Hur vet du om du drabbats och hur ska du göra för att skydda dig mot virus? Lektion tre

Varningstecken

Det finns olika tecken som kan tyda på att din enhet drabbats av virus. Några är uppenbara och andra är tvärtom så luddiga att det som hänt skulle kunna bero på mycket annat. Men sammantaget gör listan nedan dig lite mer upplyst:

 • Datorn informerar

Ett uppenbart tecken är när din enhet rakt upp och ner säger till dig att den är infekterad av ett virus. Detta kan beror på flera saker: kanske har du någon form av virusskydd installerat som varnar eller kanske är det ett utpressningsprogram som låser din enhet och varnar.

 • Vänner/kollegor/bekanta hör av sig och undrar om meddelanden och epost du skickat

Även detta får räknas som ett ganska säkert tecken. Lyckligtvis är dagens användare ganska vaksamma och vi har lärt oss att känna igen diverse misstänkta tecken. När vi får epost från människor som vi inte förväntat oss att få epost från med innehåll som vi inte riktigt känns vid reagerar vi. Många hör då av sig och dubbelkollar. ”Skickade du nyss det här meddelandet till mig?” Får du förfrågningar kring kommunikation du inte skickat är det absolut dags att undersöka din enhet.

 • Enheten öppnar envist program/rutor/reklam

Ytterligare ett uppenbart tecken på att något inte står rätt till. Överlag ska din enhet inte göra saker du inte sagt till den att göra och innefattar detta oväntade agerande programvaror du inte har koll på eller annonser är det något som inte står rätt till. Undersök din enhet och se vad det är som orsakar detta.

 • Enheten är långsam eller börjar bli långsammare och långsammare

Att din enhet börjar bli långsam kan bero på flera olika saker. Ålder, ouppdaterad programvara, att du försöker köra för många avancerade program samtidigt etc. Det behöver alltså inte betyda att du drabbats av virus men det är ett tecken att hålla utkik efter. Virus kan ta processorkraft till andra uppgifter än de du önskar.

 • Enheten och internetuppkopplingen arbetar aktivt trots att du inte gör något

Även detta kan ha flera olika förklaringar. Moderna enheter gör mycket på egen hand – uppdaterar programvaror och så vidare – så inte heller detta behöver betyda att du drabbats av virus. Men om du hör hur din enhet ständigt arbetar mycket aktivt och du kan se en uppkopplingsaktivitet kan det vara ett tecken.

 • Enheten öppnar och stänger program – eller program försvinner helt och hållet

Återigen: när du känner att du inte längre har kontroll över enheten eller inte kan koppla enhetens beteende till dina instruktioner – kan det vara ett tecken på att något är fel. Undersök enheten.

 • Du kan inte starta eller logga in på din enhet

Digitala enheter är känsliga och det finns så mycket som kan gå fel men om en dator inte startar ordentligt eller om du har problem med att logga in bör du så fort du får tillgång undersöka enheten efter virus.

I bakgrunden datagrafik i blått. I förgrunden en anonym manlig silhuett som håller en ikon med ett tydligt blått hänglås.

Vad kan du göra för att skydda dig mot virus?

Lika lite som du helt och hållet kan skydd dig och din kropp från biologiska virus kan du skydda din enhet från digitala virus. Oavsett nivå av vaksamhet finns det helt enkelt för många faktorer för att du ska kunna kontrollera alla – inte minst det faktum att i takt med att tekniken utvecklas så utvecklas också nya virus. Men på samma sätt som god handhygien eller att inte slicka på bibliotekens många handtag hjälper dig att undvika biologiska virus så finns det givetvis saker som du kan göra för att minimera riskerna för din enhet. Här nedan listar vi några:

 • Skaffa kunskap

Bara genom att göra denna kurs har du förhoppningsvis blivit lite mer vaccinerad. Att ha grundläggande kunskap om virus och hur de fungerar ökar givetvis chansen att känna igen dem och undvika dem.

 • Installera bra antivirusprogram

Det mest effektiva medlet mot virus är givetvis antivirusprogram. Idag har de flesta enheter och webbläsare automatiskt installerade och kontinuerligt uppdaterade antivirusprogram men för den som vill känna sig extra säker finns det flera kommersiella  antivirusprogram som fungerar mycket bra. Företagen bakom dessa har som sin affärsidé att så fort som ett nytt virus eller variant av ett existerande virus upptäckts se till att göra information eller eventuella skydd tillgängligt till alla prenumeranter. Deras framgångar bygger alltså på att de fortsätter att leverera en bra produkt till dig som användare. Det finns också icke-kommersiella aktörer som drivs av stiftelser och/eller nätverk som också levererar bra produkter. Sök på internet, utvärdera alternativen och installera ett antivirusprogram om du inte redan har ett fungerande antivirusprogram på datorn.

 • Var uppmärksam på epost och meddelanden med bifogade filer

Även om – som du lärt dig under denna kurs – inte alla virus kommer till dig genom bifogade filer är det fortfarande en vanlig leveransmetod. Var därför uppmärksam på filer du får skickade till dig. Är filen något du beställt eller väntar på? Känner du avsändaren? Är filen rimlig i sammanhanget (en avlägsen bekant som skickar ett foto med namnet ”I love you!!!” är kanske inte lika rimligt som om din chef skickar dig ett worddokument med titeln ”mötesagenda”). Är den bifogade filen i ett filformat du känner igen? Överlag – var vaksam! Om något känns tveksamt – hör av dig till avsändaren och fråga om de skickat något, innan du öppnar den bifogade filen.

 • Undvik riskfyllt beteende på internet

På samma sätt som det ett är riskfyllt beteende för din kropp att boka in middag med familjen som har influensa är vissa beteenden på internet riskfyllda beteende för din enhet. Att syssla med illegal nedladdning av upphovsrättsskyddat material är ett riskfyllt beteende helt oavsett vilka åsikter man har kring det moraliska med sådana aktiviteter. För den som vill sprida virus av olika sorter är dylika sidor rena smörgåsbordet. Lägg upp en fil som är eller innehåller ditt senaste virus och döp det till den senaste storfilmen och voilà! På samma sätt är det riskfyllt beteende att göra ganska mycket alla saker som du skulle dra dig för att göra på din jobbdator eller som kanske faktiskt är uttryckligen förbjudet att göra på den. Återigen utan några som helst moraliska aspekter. Det är helt enkelt så att de miljöer som tillhandahåller diverse material på internet (om det så är upphovsrättsskyddat, pornografiskt, illegalt eller radikalt) också är en vanlig hemvist för de som vill sprida sina virus.

En extra varning mot varningar

Eftersom insikterna hos allmänheten mot virus ändå är ganska goda och media gillar att använda ordet virus med stora krigsrubriker så har tillverkarna av virus inte varit sena att utnyttja rädslan för virus i sina försök att sprida virus. En av de vanligare metoderna från de senaste åren är därför att genom en sida som virusmakarna kontrollerar skicka popup-meddelande till användarna som besöker sidan maskerat som en virusvarning eller som ett säkerhetsmeddelande från ett antivirusprogram. Innebörden är att virus upptäckts på användarens dator och att denna behöver installera någon form av uppdatering för att komma till rätta med problemet. Uppdateringen erbjuds om användaren bara klickar på länken. På detta sätt lyckas virusspridarna alltså få människor att självmant ladda ner viruset för att de tror att det ska skydda mot virus. I dylika lägen är det bara att ignorera meddelandet och stänga ner sidan i sin helhet så är det omedelbara problemet löst. Denna metod undviks i förlängningen givetvis genom att du 1) installerar eller gör dig bekant med det antivirusprogram du själv använder. 2) lär dig hur det kommunicerar och arbetar på din enhet.

Övergripande

Övergripande gäller:

 • Agera istället för att reagera

Du aktiverar och kör de program på din dator som du vill använda. Om något annat händer utan att du varit aktiv eller om du uppmanas köra något annat så stoppa och stäng ner.

 

Reflektion

Har du koll på hur virusskyddet ser ut på din arbetsplats datorer – både de ni själva använder i arbetet och de som ni eventuellt lånar ut till besökare? Vem ansvarar för ett eventuellt skydd och vilka rutiner finns för att hantera virus i systemen om de väl uppstår? Prata med dina kollegor och undersök hur hög kunskapen och beredskapen är.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp:

CC-BY-NC-SA