Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Lyssna på nätet med skärmläsaren NVDA

Inledning

En skärmläsare är ett program som läser upp skärmens innehåll. Programmet låter människor med nedsatt syn orientera sig och ta till sig innehåll på nätet och i datorprogram. I och med tillgänglighetslagstiftningens införande är det också ett bra verktyg att kunna för att avgöra hur lätt ens biblioteks digitala tjänster är att använda för de med nedsatt synförmåga. 

Det finns ett flertal skärmläsare på marknaden och tidigare hade den mest använda bland svenska synskadade varit JAWS, enligt rapporten ”Utmaningar och möjligheter med att använda skärmläsare” som gjorts på uppdrag av Synskadades Riksförbund. JAWS är en kommersiell produkt som förskrivs som hjälpmedel av regionernas syncentraler, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Enligt rapporten uppgav ett fåtal att de använder skärmläsaren NVDA som denna kurs handlar om. Den stora fördelen med NVDA jämfört med exempelvis JAWS är att den är open source och gratis att ladda ner och använda. 

Denna kurs bygger på att du använder en PC med Windows vilket också är det enda operativsystem som programmet stödjer. I Appleprodukter används vanligtvis en tjänst som heter Voice Over, vilken vi också rekommenderar dig att testa. 

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska bli bekant med att använda skärmläsarverktyget NVDA för att kunna testa och utvärdera hur det är att använda och orientera sig på nätet och på era bibliotekswebbsidor med hjälp av en skärmläsare. Att kunna använda en skärmläsare underlättar också när man skriver alt-texter. 

Kunskapsmål

Du kommer efter genomgången kurs att:

  • veta hur du installerar och kommer igång med programmet 
  • känna till några vanliga kommandon för att navigera med NVDA.

Puffbild: Human ear, body part illustration CC0

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.