efter varje lektion. Alla delar hänger ihop men alla behövs kanske inte i början av ditt skrivande. Delarna kan ändå vara bra att känna till för att förstå helheten av projektet.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Wikimedia Sverige

Publicerad:

Reviderad: