Virus gör din dator sjukIntroduktion

”Mikroskopiskt litet med en förmåga att reproducera sig men utan förmåga att överleva utanför värdcellen – oförmögen att förflytta sig av egen kraft”. Så beskriver uppslagsverket viruset, den biologiska enhet som kan infektera levande organismer. Egentligen är det inte konstigt att det fått ge namn till ett av vår tids gissel beträffande digital kommunikation: datorviruset. Det är också litet, kan reproducera sig själv men behöver åka snålskjuts på något för att sprida sig. Datorviruset finns dessutom också i en mängd varianter – från de milt irriterande till det potentiellt förödande.

Syfte

I denna lilla kurs tittar vi mer på den sortens program som går under samlingsnamnet ”virus” eller ”datorvirus”.  Syftet med kursen är att ge dig tillräcklig kunskap om virus för att du inte ska behöva bli besvärad av denna farsot.

Kunskapsmål

När du är klar med kursen kommer du förhoppningsvis att:

  • Veta vad virus är
  • Veta hur virus fungerar
  • Veta på vilket sätt virus kan ställa till skada för dig
  • Veta hur du identifierar potentiella virus
  • Veta vad du kan göra för att skydda dig mot virus i största allmänhet
  • Veta hur du kan hantera virus om du väl drabbats

Upplägg

Kursen presenteras i ord och bild och har medföljande enkla övningar för att du ska kunna öva vad du lärt dig. Kursen avslutas med en repetition.

Brasklapp

Denna kurs, som många andra kurser under kompetensområde ”säkerhet”, handlar om risker förknippade med internet. Det är i detta sammanhang värt att påminna sig om att riskerna med datorvirus inte bara är små utan faktiskt också har minskat i takt med att tekniken gått framåt och kunskapen ökat. Låt dig därför inte oroas av ämnet utan tvärtom se det faktum att du nu gör kursen som en extra dos vaccin.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.