Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad:

Reviderad:

Texta mig! – Tjänsten som skapar undertext till dina filmerIntroduktion

Den 1 januari 2019 började lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla. Det är numera krav på att information på offentliga webbplatser ska vara tillgänglig för alla medborgare oavsett deras förutsättningar. Tillgänglighet handlar bland annat om att innehållet ska vara begripligt och möjligt att uppfatta för alla och allt offentligt producerat videomaterial ska ha undertext på dina filmer.

Att transkribera text för att skapa undertext tar mycket tid. Tjänsten Texta mig! gör grovjobbet åt dig genom att automatiskt transkribera videofilens ljudspår. Du kommer dock sen behöva korrekturläsa och redigera tidslängden textblocken visas. Om detta kan du läsa mer om i kursen Skapa undertexter enkelt med Subtitle Edit som också innehåller allmänna riktlinjer kring hur man textar korrekt. 

Syfte

Syftet med denna kurs är att lära dig använda verktyget Texta Mig! för att underlätta produktionen av undertexter och på så sätt öka videomaterials tillgänglighet till fler.  

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du:

  • veta hur du använder dig av Texta mig! för att skapa undertext till dina filmer.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad:

Reviderad: