Programmering och kodLektion två

I vardagligt tal pratar man ibland om programmering och ibland om kod. Det finns uttryck som “att koda” eller “att programmera” och nästan alltid menar man samma sak med dessa, nämligen att man skapar ett datorprogram som ska utföra något. Ibland används dock programmering som benämning på hela processen  att utveckla och designa ett program. Det innebär att man ska förstå problemet som ska lösas och hitta en lösning som kan programmeras.

Denna process kan delas in i ett antal steg:

 1. Analysera och förstå problemet
 2. Designa en lösning
 3. Programmera, skriva koden
 4. Översätta koden till maskinkod
 5. Testa programmet
 6. Felsöka programmet
 7. Modifiera/utveckla programmet

Detta låter kanske mer avancerat än vad det är. Ett vardagsexempel som kan illustrera processen skulle kunna vara att kaffet är slut.

 1. Problem: Kaffet är slut
 2. Designa en lösning: Brygg nytt kaffe
 3. Skriv koden: Tydliga instruktioner för hur man gör för att brygga nytt kaffe
 4. Översätta koden till maskinkod: Sätt igång kaffebryggaren
 5. Testa programmet: Smaka på kaffet 
 6. Felsöka programmet: För svagt/för starkt/kallt/varmt etc
 7. Modifiera/utveckla programmet: Öka/ minska kaffemängden osv

Själva koden till programmet ser olika ut beroende på vilket programmeringsspråk man väljer att använda. Om man är duktig på ett behöver inte det betyda att man är duktig på ett annat, men man har troligtvis enklare att lära sig nya då man kan det grundläggande tänket.

Här följer några exempel på olika programmeringsspråk och hur man skriver i dem för att skapa ett program som skriver ut orden “Hello World!” på skärmen.  

C++

#include

int main() {
   std::cout << "Hello World!" << std::endl;
   return 0;
}

Java

public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Hello World!");
    }
}

Scratch

I blockprogrammeringsspråket Scratch som vi pratade om tidigare skulle samma program kunna se ut så här:

Katt säger Hellow, world. Kod: Näör flagga klickas, säg Hello World, stoppa script.

I slutet av denna kurs länkar vi några kurser som hjälper dig att komma igång både med textbaserad, “vanlig” programmering, och blockprogrammering.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Anna Prissberg

Publicerad: