Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Wikipedia – Så genomför du en skrivstuga!

Inledning

I den här kursen lär du dig hur du genomför en Wikipedia-skrivstuga. Det är en workshop för fri kunskap där de som deltar redigerar Wikipedia tillsammans på en planerad tid. Ofta har skrivstugan ett specifikt ämne.

Du kan anordna en skrivstuga fysiskt eller digitalt. Egentligen behöver du bara två saker för att komma igång: en plats att mötas på och tillgång till teknik. Det är dessutom en fördel att du som arbetar på biblioteket har stor vana av informationssökning och källkritik.

Om du vill hålla i en skrivstuga så behöver du känna till och kunna visa andra hur de kan skriva och redigera på Wikipedia. Därför är det bra om du först har gått kurserna:

Men du behöver inte kunna allt eftersom det mesta går att lösa efterhand. Versionshanteringen på Wikipedia gör att allting sparas så du kan alltid backa tillbaka om något blir fel när du eller andra redigerar. Kom ihåg att du också alltid är välkommen att ta stöd och hjälp av Wikipedia-gemenskapen. Det fina med Wikipedia är ju att det är ett kollektivt skapat uppslagsverk som du och alla andra skapar tillsammans.

Denna kurs ersätter en tidigare kurs på samma tema på Digiteket.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska känna dig trygg i hur du i bibliotekets regi kan arrangera en Wikipedia-skrivstuga. Ett annat syfte är att du ska få isnpiration och insikter om hur bibliotek och andra aktörer arrangerat skrivstugor.

Kunskapsmål

När du är klar med kursen kommer du att

  •   känna till hur du arrangerar en skrivstuga
  •   veta vad du praktiskt och strategiskt behöver tänka på inför och under skrivstugan
  •   kunna planera ett relevant upplägg utifrån bibliotekets mål och målgrupper
  •   veta hur du tar stöd av Wikipedia-gemenskapen om behov skulle uppstå.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.