Hamburgermenyn och dess matiga kompisar

Titta i hamburgermenyn uppe till höger!

Jag minns första gången jag hörde någon säga detta och hur förvirrad jag blev. Hamburgermenyn? Vad menade hon? Vi höll ju på att diskutera läromedel till grundskolan. Lite pekande och en kort pedagogisk förklaring senare var jag med i matchen igen och när den lilla meny-ikonen med de tre parallella, horisontella strecken fått sitt förklarande namn blev det en naturlig del i min terminologi. Hamburgermeny är ett bra och passande namn och jag gissar att de flesta hört det vid det här laget. Men visste ni att hamburgermenyn har andra meny-kompisar?

Liksom många andra digitala ikoner vi idag omger oss med är hamburgermenyn äldre än vad vi tror. Den är äldre än internet och stammar från tiden då de första hemdatorerna lanserades. I detta fall från Xerox, som tidigare sysslat med kopierings- och räknemaskiner. Under sjuttiotalet hittar vi ursprunget till många av de symboler och ikoner som sen kommit att bli lika naturliga och intuitiva för oss som vägskyltar: mappar, sparikoner et. cetera. Läs Invisions artikel om du vill fördjupa dig i hambugermenyn, specifikt.

Men hamburgermenyn är som sagt inte ensam. Bara i det webbfönster som jag skriver denna artikel i hittar jag två andra: kebabmenyn längst uppe till höger med sina tre vertikala prickar, och bentomenyn längst uppe till vänster med sina nio sorterade punkter i ruta.

Två exempel från en vanlig Google-meny. En i form av Googles nio fyrkanter - det som kallas bentomeny. En i form av tre vertikala prickar. En så kallad kebabmeny.

Om det är så att ikoner som lämpar sig för digitala miljöer hämtar inspiration från mat för att det är så intuitiva och välbekanta bilder för oss (med positiva konnotationer) eller om det är så att matsymboliken numera klistras på digitala ikoner för att det blivit en grej, låter jag vara osagt. Oavsett kan det vara värt att vara bekant med terminologin till nästa gång ni navigerar på en sida gemensamt eller deltar i utvecklingen av en ny sida.

 

Alla menyexpel på ett ställe. Från vänster till höger: hamburgermenyn med tre horisontella streck. Dönermenyn med tre horisontella strek i gradvis mindre bredd. Bentomenyn med nio pukter organiserade i en fyrkant. Kebabmenyn med tre punkter på vertikalen och köttbullemenyn med tre punkter horisontellt.