Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Skapa tillgänglig video med undertext och syntolkning

Inled denna kurs med att titta på utbildninsgföretaget Moderskeppets introduktionsvideo om tillgänglig video.

Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som trädde i kraft 1 januari 2019 ska alla videoinspelningar som offentlig sektor sprider digitalt vara textade och syntolkade med start 23 september 2020. Det gäller både på webben, och så långt som möjligt även på videoplattformar och i sociala medier. Detta för att samhället ska bli mer inkluderande genom att information tillgängliggörs för fler. Dina filmer ska innehålla:

  • undertext och beskrivning av väsentlig ljud i text 
  • syntolkning, det vill säga att innehållet är tillgängligt även för de med nedsatt syn
  • textversion, en transkribering av det som sägs. Detta krävs inte om filmen är syntolkad.

Tillgängliggör du dina filmer enligt ovanstående kommer du att uppnå det som kallas för nivå AA av WCAG 2.1. Enligt lagen så ska det finnas undertext och syntolkning. Textversion, som återfinns på nivå A, behövs inte om syntolkning finns. Men, textversion är dock ett väldigt bra komplement. WCAG 2.1 är den internationella standarden för tillgänglighet på webben. Du kan läsa mer om WCAG 2.1 hos Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG).

Du kommer i denna kurs att få ta del av material som guidar dig i hur du kan göra dina filmer mer tillgängliga. Mikael Hellman, videostrateg som stödjer kommunikatörer i Malmö stad, har i ett antal föreläsningar och handböcker gett konkreta tips som sammanfattas och länkas till i denna kurs.

Att producera tillgänglig video är nytt för de flesta av oss. Det kommer ta tid att lära sig, men du kommer att lära dig det ju oftare du gör det.

Vissa typer av filmer kanske inte behöver syntolkas, utan där kanske det räcker med att man använder den metoden som kallas för verbalisering, det vill säga att man verbaliserar den visuella informationen som syns. Den här metoden funkar framförallt bra på filmer av typen föreläsningar eller undervisningsfilmer där man pratar till en PowerPoint eller dylikt. 

Syfte

Syftet med kursen att du ska kunna skapa videos som är kompatibla med kraven i tillgänglighetslagstiftningen. 

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du:

  • veta vad som krävs för att dina videor ska uppnå nivå AA av WCAG 2.1
  • veta vad du ska tänka under inspelning
  • kunna redigera ditt material för att öka tillgängligheten
  • kunna skriva undertexter
  • veta vad syntolkning innebär och kunna syntolka din film
  • veta hur man ska tänka när man verbaliserar en films innehåll
  • kunna skapa en textad version av din film.

Puffbild av Jan Kosmowski från Pixabay.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.