Texta mig!– Tjänster som skapar undertext till dina filmerIntroduktion

Den 1 januari 2019 började lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att börja gälla. Det är numera krav på att information på offentliga webbplatser ska vara tillgänglig för alla medborgare oavsett förutsättningar. Tillgänglighet handlar bland annat om att innehållet ska vara begripligt och möjligt att uppfatta för alla, därför är det viktigt att du har undertext på dina filmer.

Att transkribera text för att skapa undertext tar mycket tid. Tjänsten Texta mig! gör grovjobbet åt dig genom att automatiskt transkribera. Allt du behöver göra är korrekturläsa och rätta eventuella fel som kan ha uppstått.

Målet med denna kurs är att du ska veta hur du konkret går tillväga för att skapa undertext till dina filmer på Youtube.

Kunskapsmål för denna kurs är att du ska:

  • känna till ett verktyg som du kan använda för att underlätta skapandet av undertexter av filmer
  • veta hur du använder dig av Texta mig! för att lägga ut undertext till dina filmer

Kursen består av text, skärmavbilder och en kortare film.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp:

CC-BY-NC-ND