VerbaliseringLektion tre

Att verbalisera och att syntolka är att beskriva i ord det som sker visuellt. Teknikerna skiljer dock sig åt. Verbalisering görs under inspelning och syntolkning görs oftast under redigeringsprocessen. 

Verbalisering funkar bäst till filmer som inte innehåller komplex visuell information, till exempel föreläsningar eller undervisningsfilmer där man pratar till en presentation. Om filmen istället är av spelfilmskaraktär eller innehåller dramatik eller annan form av komplex visuell information, till exempel människor som visuellt uttrycker känslor, kan filmen behöva syntolkas. 

Utifrån skrivningar från myndigheten DIGG, Handbok för syntolkning av Malmö stad (pdf, 349kb) och uttalande från representanter för Synskadades Riksförbund, tolkar vi kravet om syntolkning som att det “räcker” med verbalisering för videomaterial som inte består av så mycket visuell information.

Förberedelser inför verbaliserad presentation

Förbered dig genom att skapa eller justera ditt bildstödsmaterial så att det är lättare anpassat för verbalisering. Var medveten om att du kommer behöva läsa upp allt som står i din presentation. Skala bort irrelevant eller överflödig information och långa citat. 

 • Använd några få meningar eller ett par punkter per bild.
 • Om du använder statistik, tabeller och grafer, skala bort irrelevant information. Det kan vara tidskrävande att beskriva denna typ av visuell information.
 • Bilder som bara är att betrakta som utfyllnad eller dekoration kommer att behöva beskrivas om de är tänkta att förmedla någon känsla eller dylikt till åhörarna. 

Dessa åtgärder vinner troligtvis alla åhörare på då presentationer ofta innehåller alltför mycket information.

Verbalisering under inspelningen

 • Presentera dig själv, dina i bild synliga kollegor och eventuella gäster samt var ni befinner er.  “ Hej! Jag heter Ulla och befinner mig i Slottet, den gamla delen av Malmö Stadsbibliotek. I mitt sällskap finns min gäst Kim Sandén från Medierådet som kommer att…”
 • Då det kan vara svårt att höra skillnad på röster. Namnge personer när du lämnar över ordet: “Nu kommer Iman att berätta mer om IMMS algoritmer”.
 • Använd inte uttryck som “Som ni ser så…”
 • Allt som är informationsbärande bör verbaliseras. Läs upp/beskriv allt du visar i din presentation, förklara bilder, flödesschema och grafik. Du behöver dock inte berätta minutiösa detaljer som vilket typsnitt du har använt, eller vilken färg en dekorativ bård har. 
 • Grafiska element som diagram och grafik ska inte detaljerat beskrivas vad gäller  färg och placering. Det är bara deras innehåll som är viktigt: “Stapeldiagram som visar att 40 personer svarade ja, 38 svarade nej och 23 svarade vet ej.” 
 • Om du visar filmklipp eller dylikt som inte är syntolkade eller är svåra att förstå om man inte ser, så  behöver du sammanfatta poängen i filmen efteråt.
 • Tänk på att en filmad föreläsning/presentation med ett försök till verbalisering som kanske inte alltid blir hundraprocentigt, är bättre än att inte publicera filmen alls. Opublicerat material är ju inte tillgänglig för någon. 

Övning

Nu ska du ta del av en video som du först ska  lyssna på. Tänk på vilken information som framgår i den. När du är klar ska du titta och lyssna. Finns den någon annan information som framgick visuellt? 

Lyssna först på filmen om Digitekets självskattningstest utan att titta på den. Titta sedan på den.

Videon nedan är Digiteket livekonferens för att fira ettårsdagen.  

 • Lyssna på det korta segmentet där Ola presenterar statistik. Stoppa när du hör att han är klar, vid cirka 19:36 minuter. Lyssna på den först med slutna ögon och fundera på om du tycker att informationen som presenterades var klar och tydlig. Uppstod det några frågetecken? 

Spela upp den ingen, titta på sekvensen och jämför. Fanns det visuell information som inte verbaliserades? Hur hade det kunnat göras bättre?

Lyssna på Digitekets statistikredovisning, titta sedan på samma del. Hade tydligare verbalisering behövts?

Vill du veta mer?

Läs mer om verbalisering och syntolkning i Handbok för syntolkning av Malmö stad (pdf, 349kb). I den hittar du tips och rekommendationer på vad du behöver tänka på.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie
Medförfattare: Mikael Hellman, Ola Nilsson

Publicerad: 12 oktober, 2020