Vad är programmering?Introduktion

Programmering handlar om att använda datorer för att lösa problem. Du skriver instruktioner för hur man löser problemet på ett språk som datorn kan förstå, ett så kallat programmeringsspråk.

Det är viktigt att öka medvetenheten om att det är människor som styr hur digitala tjänster fungerar. Datorer och alla andra tekniska prylar som styrs av programmering är inte magiska utan bygger på en mängd koder, det vill säga algoritmer skapade av människor. För att man ska få en bättre förståelse för hur vårt uppkopplade samhälle fungerar så behöver man känna till att de digitala verktygen i teorin är möjliga att styra och påverka genom programmering. Att ha viss förståelse för programmering innebär också att man kan vara en mer kritisk konsument av olika typer av media då mycket av vår mediekonsumtion av idag är algoritmiskt styrd. 

Idag är programmering en fråga om allmänbildning och det har blivit  viktigare att förstå hur tekniken omkring oss fungerar.

Syfte

Programmering benämns ibland som framtidens språk och i den här kursen får du en kort introduktion till vad programmering är och får bekanta dig med ett antal grundläggande programmeringstermer såsom olika typer av algoritmer och vad en variabel är.  

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att

  • ha en grundläggande förståelse för vad programmering egentligen är
  • kunna några grundläggande begrepp som används inom programmering.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Anna Prissberg

Publicerad: 12 november, 2021