Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Queering Wikipedia – gör internet lite mer jämlikt

Inledning

Wikipedia är en av världens mest besökta webbplatser. Det vi läser på Wikipedia påverkar och färgar vår kunskap om samhället. Wikipedia bygger på att det är vi som användare som också skapar innehållet. Ju fler vi är med olika bakgrund som deltar desto bättre kunskap blir det. Sedan våren 2020 finns därför Projekt HBTQI på svenskspråkiga Wikipedia för att förbättra Wikipedias innehåll utifrån hbtqi-perspektiv. Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner.

Genom ett projekt på Wikipedia kan människor samlas kring ett visst ämne för att både få chans till ett bättre slutresultat och ta stöd av varandra kring frågor eller svårigheter som kan uppstå. Du kan läsa om hur Projekt HBTQI startade i artikeln Projekt HBTQI – så gör vi Wikipedia bättre tillsammans

I den här kursen utgår vi från Projekt HBTQI på Wikipedia för att visa hur du kan förstå och ta dig an Wikipedia utifrån bibliotekens demokratiska uppdrag. Du får också förslag på steg du kan ta för att arbeta med hbtqi på Wikipedia. På Digiteket finns ett paket med fem kurser om du först vill lära dig grunderna i att redigera på Wikipedia.

Syfte

Syftet med kursen är att öka förståelsen för hur du och ditt bibliotek kan arbeta med Wikipedia för att göra internet till en bättre, mer jämlik plats. 

Kunskapsmål

När du är klar med kursen kommer du att:

  • kunna reflektera kring hur arbete på Wikipedia kan bidra till jämlikhet och hållbar utveckling
  • ha kunskap om hur bibliotek kan arbeta med Wikipedia för att göra demokrati
  • förstå hur du kan bidra med hbtqi-perspektiv på Wikipedia
  • känna till hur du kan engagera dig i Projekt HBTQI på Wikipedia.

Puffbild: Foto av Ash Edmonds, licensierad enligt Unsplash License

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.