Så kan du bidra till DigiteketIntroduktion

Vad är Digiteket?

Digiteket är en lärplattform för bibliotekspersonal som vill fördjupa sina digitala kunskaper för sin egen del men också för att bättre kunna hjälpa de besökare de möter i sin vardag.

På Digiteket samlas artiklar och kurser i allting kopplat till det digitala: från forskning kring digitalt läsfrämjande till praktiska kurser i hur man använder vissa program eller system. Alla aspekter av vår digitaliserade verklighet är lämpligt som tänkbart innehåll.

För att kunna hålla Digiteket aktuellt och relevant för landets biblioteksmedarbetare krävs det bredare kompetenser än vad Digitekets redaktion besitter på egen hand. Varje dag får vi se exempel på den kompetens som finns på landets bibliotek, och målsättningen är att genom delakultur vara ett kärl för all denna kunskap. Ett viktigt steg på vägen är att få dig som läser detta att inse att kompetens som du besitter mycket väl kan vara guld värd för andra, även om du själv tänker att det inte är något särskilt. 

Att bidra med material till Digiteket är enkelt och genom denna kurs kan du lära dig allt du behöver veta. Kursen är indelad i lektioner som tar upp olika aspekter av att skriva för Digiteket. Du behöver bara göra några av de första lektionerna för att kunna komma igång och beroende på ditt materials stil eller omfång kan andra lektioner senare vara lämpliga som referensläsning. 

Den korta versionen är att det är lätt att dela med sig till Digiteket och att redaktionen står redo att hjälpa dig på alla steg längs vägen. 

Vem kan bidra till Digiteket

Vem som helst som vill, som har någon form av relevant kunskap och tid över kan och får bidra till Digiteket. Plattformen riktar sig till biblioteksmedarbetare och därför är ett biblioteksnära anslag önskvärt, gärna i form av konkreta hänvisningar och kopplingar till biblioteksvardagen. I slutändan är alla som tror att de kan bidra välkomna att ta kontakt med Digitekets redaktion via kontaktmejlen: kontakt@digiteket.se 

Syfte

Syftet med denna kurs är att på ett enkelt, lättfattligt och konkret sätt ge nya skribenter alla verktyg och kunskaper de behöver för att kunna skapa material i form av en artikel eller kurs för publicering på Digiteket så lätt som möjligt.

Kunskapsmål

När du är klar med denna kurs kommer du:

  • känna till vad Digiteket är
  • veta vilka kunskaper Digiteket eftersöker
  • kunna verktygen och rutinerna för att dela material på Digiteket
  • ha fått en övergripande orientering kring krav gällande upphovsrätt, tillgänglighet och andra krav som rör texter som publiceras på Digiteket 
  • ha kunskap om vilken specifik lektion du bör återvända till för att skaffa dig specifik och fördjupad kunskap i något ämne.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Christoffer Krämer

Publicerad:

Reviderad: