Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Upphovsrätt eller allemansrätt? Eller båda?

2011 åkte fotografen David Slater till Indonesien för att fotografera makaker. Väl på plats och med kameran riggad blir en av makakerna nyfiken nog att komma fram. Den får tag på avtryckaren och tar en serie bilder på sig själv. Några riktigt bra!

David Slater lägger ut bilderna på nätet med rubriken “Monkey selfie”. Men vem äger egentligen upphovsrätten till bilderna? Fotografen som riggat utrustningen eller apan som tryckt på knappen? Det hela leder till en långt utdragen och mycket kostsam tvist.

Det här med upphovsrätt kan vara snårigt, inte minst för att reglerna ibland är svåra att tolka och för att olika rättigheter ibland skaver mot varandra. I den här kursen tar vi oss an några olika aspekter som är särskilt intressanta för dig som jobbar på folkbibliotek.

En selfie av en grinande makakapa.

Apselfie!

Syfte

Syftet med kursen är att bidra med kunskaper om upphovsrätt, kopplade till bibliotekens uppdrag.

Kunskapsmål

Målen för denna kurs är att du ska

  • få grundläggande kunskap i upphovsrätt och de undantag i lagen som gäller för bibliotek
  • få förståelse för de nya EU-direktiven och vilka effekter de kan ge upphov till 
  • få förståelse för hur upphovsrätten är kopplad till medie- och informationskunnighet, MIK.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.