Författare: Ola Nilsson

Publicerad:

Reviderad:

Sökteknik: Undvik promiskuöst klickandeIntroduktion

De flesta människor är dåliga på att söka information och just denna förmåga är avgörande för hur bra beslut du kan ta. Om du inhämtar dålig eller felaktig information så har du inget bra underlag för att fatta ett väl underbyggt beslut. Ett sätt att bli bättre på informationsinhämtning är att lära sig att undvika det som Stanfordforskaren Sam Wineburg benämner “promiskuöst klickande”. Detta innebär i korthet att vi ska lära oss att inte vara så snabba med att klicka på något efter en sökning utan låta processen ta lite tid.

Syfte

Med en bättre sökteknik och informationsinhämtningsförmåga kommer du få tillgång till bättre information och ha möjlighet att göra bättre och mer underbyggda val i livet.

Kunskapsmål

Du kommer efter genomgången kurs 

  • känna till att klickåterhållsamhet generellt är en bra sak
  • känna till problematiken med så kallade utvalda utdrag.

Anmärkningar

Detta är en översättning av en metod som Sam Wineburg presenterade i sitt Twitterflöde och används med tillstånd. Svenska sökexempel har tillkommit. Detta är en ytterst kort kurs! Observera att nätet och algoritmerna är föränderliga och det inte alls är säkert att du kommer få samma söksvar som jag i kursens exempel. 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad:

Reviderad: