Kryptering – konsten att göra det förståeliga oförståeligtIntroduktion

Kryptering är ett sådant där ord som kastas runt vitt och brett när man talar om internet och digital kommunikation. Krypterad information, asymmetriska krypto och kryptonit. Men vad handlar det om egentligen? För de flesta är nog krypto och kryptering någon de förknippar med spioneri och att skicka hemliga meddelanden – på vilket sätt hänger det ihop med att arbeta och kommunicera digitalt?

 

Syfte

Syftet med denna kurs är att sprida lite ljus över på vilket sätt kryptering både är en grundbult i de digitala säkerhetsinfrastrukturen och är något som individuella användare kan nyttja sig av för att värna den personliga integriteten. Kursen gör en historisk översikt, beskriver och belyser olika krypteringstekniker som används idag och ger konkreta tips på hur den enskilde användaren kan kryptera sitt innehåll och sin kommunikation.

 

Kunskapsmål

När du gått klart denna kurs kommer du att:

  • Ha en grundläggande kunskap om vad kryptering är och hur det används för att säkra digital kommunikation.
  • Ha en grundläggande kunskap om de grundläggande krypteringstekniker som används idag.
  • Förstå på vilket sätt du som individ påverkar och påverkas av krypterad information.
  • Ha kunskap om vilka möjligheter du som användare har att använda kryptering för att värna om din egen integritet.

 

Upplägg

Kursen presenteras i ord och bild och du ges som användare möjlighet att steg för steg reflektera eller öva med utgångspunkt från din arbetsvardag.

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp:

CC-BY-NC-ND