Virus gör din dator sjukIntroduktion

Syfte

I denna lilla kurs tittar vi mer på den sortens program som går under samlingsnamnet ”virus” eller ”datorvirus”.  Syftet med kursen är att ge dig tillräcklig kunskap om virus för att du inte ska behöva bli besvärad av denna farsot.

Kunskapsmål

När du är klar med kursen kommer du att:

  • veta vad virus är
  • veta hur virus fungerar
  • veta på vilket sätt virus kan ställa till skada för dig
  • veta hur du identifierar potentiella virus
  • veta vad du kan göra för att skydda dig mot virus i största allmänhet
  • veta hur du kan hantera virus om du väl drabbats.

Upplägg

Kursen presenteras i ord och bild och har medföljande enkla övningar för att du ska kunna öva vad du lärt dig. Kursen avslutas med en repetition.

Brasklapp

Denna kurs, som många andra kurser under kompetensområde ”säkerhet”, handlar om risker förknippade med internet. Det är i detta sammanhang värt att påminna om att riskerna med datorvirus inte bara är små utan faktiskt också har minskat i takt med att tekniken gått framåt och kunskapen ökat. Låt dig därför inte oroas av ämnet utan tvärtom se det faktum att du nu gör kursen som en extra dos vaccin.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Christoffer Krämer

Publicerad:

Reviderad: