Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Tillgängligare kommunikation på sociala medier

De flesta svenska bibliotek finns på sociala medier och man försöker där på olika sätt kommunicera med medborgarna. Med den nya tillgänglighetslagen ställs högre krav på tydlighet och tillgänglighet. Det gäller också för bibliotekets inlägg på Facebook och Instagram. 

Syfte

Syftet med denna kurs är att du som kommunicerar med medborgare på sociala medier i din roll som biblioteksanställd ska kunna skapa inlägg som uppfyller lagkraven på tillgänglighet. Lagstiftningen är naturligtvis inget självändamål. Det viktiga är att fler ska kunna läsa, tolka och förstå vad ni kommunicerar. 

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs så kommer du:

  • veta vad som är viktigt gällande färg och kontrast på sociala medier
  • veta var du skriver alt-texter på Facebook och Instagram
  • veta hur du ska formulera dig på sociala medier
  • veta vad du ska tänka på när du skapar stories på Instagram.

Anmärkningar

Mycket av innehållet i detta kursmaterial är hämtat från Malmö stads Handbok för sociala medier

Puffbild: Image av rawpixel.com.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.