Gå direkt till innehållet

Inspireras med Digiteket!

Under 2024 kommer Digiteket i samarbete med några regionbibliotek att bjuda in till ett antal webbinarier på olika teman. Tillfällena lyfter de vetenskapliga artiklar som Digiteket har publicerat inom Kulturrådets satsning Läsfrämjandelyft för folkbibliotek. Artiklarna kopplas till konkreta verksamhetsexempel, med inbjudna bibliotekarier från bibliotek runt om i landet. Webbinarierna genomförs i form av ett samtal mellan moderator och inbjudna gäster. 

I slutet av varje webbinarium får ni tips om fler läsvärda artiklar på temat som finns på Digiteket.

Med denna satsning vill Digiteket ge en lättsam introduktion till innehållet i de vetenskapliga lärresurserna, belysa dem i en praktisk kontext och uppmuntra till tankearbete om hur resurserna kan användas som utgångspunkt för reflektion och praktik i den egna verksamheten.

Underliggande frågeställningar är: Vad framkommer i den vetenskapliga lärresursen? Vad av det som framgår i artikeln kan vara extra relevant för ett folkbibliotek att dröja sig kvar vid och diskutera? Hur kan vi ta oss an lärresurserna och få en bra balans mellan teori och praktik? Hur kan de vetenskapliga lärresurserna nyttjas för att utveckla den egna verksamheten? 

Webbinarierna vänder sig till dig som arbetar på folkbibliotek eller inom regional biblioteksverksamhet.

Anteckna vårens datum redan nu!

27 februari

Barnboksbeståndet – om kvalitet och barns delaktighet

Kan vi tala om kvalitet för barnlitteratur utifrån hur böcker är skrivna/utformade, eller bör barnlitterär kvalitet bedömas utifrån vad barnen uppskattar?

Välkomna till ett webbinarium som tar upp frågor från Karl Berglunds artikel Kvalitetslitteraturen och folkbiblioteken, i ett samtal där bibliotekarier berättar om sin erfarenhet av att göra barn delaktiga i urvalsprocessen. Medverkande är Sanna Barsk, barn- och ungdomsbibliotekarie samt biträdande chef vid Kiruna stadsbibliotek, och Karin Evemalm, barnbibliotekarie vid Huskvarna bibliotek. Samtalsledare är Anna Hansson, konsulent vid Biblioteksutveckling Västra Götalandsregionen. 

Webbinariet sker i samarbete med Västra Götalandsregionen och är en och tematisk vidareutveckling av innehållet från Mediekonferensen 2024. Du behöver dock inte ha sett på Mediekonferensen för att närvara på webbinariet. 

Anmäl dig till webbinariet via denna länk.

23 april

Läsfrämja tillsammans – hur kan Shared reading vara en resurs för samverkan?

Vilka utmaningar och möjligheter kan finnas med att samverka med aktörer utanför den egna verksamheten kring läsfrämjande? Och hur kan en metod som Shared reading vara en resurs i det arbetet?

Välkomna till ett webbinarium som tar upp frågor från Hanna Carlssons artikel Läsfrämjandets geografi, i ett samtal om läsfrämjande i samverkan med hjälp av Shared reading. Medverkande är Isebell Johnsson, bibliotekarie på Osby bibliotek, Emelie Ljungberg, skolbibliotekarie på Carl Engström-gymnasiet i Eslöv och Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap vid Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Webbinariet sker i samarbete med Region Skåne och är en vidareutveckling av temat från Stora utvecklingsdagen 2024, Länge leve läsglädjen!

Anmäl dig till webbinariet: Länk kommer inom kort.

I slutet av maj

Webbinarium nummer tre. Mer information om tema och medverkande tillkommer.

Information om webbinarierna

Tid: 08.30-09.30

Plats: Digitalt webbinarium som sänds via Teams Live

Anmälan: Mer information och inbjudan med anmälan kommer att spridas i god tid före respektive webbinarium.

Kommer det gå att ta del av träffarna i efterhand?

På sikt hoppas vi kunna tillgängliggöra träffarna via Digiteket att se i efterhand.

Hur kan du hålla dig uppdaterad om webbinarierna?

Håll koll på Digitekets nyheter på webbplatsen, prenumerera på och följ vårt nyhetsbrev, följ oss i sociala medier och stjärnmarkera denna sida som kommer att uppdateras med mer information och anmälningslänkar.