Hur gör du en befintlig PDF tillgänglig?Lektion fem

Ett första steg är att fundera på om dokumentet behöver vara tillgängligt eller om det kan gallras. Det kan också vara värt att fundera på om informationen går att publicera som HTML vilket DIGG rekommenderar.

DIGG: Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga PDF:er

Om du vill skapa en tillgänglighetsanpassad PDF och inte har tillgång till Acrobat Pro så kan du kopiera och klistra innehållet från PDF-filen till en Word-fil som du sen i sin tur anpassar enligt instruktionerna ovan. Detta kan i vissa sammanhang gå snabbare än att styra upp taggar och hierarkin i Acrobat Pro. 

Om du inte kan markera text i dokumentet består PDF:en av inscannade eller fotograferade bilder. Dessa typer av PDF:er måste OCR:as, det vill säga konverteras till text, innan man kan jobba vidare med dem. 

Om du har tillgång till Adobe Acrobat Pro så använd gärna Umeå universitets fina guider för att tillgängliggöra PDF:er:

Åtgärda icke-tillgängliga PDF-dokument med Adobe Acrobat Pro

Organisationen WebAim har ofta enkla och pedagogiska genomgångar kring digital tillgänglighet:

PDF Accessibility – Acrobat and Accessibility

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 10 december, 2020