Projekt HBTQI – så gör vi Wikipedia bättre tillsammans

Wikipedia behöver förbättras utifrån ett HBTQI-perspektiv både vad det gäller innehåll och vilka som bidrar. Nu finns därför Projekt HBTQI på svenskspråkiga Wikipedia, och bibliotek är viktiga aktörer i satsningen. Under sommaren och hösten blir det wikiträffar, skrivstugor och föreläsningar på tema HBTQI.

Pride skulle under 2020 ha ägt rum på runt 100 platser i Sverige. På grund av Covid-19 är många av dessa evenemang inställda, uppskjutna eller omformade på olika sätt. Precis som många bibliotek brukar Biblioteksutveckling Sörmland delta på de Pride som äger rum lokalt.

 Det var när vårens Pride i de sörmländska kommunerna Eskilstuna och Katrineholm blev inställda som Biblioteksutveckling Sörmland tog initiativ till en digital wikifika med HBTQI-tema. Sörmlands museum hakade på, och tillsammans med Wikimedia Sverige blev det Projekt HBTQI på Wikipedia.

 Nu finns det en projektsida på Wikipedia som fungerar som samlingsplats för alla som vill bidra till projektet. Där går det att lägga in önskemål om kunskap som borde finnas på Wikipedia – som till exempel en artikel om queerlitteratur eller  om författaren Ocean Vuong. Förutom att visa på behov så går det också att genom projektsidan hålla koll på vilka effekter det får på Wikipedia. Det skapar också gemenskap. 

Wikifika och skrivarstugor som strategier

”Vi hoppas att även personer som inte tidigare har varit aktiva på Wikipedia vill vara med. Det vore roligt om många från bibliotek vill delta, men även andra. Det kan vara allt från de som arbetar med digitaliseringsfrågor i organisationen till personer engagerade i den lokala RFSL-föreningen”, säger Malin Klintholm som är biblioteksutvecklare på Biblioteksutveckling Sörmland.

 Cirka 15 personer deltog på projektets första wikiträff där Charlotta Dahlén, som är antikvarie på Sörmlands museum, gav ett HBTQI-perspektiv på historien genom museets samlingar. Under sommaren och hösten planeras fler wikiträffar. Träffarna kommer vara av olika karaktär, så att både mer vana wikipedianer och de som är nyfikna eller intresserade av frågorna känner sig välkomna.  

”Trots att Wikipedia är uppslagsverket där alla kan redigera upprepar sig historien och det är mest män som skriver, och flest biografier handlar om män. För att få fler att bidra och bredare perspektiv vill vi att fler är med och bidrar med fri kunskap och nya infallsvinklar”, säger Axel Pettersson som arbetar på Wikimedia Sverige.

Wikipedia är en viktig källa för många

Biblioteksutveckling Sörmland ser att arbetet med Wikipedia är ett sätt att synliggöra hbtqi-frågorna på bredare front.

”Det är viktigt att bibliotek går med i Pride-parader och arbetar med perspektivet i sina samlingar, sina rum och i sin digitala närvaro. För oss i den regionala biblioteksverksamheten som har uppdrag kring kvalitet och samarbete känns det som en strategiskt viktig fråga att få fler att bidra till kunskapen på Wikipedia”, säger Hanna Rasmussen som är verksamhetschef på Biblioteksutveckling Sörmland. 

2020 är situationen lite annorlunda, men i väntan på att människor åter kan mötas genom fysiska Pride-tillställningar finns det alltså mycket arbete som går att göra digitalt. Wikipedia är en av de mest besökta webbplatserna på internet. Det innebär att det är en arena där det också går att göra stor skillnad.

”Om jag kan göra tio människor om dagen mindre homofobiska, då har jag bidragit till samhället.” Så sa Wikipedianen Amir Sarabadani i en intervju i samband med förra årets Wikimania-konferens som ägde rum i Stockholm där också sex bibliotekarier från Sörmland deltog. Tillsammans gör vi skillnad.

Hur kan du eller ditt bibliotek bidra?

 • Gör programverksamhet
  • Arrangera en wikiträff med HBTQI-tema eller i samband med Pride
  • Arrangera en skrivstuga eller skrivarläger för unga    
 • Ha en kollegial wikifika där ni samtidigt fortbildar er inom källkritik och normkritik
 • Använd din källkritikkompetens för att förbättra källor
 • Använd din litteraturkompetens för att förbättra artiklar om regnbågslitteratur och författare
 • Synliggör bibliotekets resurser och kompetens
 • Bidra med bilder på bibliotekets regnbågshyllor i Wikimedia Commons
 • Bli användare och anslut till projektet
 • Kom med förslag på artiklar om författare och andra ämnen som du saknar
 • Sprid ordet och använd dina kontakter för att få andra att engagera sig
 • Engagera ditt lokala eller regionala museum eller andra experter och aktörer i ditt område

 Vill du veta mer om Wikipedia och biblioteken i Wikipedia?

Se även Digitekets relaterade kurser om Wikipedia längre ner på sidan.

Foto: Jason Leung, Unsplash