Vad gör virusen på min enhet?Lektion två

Som vi redan varit inne på i förra lektionens beskrivning och definition av vad virus är  handlar namnen och definitionerna av virus ihop med sättet de sprids – inte med syftet bakom. Vi skiljer alltså på leveransmetod och syfte (på engelska: payload).

Ett virus kan ha en mängd olika syften men här nedan räknar vi upp några av de vanligaste. Några av dem har vi berört i förra lektionen:

 

Inget syfte

En hel del virus saknar egentligen syfte. Ny teknik har alltid lockat fram viljan att testa och utforska, att hitta gränserna och bristerna och tidiga hackare var inget undantag. Vad kunde man göra med programkod och hur kunde Internet utnyttjas? Många tidiga virus var rena experiment eller helt enkelt egoprojekt där programmerarna bakom ville se hur stor spridning deras programkod kunde få. Bristen på skadligt syfte innebar dock inte att virusen ändå inte orsakade skador. Om en tillräckligt stor mängd datorer är upptagna med att kopiera och sprida ett program fram och tillbaka kan det sakta ner eller lamslå hela system – oavsett hur harmlöst programmet i sig är. I takt med att tekniken utvecklas  fortsätter det att dyka upp nya sorters virus eller skadlig programkod som ”bara” testar om saker fungerar – men majoriteten av dagens virus har ändå skadliga syften.

Att sabotera

Vissa virus är ren vandalism. När viruset infekterar ditt system sätter det igång med en förutbestämd form av vandalism. Det kan handla om att förstöra filer eller på annat sätt ställa till oreda.

Att stjäla information

Ett vanligt syfte med virus är att på olika sätt stjäla information från din enhet. Det kan handla om att viruset letar efter specifika filer som de sedan kopierar och skickar vidare till en förutbestämd adress. Det kan också handla om program som registrerar alla nedtryckningar på enhetens tangentbord (keylogger) och på så sätt kan lära sig lösenord och dylikt för att sedan sprida vidare.

Att sprida annonser

Ett irriterande men ändå förhållandevist orfarligt virus. Den infekterade datorn fylls med popup-fönster med reklam som kan vara svåra att få bort. Virusmakarna tjänar sedan pengar genom antalet klick de spridda annonserna får. En infekterad dator ger givetvis inga inkomster men ett framgångsrikt virus som spritts till miljontals enheter kan ge mycket pengar i form av annonsintäkter.

Att ta kontroll över enheten

Vissa virus specialiserar sig på att ta kontroll över enheten på ett sådant sätt att de sedan kan användas för koordinerad verksamhet på virusskaparnas order. En enhet som på detta sätt är övertagen kan på ytan fungera normalt men ändå utnyttjas utan att ägaren vet om det. En stor mängd enheter som på detta sätt är övertagna kallas ett botnet (från orden robot och net=nät) . Ett botnet kan i praktiken bestå av miljontals koordinerade enheter och kan sedan utnyttjas för olika sorters skadlig verksamhet – till exempel koordinerade överlastningsattacker (DDoS: Distributed Denial of Service attack) där syftet är att få olika system att sluta fungera genom att allt för många enheter försöker kontakta varandra eller utbyta information samtidigt).

En dataskärm sedd över axeln på anonym användare. På skärmen en ikon som visar krypterad text som täcks av ett stort hänglås

Utpressning

Ett syfte som blivit vanligare de senaste åren är utpressning (ransomware)  En enhet som på detta sätt blivit infekterad kan låsa ut användaren så att de inte längre kommer åt sin enhet. På så sätt försöker virusskaparna tvinga fram att en lösensumma betalas. Denna sorts virus drabbar inte bara enskilda användare utan ofta organisationer och myndigheter och kan på så sätt ställa till omfattande skada och i längden bli en fara för civilförsvaret. Läs till exempel denna bifogade artikeln från DN om svenska kommuner som drabbats av utpressningsvirus.

Detta var några av de vanligaste syftena med virus och genom dessa torde du ha grundläggande koll. Fler syften finns såklart och ett flertal underkategorier till de ovan nämnda. I takt med utvecklingen kommer också hela tiden nya användningsområden.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp:

CC-BY-NC-SA