Den svenska upphovsrätten i korthetLektion ett

Anmärkning: Observera att detta är lekmans försök att förklara och komprimera en rätt komplex lagstiftning.

När du skapar ett verk så tillfaller upphovsrätten automatiskt till dig. Du behöver inte registrera eller anmäla att du är upphovsrättsskaparen. Upphovsrätten är en individuell rättighet och en del i det svenska grundlagsskyddet. Du som skapare bestämmer hur verket ska användas. För att ett verk ska omfattas av upphovsrätt krävs att det når en viss verkshöjd. För att avgöra om något har uppnått verkshöjd pratar man om dubbelskapandekriteriet. Verket ska vara så originellt att det föreligger minimal risk  att två personer oberoende av varandra skulle ha åstadkommit det. Uttrycket finns inte i lagtexten men beskrivs i rättspraxis, det vill säga prejudicerande domar från främst Högsta domstolen.

Om du ritar en streckgubbe kan man tänka sig att dubbelskapandekriteriet inte uppfylls, en annans streckgubbe kanske ser likadan ut.

Upphovsrätten består av två delar. Den ekonomiska och den ideella. Den ekonomiska innebär att du som skapare har ensamrätt att bestämma hur din bild ska användas eller spridas. Ingen annan får ta din bild och sprida den på Facebook eller sälja den till Hemmets Veckotidning. Du avgör hur verket ska användas. Du kan dock avtala bort användning av bilden, till exempel till en tidning eller reklamkampanj. 

Den ideella rätten handlar om att du ska bli erkänd som upphovsperson. Denna rätt går inte att avtala bort. Detta innebär att om ditt verk används ska du som upphovsperson namnges. Den ideella rätten handlar också om att verket inte får ändras eller kränkas, det vill säga användas på ett sätt eller i ett sammanhang som du inte uppskattar och ger samtycke till.

I korthet innebär detta att den som skapar en bild äger rätten att bestämma hur den ska användas och vem som ska få använda den. För att du ska få använda en bild krävs ett uttryckligt samtycke.

  1. Du har gjort bilden själv.
  2. Du har tillstånd eller har köpt rättigheter av upphovspersonen och den som har den ekonomiska rätten att använda bilden.
  3. Bilden är gammal och upphovsrätten har gått ut.
  4. Bilden är licensierad som Creative Commons eller Public Domain.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 20 januari, 2021