Konkreta tips på hur du filmar och redigerar mer tillgängligtLektion ett

Möjligheten att ta emot information via film är något som de flesta av oss tar för givet. För personer med nedsatt syn och hörsel, och även för många andra, kan det vara svårt att ta del av denna information. Därför ska man nu se till att göra sina filmer tillgängliga för alla. Detta har konsekvenser vid planering av film, i produktion och under redigeringsprocessen. Här nedan kommer några tips på vad du kan tänka på. 

Observera att det som krävs i tillgänglighetslagstiftningen är syntolkning, textning och att kontrast i grafik tillräcklig höga. Övriga tips nedan förstärker dock tillgängligheten och gör ditt budskap tydligare.

På inspelningsplats

Bakgrund

Tänk på bakgrundsmiljön För många detaljer eller rörelser kan distrahera tittaren. Se till att ha “lugna bakgrunder” när du filmar någon som pratar. Ett exempel på en lugn bakgrund kan vara en enfärgad vägg. 

Kontraster i bild

Tänk på kontrasterna när du filmar. Se till att personerna eller objekten i bild är väl synliga. 

Personen som filmas

Man ska sträva efter att tala klarspråk i bild – det vill säga prata på ett sådant sätt att alla kan förstå. Hen ska även prata tydligt och lugnt då hens tal ska hinna läsas i undertexten. Påminn gärna personen om du märker att taltempot ökar.

Läppläsbarhet

Det är bra om läpparna på personen som pratar syns i bild. Detta förenklar läppläsbarheten.

Placering av innehåll

Tänk på din bildkomposition. All information som sker i nedersta delen av bilden kommer att övertäckas av undertexten. Lämna lite “luft” i bilden genom att centrera. Ha för vana att redan under filmning tänka på hur bilden kommer att se ut med undertextremsan. Det kan vara bra att även ha i åtanke att undertexten höjs om menyremsan är aktiverad, och att den tar mer plats om den består av två rader. Man brukar säga att undertext tar cirka 20-25% av bildytan.

Youtubefilm med undertext längst ner i videospelaren

Youtubefilm med undertext längst ner i videospelaren. Foto: Mélanie Piedoie ©

Youtubefilm med menyremsan öppen länsgt ner, undertexten har lyfts upp ovan menyn.

Youtubefilm med menyremsa öppen, undertexten har lyfts upp. Foto: Mélanie Piedoie ©

Klippbilder

Ta klippbilder på plats så att du har material som kan spelas upp för att ge tidsutrymme för syntolkning och kanske undertext vid behov. 

Ljud

För god hörbarhet bör du tänka på ljudlandskapet. Se till att inspelningsmiljön är så lugn som möjligt. Tänk på att fläktar i ventilationssystem kan ge störande bakgrundsljud. Smycken, mobiler som ringer och vibrerar och annat som kan ge ifrån sig störande ljud bör avlägsnas. Gör en provinspelning så att du vet att  mikrofonen och inspelningsplatsen bidrar till god inspelningsljud.

Spela in miljöljud som kan ge information om vad som syns i bild. Ljuden kan spelas upp i  den syntolkade versionen. Ett exempel:  om en katt är väsentlig i handlingen och syns i bild kan man i den syntolkade versionen istället höra den jama eller spinna. 

Under redigering

Grafisk information

Tänk på var du placerar information som till exempel namnbrickor. Det är vanligt att dessa placeras en bit ner till vänster men de kan då täckas av undertexten. Placera dessa upp mot vänstra hörnet. 

Grafisk information ska inte återges bara i färg utan även i symboler. Någon som är färgblind kommer kanske inte att kunna orientera sig och se skillnaden på till exempel ett rött och en grönt stapeldiagram. Förstärk gärna information med till exempel text, mönster eller symboler.

Kontraster i grafik

Ha höga kontraster i grafik som du använder. När du skapar grafik kan du kolla om kontrasterna är tillräckliga i till exempel verktyget Contrast Ratio. Om du har en ljusblå bakgrund och vill skriva i en rosa nyans, vilken färg ska du välja? Kopiera färgernas kod och klistra in dem i verktyget som kommer att signalera för dig om kontrasterna är tillräckliga. 

 

Kontrasten mellan två färger är inte tillräckligt hög.

Den lila nyansen mot den blåa bakgrunden har inte tillräckligt hög kontrast.

Kontrasten mellan två färger kan vara tillräckligt beroende på textens form.

Den lila nyansen mot blå bakgrund kan ha tillräckligt hög kontrast beroende på textens form.

Kontrasten anses vara är tillräcklig mellan två färger.

Den lila nyansen mot blå bakgrund har tillräckligt hög kontrast.

Klippbilder

Använd inte dessa när någon pratar då det är bra om läpparna på personen som pratar syns i bild. Detta förenklar läsbarheten på läpparna.

Klippning

Låt personen du filmat prata färdig och undvik allt för “hårda klipp”, det vill säga snabba övergångar mellan två sekvenser.

Blinkande ljus

Blinkande ljus bör undvikas då det kan framkalla epilepsi. Mer om detta kan du läsa på DIGG i artikeln Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande.

Bakgrundsmusik

Bakgrundsmusik som ibland läggs till under redigering ska enbart användas när ingen i filmen talar och inte heller under syntolkningen.

Ljudeffekter

Väljer du att ha ljudeffekter ska du komma ihåg att dessa kommer att behöva förklaras i syntolkningen. 

Kronologisk ordning

Berätta i kronologisk ordning för att minska förvirring.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie
Medförfattare: Mikael Hellman, Ola Nilsson

Publicerad: 12 oktober, 2020