Tillgänglig video på sociala medierLektion tre

Videoklipp som publiceras på sociala medier ska vara textade och syntolkade. Om detta kan du läsa mer om i Digiteketkursen om tillgänglig video

Om man inte själv kan hantera videouppspelaren, vilket är vanligt på externa plattformar, så får man tillgänglighetsanpassa efter de tekniska förutsättningar som finns.

Undertext

Om du publicerar videoklipp på Instagram så måste hårdkoda in undertexten eftersom plattformen inte stödjer valbara undertexter.. Detta får du göra i ett filmredigeringsprogram på datorn. 

På Facebook kan man lägga till valbara undertexter i det vanliga formatet .srt. Du kan t.ex. skapa undertexterna med hjälp av ett verktyg som Texta mig och sen redigera dem i Facebooks textredigerare.

Läs mer om undertexter i Digitekets kurs

Ett annat alternativ är att låta Facebook automattranskribera och skapa undertexter. Jag har dock inte fått funktionen att fungera så bra men det kan vara värt att testa! Välj “Automatgenerera text” och håll tummarna.

Du kan också välja att lägga upp undertexter i översättningar till olika språk, användarens språkval kommer avgöra vilken undertext som används. För användare som har ljudet avstängt kommer Facebook automatiskt att visa undertextning. 

Mer om undertexter på Facebook.

Syntolkning

Avgör om din film behöver syntolkas genom att blunda och titta på den. Framgår all viktig information även om man inte ser vad som händer? Om du svarar nej på frågan behöver den syntolkas. Det är bra att tänka på detta redan i produktionsfasen av filmen.

Den teknik som kallas för verbalisering kan dock minska behovet av syntolkning.

Som komplement till syntolkning kan du använda något som heter verbalisering. Det innebär att beskrivningarna sker som en naturlig del i videofilmen. Det kan t ex vara att speakertexterna innehåller mer utförlig information, eller att personerna i videon presenterar sig själva, vad de arbetar med och var de befinner sig. På det sättet kan du ibland undvika syntolkning och få ett bättre flyt i filmen. Kanske speakerrösten kan väva in det vi vill veta på ett finurligt eller spännande sätt istället för att ha ett separat syntolkningsspår? Eller kan dialogen i filmen anpassas för att minska behovet av syntolkning? Läs mer i Malmö stads handbok för syntolkning

Varken Instagram eller Facebook erbjuder möjlighet att välja separata ljudspår. Ett alternativ till syntolkning är att verbalisera innehållet och lägga till informationstexter som skärmläsaren kan läsa upp. 

Alternativet är att skapa två separata filmer, en “vanlig” och en syntolkad. Se till att länka den syntolkade versionen från den “vanliga”. 

Undantag för liveströmmar

EU:s lagstiftning som ligger till grund för tillgänglighetslagstiftningen ger undantag för kravet på textning för liveströmmar. Om videomaterialet ligger kvar i efterhand ska den dock textas skyndsamt. 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad:

Reviderad: