Hoppa direkt till sökresultat Gå direkt till innehållet

Demokrati och delaktighet

Bibliotekens demokratiska uppdrag. Hur biblioteken verkar för samhällets demokratiska utveckling, ökad delaktighet, yttrandefrihet och fri åsiktsbildning. Här ryms innehåll om beredskap, tillgänglighet, hållbarhet och det digitala utanförskapet.

Hoppa över filtrering

Filtrera

Taggar

Innehållstyp

Form

Målgrupp

Tidsåtgång

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Delaktighet och medskapande i arbetet med barn och ungas läsning

Artikel

Det pratas ofta om att barn och unga ska göras delaktiga i olika sammanhang, men det är inte alltid självklart vad som menas då delaktighet kan göras på många sätt och ta sig olika former. I den här artikeln belyses olika perspektiv på barn och ungas delaktighet och medskapande i relation till folkbibliotek och läsning.

Demokrati och delaktighet
30-60 min

Det civiliserade samtalets rum: folkbiblioteket som politisk arena

Artikel

Tonläget i den folkliga debatten har höjts och fler tjänstepersoner utsätts för hot och hat. Många aktörer har dragit sig undan från det offentliga rummet och demokratin är ifrågasatt. Biblioteken ska enligt bibliotekslagen välkomna alla och verka för det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Hur kan folkbiblioteken möjliggöra konstruktiva och civiliserade möten mellan meningsmotståndare i en politiskt turbulent tid?  

Demokrati och delaktighet
30-60 min

Angelägen forskning: bibliotek och beredskap

Artikel

Allt fler bibliotek arbetar idag med att skapa beredskap i sina verksamheter och vissa har också fått utpekade roller i den kommunala beredskapsplaneringen. I detta avsnitt av Angelägen forskning fördjupas kunskapen om vilka hot som kan komma att riktas mot biblioteksverksamheten.

Demokrati och delaktighet
5 min

Lokal demokrati i en digital värld – ett lyckat samarbete mellan bibliotek och lokalmedier

Artikel

I denna text berättar journalisten Frida Dam Bergstedt om ett forskningsprojekt där bibliotek och lokala nyhetsmedier anordnade gemensamma aktiviteter med syfte att stärka demokratin.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Biblioteken som tankesmedjor: vad är ett modernt kunskapstempel?

Artikel

Biblioteken som tankesmedjor en podcastserie med kortare intervjuer och reportage som kommer att publiceras under 2023 och 2024. Avsnitten är tänkta som en inspiration för alla som är engagerade i biblioteksfrågor, demokratins utveckling och digitaliseringens effekter.

Demokrati och delaktighet
30-60 min

Biblioteken som tankesmedjor möter riksbibliotekarie Karin Grönvall

Artikel

Biblioteken som tankesmedjor en podcastserie med kortare intervjuer och reportage som kommer att publiceras under 2023 och 2024. Avsnitten är tänkta som en inspiration för alla som är engagerade i biblioteksfrågor, demokratins utveckling och digitaliseringens effekter.

Demokrati och delaktighet
5 min

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Med vision om goda villkor för unga och civilsamhället

Artikel

I den här intervjun berättar Elisabet Johansson och Rebecka Hinn, utvecklingsledare på myndigheten, om vilket uppdrag Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har och på vilket sätt myndigheten är relevant för biblioteksmedarbetare. De tipsar samtidigt om några relevanta rapporter och material som myndigheten tagit fram.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Bannade böcker och förbjuden läsning – en intervju med Svenska PEN

Artikel

Den 9–15 oktober var det Banned Books Week Sverige, i år för första gången som en nationell kampanj. Digiteket ringde upp verksamhetsledaren för Svenska PEN, en av initiativtagarna bakom kampanjen, för att ta reda på mer om varför det är viktigt att lyfta frågor om förbjuden litteratur.

Demokrati och delaktighet
5 min

Ord bakom lås och bom – Kungälvs bibliotek lyfter fängslad och förbjuden litteratur

Artikel

I Kungälv startades nyligen projektet "Fängslad litteratur" på biblioteket med syfte att lyfta frågor om demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Detta har resulterat i dels en litteratursamling bestående av förbjuden litteratur, dels programverksamhet på biblioteket på samma ämne.

Demokrati och delaktighet
30-60 min

Angelägen forskning: Bibliotek som social infrastruktur och demokratiskt nav

Artikel

Vid det här tillfället av Angelägen forskning stod Bibliotek som social infrastruktur och begreppet ”att biblioteka” i fokus för samtalet mellan Johanna Rivano Eckerdal, docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, och Kristina Elding, utvecklingsstrateg på bibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen i Lund.

Demokrati och delaktighet
5 min

Bibliotek och beredskap – material från KB

Artikel

Det finns ett växande engagemang bland Sveriges bibliotek kring beredskap. Beredskap handlar om att skapa en robust verksamhet som kan fortsätta, även om förutsättningarna i omvärlden förändras. Detta har Kungliga biblioteket (KB) tittat närmare på.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Folkbibliotekens arbete med beredskap

Artikel

Det är en ökande skara av folkbibliotek som jobbar med beredskap och totalförsvar. Det är framförallt bibliotekets informationsförmedling och biblioteksrummets funktion som mötesplats som bedöms som prioriterade att fortgå i en krissituation. I denna artikel ger KB en aktuell bild av folkbibliotekens arbete med att skapa beredskap i sina verksamheter.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Beredskap och totalförsvar ur ett biblioteksperspektiv

Kurs

Samhället har just nu ett starkt fokus på att skapa beredskap i sina verksamheter, så även bibliotek. Men hur ser samhällets planering ut inför kris, höjd beredskap eller krig? Hur hänger krisberedskap och totalförsvar ihop? Och hur kommer egentligen bibliotek och övriga verksamheter inom kultursektorn in i den samhälleliga planeringen för beredskap? I denna kurs får du lära dig mer om hur Sverige är organiserat för att hantera kriser eller höjd beredskap.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Fri åsiktsbildning – samhällets mål och bibliotekens uppdrag

Kurs

Att verka för fri åsiktsbildning är grunden för bibliotekens verksamhet, det säger bibliotekslagen. Fri åsiktsbildning är också en grundlagsskyddad rättighet för den enskilde. Därför är det viktigt att alla biblioteksmedarbetare har en djup kunskap om begreppet fri åsiktsbildning. En bred kunskap om detta är också en förutsättning för att fördjupade samtal om bibliotekens roll i totalförsvaret ska kunna föras.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Böcker, slöjd och prepping när bibblan gör bibBl.a.

Artikel

Vad händer när man kombinerar traditionell slöjd, digitala metoder och ett öppet och flexibelt bibliotek? Ja, bibB.l.a. bland annat! Digiteket pratar med Helena Broms som har varit med och utarbetat satsningen i Region Jämtland Härjedalen.  Film om där Susann Myrenhammar slöjdkonsulent, Helena Broms, biblioteksutvecklare och Hanna Eskelin, digital biblioteksutvecklare berättar om projektet bibBl.a. Publicerad av Biblioteksutveckling region JH på Youtube. Berätta om bibBl.a., Helena. – bibBl.a. började som en idé till ett makerspace med dåvarande projektledaren Alida Johansson. Sedan lades det till tankar utifrån bland annat Agenda 2030. Och vad är då bibBl.a.? – bibBl.a. utgår från fem utvalda mål från Agenda 2030: “Klimatförändringarna”, “God utbildning för alla”, ”Jämställdhet”, “Minskad ojämlikhet” och “Hållbar industri”. Från dessa har det skapats ett projekt där traditionell slöjd möter ...

Demokrati och delaktighet
5 min

Är bibliotek verkligen tillgängliga för alla?

Artikel

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla, som det heter i Bibliotekslagen – men hur tillgängligt är egentligen folkbibliotek ur ett kognitivt perspektiv? Inte särskilt, visade det sig när vi på biblioteket i Simrishamn tog oss an frågan. När man pratar om tillgänglighet är det kanske först och främst fysisk sådan man tänker på – enkelt avhjälpta hinder som till exempel möjliggör framkomlighet för rullstolsburna. Eller så är det innehållet i bibliotekets bestånd som man vill tillgängliggöra genom talböcker, lättläst och medier på andra språk. Men tillgänglighet handlar också om att du, när du stiger in i biblioteket, rent kognitivt ska förstå och kunna läsa av rummet. Vad biblioteket har för funktioner, var funktionerna och tjänsterna finns någonstans och hur du använder dem. Läsfrämjande rum Att ...

Demokrati och delaktighet
60+ min

Barnets rätt i bibliotek

Kurs

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Delaktighet för unga med KulturCrew

Artikel

Trots att KulturCrew-modellen har ett tydligt kulturfokus, har den aldrig tidigare gjort sitt intåg i biblioteksverksamheten. När Lunds stadsbibliotek 2022 bestämde sig för att arbeta med modellen blev de därför det första biblioteket i Sverige att göra så.

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Biblioteken, demokratin och digitaliseringen – ett samtal med Åke Nygren

Artikel

Demokrati och delaktighet
30-60 min

Angelägen forskning: bibliotekens roll i hållbar utveckling

Artikel

Demokrati och delaktighet
5-30 min

Inför valet: Information, initiativ och inspiration

Artikel

Demokrati och delaktighet
5 min

Inför valet: Malmöprofiler inspirerar på sociala medier

Artikel

Demokrati och delaktighet
30-60 min

Därför demokrati – om bibliotek och demokrati

Artikel