Facebook – en resurs för omvärldsbevakning och delakultur

Stöd, inspiration och samarbete. Sociala medier kan vara ett fantastiskt verktyg för oss som jobbar i bibliotekets värld.  Digiteket har gjort en lista med intressanta grupper och sidor på Facebook. Varsågoda att gilla, följa och uppdatera flödet utifrån dina behov.

Uppdaterad 20/10 2021.

På Facebook finns en uppsjö grupper och sidor som samlar intresserade inom vitt skilda ämne och som kan fungera som stöd, kunskapsdelning och inspiration i yrket. Grupper där biblioteksaktiva delar med sig av sina erfarenheter och frågor är ett utmärkt exempel på en delakultur. Troligtvis brottas vi alla från norr till söder med någorlunda samma problem och utmaningar och det är onödigt att vi alla ska uppfinna hjulen på vår egen kammare.

Digitekets lista innehåller både innehållsmässigt mer statiska sidor som till exempel bibliotekstidningar och grupper, där man som medlem själv står för innehållet. De flesta listade resurserna har en klar bibliotekskoppling men några är med eftersom vi bedömer att de ändå kan vara relevanta inom professionen.

Det är fullt möjligt att gå med i en grupp eller följa en sida för att sen gå ur eller avfölja om man upptäcker att aktiviteten var låg eller att innehållet inte passade. Det kan vara värt att ha i åtanke att grupper bygger på aktivitet – ju mer medlemmarna bidrar desto mer aktiv blir gruppen som helhet.

Hur ska man då egentligen närma sig en sån här lång lista som man blir utmattad av att bara titta på? Du får helt enkelt scrolla igenom och se om något av namnen lockar och isåfall klicka på länken och se om det verkar vara av intresse. Händer det något på sidan/i gruppen? När gjordes senaste inläggen? Är inläggen av intresse för mig?

Sidor

Sidor, som till exempel ett regionbiblioteks Facebooksida kan man välja mellan att följa eller gilla. Följa-funktionen passar bra för sådant som man vill hålla koll på men som man inte kanske vill ska listas över saker man gillar. För att gilla trycker du på Gilla-knappen och för att följa trycker du på de tre punkterna (den så kallade köttbullsmenyn).

När du valt att följa en sida så kommer istället menyalternativet ”Följ-inställningar” upp och det kan vara väl värt att klicka på den och välja graden av notifieringar du vill ha och om du vill att inlägg från sidan ska synas lite oftare och tydligare i ditt flöde. Välj då ”Favoriter” bland inställningsalternativen. Du kan också välja aviseringsnivån, vilken typ av inlägg vill du få aviseringar om?

Grupper

En grupp på Facebook samlar intresserade av ett visst ämne eller är på annat sätt en sammanslutning av människor med något gemensamt. I en grupp kan alla, lite beroende på inställningar, bidra med inlägg. Gruppen är i större utsträckning kollaborativ, till skillnad från sidan som är av mer informativ karaktär. Typexempel på en grupp är till exempel MIK på bibliotek som samlar de som är intresserad av frågor som ligger inom ämnet.

I grupper kan du välja hur du vill att inläggen ska visas. Klicka på köttbullemenyn och välj ”Sortera kommentarer”. Är det en grupp som inte är jättestor och där det är massor av aktivitet är oftast alternativet ”Senaste” bäst, då visas de senaste inläggen längst upp och det är lätt att överblicka vad som är nytt i gruppen.

När du gått med i en grupp kan du med alternativet ”hantera aviseringar” välja aviseringsnivån över gruppinläggen. Vill du bli aviserad om alla inlägg eller kanske bara sådana som vänner i gruppen gör?

Glöm inte att städa och moderera ditt flöde!

Ett bra tips är att köra en Facebookstädning då och då. Gå ur grupper och sluta gilla saker som du inte längre är intresserad av eller där det inte sker någon aktivitet. Dina gillamarkeringar hittar du på Om-sidan på din profil och grupper du är med i hittas längst ner under Fler. På detta sätt kan du också få ett mer givande flöde.

Folkbiblioteken på Facebook

Är man intresserade av vad folkbiblioteken runt om i Sverige har för verksamhet på Instagram och Facebook går det att hitta länkar till dessa i artiklarna: 

Sveriges bibliotek på Instagram – en kartläggning

En kartläggning över Sveriges folkbiblioteks arbete med källkritik på Facebook under 2020

Hjälp oss komplettera

Hör gärna av dig med tips på sidor och grupper som du tycker saknas, vi har garanterat missat många i den här kartläggningen.

Tillsammans gör vi listan mer komplett! Mejla era tips till kontakt@digiteket.se.

Bibliotek – allmänt

Bibliotek i coronakris
Grupp. 3600 medlemmar.
“Vilka är bibliotekens viktigaste uppgifter under coronautbrottet? Hur mycket kan biblioteket vara öppet? Hur ska man agera om besökare som hostar och är sjuka kommer till biblioteket? Hur jobbar skolbibliotekarierna? Hur jobbar sjukhusbibliotekarierna? Många nya frågor har dykt upp och gamla ställs på sin spets med spridningen av coronaviruset. Därför har Biblioteksbladet skapat den här gruppen.”

BiblFeed
Grupp. 2800 medlemmar.
“Välkommen till BiblFeed! Här kan du diskutera, tipsa, debattera och umgås med andra som gillar bibliotek i alla dess former.”

Märkliga bibliotekshistorier
Grupp. 6700 medlemmar.
“Här samlar vi alla de märkliga, rörande, galna, roliga historier som händer dagligen runt om på biblioteken. Bidra med just din historia. Gör det med etisk medvetenhet. Kanske kan det bli en bok så småningom?”

Regional biblioteksverksamhet

Regionbibliotek Norrbotten
Sida. 320 följare.

Regionbibliotek Västerbotten
Sida. 626 följare.

Regional biblioteksverksamhet Jämtland Härjedalen
Sida. 455 följare.

Kultur Gävleborg
Sida. 1790 följare.

Länsbibliotek Dalarna
Sida. 579 följare.

Biblioteksutveckling – Region Värmland
Sida. 460 följare.

Biblioteksutveckling Region Uppsala
Sida. 537 följare.

Regionbibliotek Stockholm
Sida. 1824 följare.

Kulturutveckling – Region Västmanland
Sida. 876 följare.

Biblioteksutveckling Region Örebro län
Sida. 570 följare.

Kultur Västra Götalandsregionen
Sida. 4693 följare.

Biblioteksutveckling Sörmland
Sida. 814 följare.

Gotlands Länsbibliotek
Sida. 325 följare.

Kultur i Halland – Regionbibliotek
Sida. 456 följare.

Regionbibliotek Region Jönköpings län
Sida. 569 följare.

Biblioteksutveckling Region Kalmar län
Sida. 282 följare.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Sida. 660 följare.

Biblioteksutveckling Region Skåne
Sida. 526 följare.

Internationellt

IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions
Sida. 52 993 följare. 
“The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) is the leading international body representing the interests of library and information services and their users. It is the global voice of the library and information profession.”

IFLA WLIC – svenska deltagare
Grupp. 182 medlemmar.
“För nätverkande och tips inför IFLA WLIC.”

Wikimedia + Libraries
Grupp. 2500 medlemmar.
“The intersection of Wikimedia and Libraries, and all the areas for potential collaboration between them!”

American Library Association
Sida. 233 039 följare.

IFLA Libraries for Children and Young Adults Section
Sida. 4078 följare.
“This IFLA section focuses on the development of library services for children and young adults all around the world.”

IFLA New Professionals Special Interest Group
Sida. 8182 följare.
“IFLA’s New Professionals Special Interest Group (NPSIG) is an open global network for library and information science (LIS) new professionals.”

IFLA Section Public Libraries
Sida. 4 623 följare.
“The IFLA Public Libraries Section provides an active international forum for the development and promotion of public libraries.”

MIK

Källkritik, fake news och faktagranskning
Grupp. 19 500 medlemmar.
“Detta forum och nätverk är ämnat för en mer ingående diskussion och informationsutbyte kring (det digitala) informationssamhällets utmaningar.”

MIK på bibliotek
Grupp. 859 medlemmar.
“Här diskuterar vi allt som rör Medie- och informationskunnighet – MIK – på bibliotek i Sverige.”

Internetstiftelsen
Sida. 24 546 följare.
“Internetstiftelsen i Sverige är en oberoende organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige.”

Intresseorganisationer och branschmedia

Svensk biblioteksförening
Sida. 5212 följare. 
“Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör.”

Biblioteksbladet
Sida. 2935 följare.
“För och om bibliotekssfären sedan 1916. Medlemstidning för Svensk Biblioteksförening och ett av Sveriges ledande organ för en levande biblioteksdebatt.”

Noll27
Sida. 580 följare.
“Biblioteksmagasinet noll27 ges ut av Västra Götalandsregionen som från och med den 1 januari 2020 ingår i Förvaltningen för kulturutveckling där tidigare Kultur i Väst och Västarvet ingår.”

BiS – Bibliotek i Samhälle
Sida. 1641 följare.
“BiS är en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för områdena bibliotek, information och kultur.”

Library Journal
Sida. 95 872 följare.
“Library Journal is the most trusted and respected publication for the library community.”

Tillgänglighet

Tillgänglighet på bibliotek
Grupp. 713 medlemmar.
“En grupp för dig som jobbar med tillgänglighet och tillgängliga medier på bibliotek.“

Tillgänglighetstruppen
Grupp. 2100 medlemmar.
“En grupp för oss som brinner för att skapa ett tillgängligt digitalt samhälle. Här peppar och hjälper vi varandra i vårt arbete. Utbyter tips och erfarenheter. Bjuder in till meetup:s och events. Tillsammans för en ljusare framtid för alla, oavsett funktionsförmåga.”

Barn och unga

Forum för barn- och ungdomsbibliotekarier och andra med samma fokus
Grupp. 3100 medlemmar.
“Visst vore det bra med ett forum där man kan dela kompetens och bra idéer som varje enskild person går och bär på. Man behöver ju inte bo på samma ställe för att samverka och ha nytta av varandra.”

Övrigt

Skaparbibblan
Grupp. 1400 medlemmar.
“Välkomna att samarbeta kring och diskutera Makerspaces, digitala medialab, och rum för deltagande och skapande på biblioteken.Här kan vi dela med oss av idéer-stort som smått- och inte minst ställa frågor!”

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq+-frågor på bibliotek
Sida. 900 följare.
“Svensk Biblioteksförenings nätverk för hbtq-frågor på bibliotek välkomnar alla medlemmar som är intresserade av att diskutera frågor som rör hbtq+.”

Peter Alsbjers blogg
Sida. 870 följare.
“Nästan den enda omvärldsbevakning du behöver om du är intresserad av biblioteksutveckling.”

Biblioteket som rum
Grupp. 697 medlemmar.
“Gruppen är för oss som är intresserade av det offentliga biblioteksrummet och vad det kan vara. Här delar vi bilder från studiebesök, artiklar vi hittar osv. Du som är med ombeds delta när du hittar eller ser något intressant.”

Nätverket för nationella minoriteter och urfolk på bibliotek
Grupp. 192 medlemmar.
“De nationella minoriteterna judar, sverigefinnar, romer, samer och tornedalingar och språken jiddisch, finska, romani chib, samiska och meänkieli är genom bibliotekslagens 5 § prioriterade målgrupper för alla typer av bibliotek. Samerna är också Sveriges erkända urfolk. I den här gruppen samlas vi som vill dela information, kunskap och nyheter inom området.”

Det digitala

Digidelnätverket
Grupp. 3100 medlemmar.
“Digidelnätverket består av alla som arbetar för ökad digital delaktighet”

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för digitala bibliotekstjänster
Grupp. 573 medlemmar.
“Välkommen till Facebookgruppen för Svensk Biblioteksförenings expertnätverk för digitala bibliotekstjänster! Nätverket verkar för idéutbyte, kunskapsspridning, inspiration och eget skapande på området ny teknik/nya medier. Vår ambition är att identifiera nuvarande och nya tjänster som kan stärka bibliotekens ställning som relevanta aktörer i det moderna medie-och kommunikationssamhället.”

E-böcker på folkbibliotek
Grupp. 619 medlemmar.
“Arbetsgrupp för att diskutera medieurvalsprinciper och strategier för e-böcker på folkbiblioteken. Gruppen är till för anställda på bibliotek i Sverige.”

Videochatt på bibliotek
Grupp. 321 medlemmar.
“Allt om att nå biblioteksanvändarna via videochatt.”

Folkbibliotekens samarbete i LIBRIS
Grupp. 333 medlemmar.
“Här kan folkbibliotek som är med i LIBRIS, eller som är intresserade av att gå med, utbyta erfarenheter och ställa frågor till varandra.”

Bibliotek som använder Book-IT
Grupp. 404 medlemmar.
“Jobbar du med bibliotekssystemet Book-IT och vill kunna ställa frågor och få svar om funktioner och annat? I gruppen Bibliotek som använder Book-IT är tanken att vi som arbetar med Book-IT på svenska bibliotek ska kunna dela med oss av våra kunskaper med varandra på ett enkelt sätt.”

Bibliotek som använder Axiell Arena
Grupp. 378 medlemmar.
“Jobbar du med Axiell Arena och vill kunna ställa frågor och få svar om funktioner och annat? Här delar vi som arbetar med Arena på svenska bibliotek med oss av våra kunskaper på ett enkelt sätt.”

Sociala medier i offentlig sektor
Grupp. 8200 medlemmar.
“En grupp för att ventilera frågor, tankar och idéer som rör arbete med sociala medier i offentlig sektor.”

Nätverk för videokommunikation i offentlig sektor
Grupp. 1700 medlemmar.
“Här kan alla vi som arbetar med videokommunikation i offentlig sektor samlas för att utbyta erfarenheter och diskutera allt från strategi till teknik.”

Myndigheter

Kungliga biblioteket
Sida. 14 736 följare.
“Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag.”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Sida. 60 556 följare.

Post- och telestyrelsen
Sida. 2 386 följare.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Sida. 8137 följare.
“Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger även bidrag till organisationer och föreningar.”

Myndigheten för delaktighet
Sida. 8275 följare.
“Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.”

Statens medieråd
Sida. 8230 följare.
“Statens medieråd är en mediemyndighet med barn i fokus.”

Kulturrådet
Sida. 15 634 följare.
“Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik.”

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
Sida. 7 045 följare.
“MTM ger alla möjlighet att läsa. Vi gör talböcker, taltidningar, punktskrift, lättlästa böcker och nyheter. Sidan bevakas kontorstid under vardagar.”

Skolverket
Sida. 71 359 följare.
”Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.”

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sida. 34 000 följare.

Läsfrämjande

Läslov
Sida. 1594 följare.
“LÄSLOV vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med ett stort växande nätverk över hela landet.”

Barnens bibliotek
Sida. 2510 följare.
“Drivs av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. En läs- och skrivfrämjande webbplats för barn och unga. Där kan de bland annat få och ge boktips, läsa om författare & illustratörer och delta i tävlingar.”

Världens bibliotek
Sida 1300 följare.
“Världens bibliotek är en digital tjänst. Här hittar du e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska.”

Bokcirklar.se
Sida. 1792 följare.
“Tycker du om att läsa? Tycker du om att dela din läsupplevelse med andra? Då har du kommit rätt! Bokcirklar.se drivs av Litteraturbanken, Biblioteken i Gbg, Kultur i Halland – Regionbibliotek och Förvaltningen för kulturutveckling VGR.”

Projekt Runeberg
Sida. 3871 följare.
“Fri nordisk litteratur. The Scandinavian e-text archive.”

Barnböcker, bibliotek och läsfrämjande verksamhet
Grupp. 777 medlemmar.
“Det här är en grupp för alla som älskar barn- och ungdomslitteratur och vill bidra till att sprida den. Det är i första hand en grupp för dig som jobbar på bibliotek eller med läsfrämjande verksamhet på andra sätt.”

Poesi på bibliotek
Grupp. 517 medlemmar.

Polarbibblo
Sida. 312 följare.

Skolbibliotek

Expertnätverket för skolbibliotek
Grupp. 204 medlemmar.
“Välkommen till Svensk biblioteksförenings expertnätverk för skolbibliotek! Vi är ett nätverk där skolbiblioteksfrågan, i alla dess former och perspektiv, står i fokus. Skolbibliotekets roll i skolvärlden och lärandet, elevernas rätt till lagstadgade resurser och samarbete mellan verksamheter är några knutpunkter. Nätverket, och även denna grupp, är endast tillgängligt för medlemmar i Svensk biblioteksförening.”

Skolbibliotek.se
Sida. 1499 medlemmar.
“Skolbibliotek.se är de svenska skolbiblioteksföreningarnas Facebook-sida. Här kommer vi att informera om våra aktiviteter och dela med oss av vår omvärldsbevakning. Framför allt hoppas vi att sidan skall bli en mötesplats för diskussion kring skola, bibliotek och pedagogik.”

Skolbibliotekssamtal
Grupp, 1600 medlemmar.
“Här kan vi dryfta olika skolbiblioteksfrågor. Vi välkomnar allt idéutbyte som har med skolbibliotek att göra.”

Forskningsbibliotek

Nätverket för forskningsbibliotekens pedagogiska roll
Grupp. 567 medlemmar.
“Syftet med nätverket är att synliggöra informationskompetensens betydelse för universitetens kvalitetsutveckling. Nätverket ska också vara ett nationellt forum för samarbete, erfarenhetsutbyte och utveckling kring forskningsbibliotekens pedagogiska roll.”

Högskola och studerande

Bibliotekshögskolan
Sida. 1406 följare.
“Bibliotekshögskolan, vid Högskolan i Borås, har Sveriges största utbildning och forskning i biblioteks- och informationsvetenskap.”

Biblioteks- & Informationsvetenskap, Linnéuniversitetet
Sida. 548 följare.
“Här kommer vi löpande att lägga upp nyheter och information om arbetet vid avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.”

ABM i Lund
Sida. 719 följare.
“ABM-mastern vänder sig till dig som vill arbeta inom arkiv, bibliotek, museer eller näraliggande”

Bibliotekarieprogrammet Södertörns högskola
Sida. 442 följare.
“Bibliotekarieprogrammet på Södertörns högskola arbetar nära bibliotekssektorn med stor nyfikenhet på människor och samhällsutveckling.”

Expertnätverket för studerande och nya bibliotekarier
Grupp. 146 medlemmar.
“Svensk biblioteksförenings nätverk för studerande och nya bibliotekariers facebookgrupp.”

Puffbild ur Amateur contest for children Final eliminations, Sept. 24, 1936 av Estelle Levine från Library of Congress.