Gå direkt till innehållet

Vetenskapliga lärresurser på Digiteket

Från och med den 14 september kan biblioteksmedarbetare ta del av vetenskapliga lärresurser med fokus på läsfrämjande på Digiteket.

De två första artiklarna är Läsning – lösningen på samhällets problem, skriven av Linnéa Lindsköld, Högskolan i Borås och Åse Hedemark, Uppsala universitet, samt Barns- och ungas läs- och bibliotekspraktiker – en kunskapsöversikt, skriven av Åse Hedemark.

Publiceringarna sker i samarbete med Kulturrådet, inom ramen för Läsfrämjandelyft för folkbibliotek. Lärresurserna tar sin utgångspunkt i forskning och teorier om läsning, litteraturförmedling och biblioteksutveckling. Medarbetare på folkbibliotek kommer därmed att få tillgång till vetenskapligt grundade lärresurser som stöd för ett vetenskapligt förhållningssätt.

Lärresurserna kan användas av enskilda medarbetare på folkbibliotek eller tillsammans i grupp genom kollegialt lärande. Till varje lärresurs medföljer ett antal diskussionsfrågor som kan vara ett stöd i samtalen om texterna och för att kunna göra kopplingar till den egna verksamheten.

Publicering av artiklar kommer att ske med regelbundenhet under hösten 2023 och delar av våren 2024. I dag finns ett 20-tal artiklar planerade.

Mer utförlig information om det vetenskapliga materialet inom ramen för Läsfrämjandelyftet kan du läsa om på Digiteket.

På Digiteket finns även en vägledning för kollegialt lärande till stöd.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.