Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Förslag på strategi framåt och resurser

Ett förslag på strategi framåt för att komma vidare i arbetet med att uppnå rekommendationerna kring öppna licenser för offentlig verksamhet.

  1. Inventera verksamhetens produktion av information och data. Vilken typ skapas och var? Publika webbsidor och kataloger, sociala medier, fysiskt på väggar och så vidare.
  2. Bedöm vilket material som kan tänkas uppnå upphovsrättsligt skydd. Bedöm vilket material som skulle kunna licensieras enligt helt fria licenser som CC0 eller PDM. 
  3. Inventera i vilka sammanhang ni är tydliga med vilken licens information och media är publicerade under. Kommuniceras detta i era olika kanaler? Anger ni upphovspersoner?
  4. Utbilda de anställda kring upphovsrätt, öppna licenser och Creative Commons. 
  5. Avtala med de anställda kring användning av öppna licenser, Creative Commons, för det de skapar. 
  6. Var tydliga med att berätta för allmänheten under vilken licens olika typer av material är skapat. Var försiktiga med tredjepartsmaterial. 
  7. Fundera på vilka ställen på era digitala tjänster, sociala medier och i det fysiska rummet ni ska förklara och informera om vilka licenser ett visst material är licensierat under, och vad det innebär. Hur kan ni informera allmänheten kring detta?

Berätta gärna för oss på Digiteket hur, och om, ni arbetar med öppna licenser i er verksamhet!

Länkar och resurser

Digg: Rekommendation om öppna licenser och immaterialrätt

Riksantikvarieämbetets bildpolicy

Digisams vägledning om upphovsrätt (pdf)

Kungliga bibliotekets information till forskare om Creative Commons-licenser