Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Spelifiering i praktiken – skapa lust till läsande genom speldesign

Introduktion

Spelifiering och gamification har länge varit modeord i såväl olika branscher som i utbildning. I korthet handlar det om att använda sig av samma system, regelverk och förhållningssätt som spelen har till spelaren i andra kontexter. Enkla exempel på det kan vara flyg- eller tågpoäng som man samlar på sig när man reser eller att du får poäng när du handlar i matbutiken. Ett mer avancerat exempel skulle kunna vara att man ökar människors engagemang genom en låg ingångströskel, vilken man sedan höjer för att få användare mer engagerade i produkten eller ett specifikt märke. Digiteket har tidigare presenterat konceptet spelifiering i en artikel. I denna kurs fördjupar vi oss i på vilka sätt erfarenheterna och framgångsfaktorerna från digitala spel skulle kunna appliceras på läsfrämjande.

Syfte

Kursens syfte är att skapa en fördjupad förståelse kring vad spelifiering är och hur du kan använda spelens ”vinnande koncept” i din egen verksamhet.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • ha lärt dig några av de tekniker som gör digitala spel framgångsrika,
  • ha lärt dig hur du kan överföra några av dessa digitala tekniker till det analoga,
  • ha fått konkreta exempel på hur du kan skapa egna spelifierade element i din verksamhet.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till alla biblioteksanställda som är intresserade av spelifiering och läsfrämjande, och kursen har kanske extra mycket att ge till skolbibliotekarier med möjligheter att jobba systematiskt kring läsfrämjande riktat mot barn och unga.

Definitioner

I denna kurs använder vi termen digitala spel och med detta menar vi alla sorters spel till datorn, mobilen, surfplattan eller konsolen. Utifrån dessa drar vi några allmänna slutsatser och lärdomar kring uppbyggnad och mekanik. Det är dock bra att påminna om att floran av digitala spel är otroligt ymnig, och det finns självklart en massa digitala spel som inte alls följer de regler eller den beskrivning för digitala spel som beskrivs i kursen.

Puffbild av Sean Benesh enligt The Unsplash License

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.