Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Upphovsrätt och tydliga licenser: Verktyg för tillgänglighet och delakultur

Som offentlig verksamhet rekommenderas folkbibliotek att skapa material under så öppna licenser som möjligt för att möjliggöra fri användning för medborgarna. Vad innebär detta för folkbibliotekens verksamhet i praktiken? Vad innebär det för de anställda? Digiteket försöker röja upp lite i upphovsrättssnårskogen.

Syfte

Kursen syftar till att lära deltagarna om öppna licenser och immaterialrätt, med fokus på deras tillämpning inom offentlig verksamhet, och då särskilt ur ett folkbiblioteksperspektiv. Den syftar också till att öka medvetenheten om vikten av att korrekt märka och informera om licenser för att underlätta tillgänglighet och återanvändning av information och material.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • känna till vilka rekommendationer som gäller för användning av licenser i offentlig verksamhet
  • kunna grunderna i svensk upphovsrättslagstiftning
  • veta vilken typ av material och information som skapas i verksamheten som bör licensieras
  • veta hur viktigt det är att var tydlig med licensangivandet.

Observera

Att ge juridiska rekommendationer i den här typen av komplexa frågor är svårt. Digiteket rekommenderar därför att ni pratar med era lokala jurister för stöd kring den här typen av frågor.

Denna text bygger på Myndigheten för Digital Förvaltnings (DIGG) rekommendationer: Rekommendation om öppna licenser och immaterialrätt.

Puffbilden är en beskuren bild av John Bauers Prinsessa i skogen. Bilden är Public domain, fri att använda, då det är mer än 70 år sen han avled.

"Djefwulen" i Kungliga biblioteket. Ur Tokroliga anekdoter. Folkskrifter utgivna av P. G. Berg, Serie 5 Nr 12 [15] 1858. Public domain, PDM.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.