Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Hängslen och livrem – grundläggande säkerhet på internet

De flesta av oss har ganska goda instinkter och rutiner beträffande vår analoga, fysiska säkerhet. Vi låser vårt boende, vi parkerar inte vår bil med nycklarna i och dörren öppen, vi lämnar inte ut vårt kontonummer till främlingar som frågar på stan och vi rör oss kanske med viss försiktighet på vissa platser efter mörkrets inbrott. Den fysiska världen är så påtaglig och hemtam för oss att det inte känns svårt att förstå vad som nog är klokt att göra vid varje givet tillfälle. Parallellt med detta har många dokumenterat dåliga instinkter och rutiner beträffande vår digitala säkerhet. Vi skapar enkla lösenord som vi återanvänder om och om igen, vi följer länkar utan att fullt ut veta var de leder och använder glatt öppna nätverk på caféer – trots potentiella faror. Den digitala världen ter sig för många som mer abstrakt och svårförståelig än den fysiska. Vi har inte alla instinkter vi behöver för att navigera den säkert utan förlitar oss på att tekniken ska hjälpa oss och vara välvillig – något som medför risker i sig.

Syfte

När landets biblioteksanställda gjorde Digitekets självskattningstest var kompetensområdet säkerhet det som allra flesta skattade sig lågt i. Denna grundkurs i personlig säkerhet är ett första steg mot att avhjälpa detta. Om du som biblioteksanställd känner dig tryggare med hur du handskas med din personliga digitala säkerhet och också känner att du förstår grundprinciperna bakom så kommer du bättre att kunna hjälpa besökarna på biblioteket. Kanske leder det i förlängningen också till minskat jobb om besökarna med din hjälp själv lär sig handskas med sin säkerhet.

Denna kurs om grundläggande säkerhet går hand i hand med en likadan grundkurs,  grundläggande integritetsskydd. Gör med fördel båda kurserna i anslutning till varandra då de går in i varandra på många sätt.

Kunskapsmål

När du gått klart denna kurs kommer du att:

  • ha en översikt kring varför digital säkerhet är viktigt för dig och för dina besökare
  • ha kunskap om de risker som finns förknippade med brister i digital säkerhet
  • ha kunskap som bättre gör att du kan skydda dina system från intrång
  • ha kunskap som hjälper dig att identifiera olika former av försök att komma åt din personliga information
  • ha konkreta färdigheter i att skapa och hantera säkra lösenord
  • ha konkreta färdigheter i hur du med hjälp av tvåstegsverifiering skyddar dig mot intrång.

Upplägg

Kursen består av sex lektioner som sträcker sig från det teoretiskt översiktliga till det mycket konkreta. Till många av lektionerna följer det med övningar och utmaningar där du kan pröva det du lärt dig.

Brasklapp

Internet är fantastiskt och vår öppna kommunikation på internet är både en förutsättning för mycket av våra liv och en glädje, på så många sätt. Detta arbetsområde fokuserar på risker i dessa system och som allting som ensidigt fokuserar på risker så blir det lätt alarmistiskt och/eller skapar och sprider rädsla. Kom därför ihåg hur fantastisk denna infrastruktur är och att riskerna är mycket små. Genom att göra denna kurs kanske du blir lite mer medveten om potentiella problem och därför kan njuta alla fördelar än mer.

Puffbild: Safe av Saarinen, UA, bilden är licensierad under Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.