EU:s nya upphovsrättsdirektiv och dess effekterLektion fyra

Digitaliseringen har ökat möjligheterna att skapa, distribuera och tillgängliggöra verk. Villkor och förutsättningar har förändrats dramatiskt och lagstiftningen har inte alltid hängt med. 2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag till nytt upphovsrättsdirektiv med syfte att uppnå en digital inre marknad. I denna film berättar Karolina om det nya EU-direktiv som skapade stor debatt 2019.

Sammanfattning  

 • Artikel 17 handlar om att plattformar som exempelvis Facebook måste skaffa licensavtal med upphovspersoner/organisationer alternativt granska allt material som laddas upp på plattformen så att det inte är upphovsrättsskyddat. Lösningen är uppladdningsfilter.
 • Artikel 15 handlar om att skydda pressens villkor genom att ta bort ingresstexten i länkar. Många nöjer sig nämligen med att läsa dessa och klickar sig inte vidare till exempelvis artiklar. Därmed uteblir klick och därmed annonsintäkter för publikationerna. Men detta kommer också att göra att länkar blir svårare att avläsa.   

Några av effekterna av direktiven blir:

 • att den kulturella allmänningen blir skyddad
 • att  undervisningsundantaget även gäller bibliotek 
 • att out of commerce-verk får reproduceras av kulturarvsinstitutioner
 • inga undantag för användargenererat innehåll 
 • inga panoramafrihetsundantag.

I bibliotekens uppdrag ligger att tillgängliggöra information. IFLA har i ett uttalande om upphovsrätt beskrivit det som att biblioteken ska “utnyttja alla möjligheter som lagen ställer till förfogande att ge tillgång till information och möjliggöra lärande”. Det ställer krav på goda kunskaper om hur balansen ser ut mellan upphovspersoners rätt och möjlighet att kunna få betalt för sina verk, och idén om fri tillgång till information.

Det nya Upphovsrättsdirektivet antogs av EU 2019. Flera länder var skeptiska och Polen har överklagat artikel 17 till Europadomstolen för granskning av om den strider mot mänskliga rättigheter och fri tillgång till information. 

I Sverige har arbetet med implementeringen påbörjats med siktet inställt på att bli lag i juni 2021.

Diskussionsfrågor

 • Spekulera kring vilka konsekvenser det nya direktivet skulle kunna få för bibliotek.
 • Många europeiska bibliotek har ställt sig skeptiska till direktivet. Varför då tror du? Forskningsbibliotekssammanslutningen Liber sammanfattar sin kritik i ett öppet brev.
 • Upphovsrätts- och insamlingsorganisationen STIM är positiva till direktivet. Hur resonerar de?
 • IFLA skriver i sitt uttalande om bibliotek och upphovsrätt att bibliotek bör “bedriva lobbyverksamhet för fler undantag och inskränkningar för att maximera tillgången till information […]”. 
  • Är detta något du håller med om?
  • Är det en uppgift du känner ingår i din roll som bibliotekarie?
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Karolina Andersdotter & Marika Alneng

Publicerad: 5 november, 2020