Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Skapa tillgängliga PDF-filer

Inledning

När tillgänglighetslagen infördes uttrycktes oro från offentliga aktörer kring framförallt två punkter: syntolkning och textning av videomaterial och tillgänglighetsanpassning av PDF-filer. PDF är i många verksamheter ett väl använt och spritt material och en enkel Googlesökning ger 18 500 träffar bara för Malmö stads sidor.

Testa gärna själv med din kommun. Många verksamheter som lyder under tillgänglighetslagstiftningen är således med rätta oroade över lagkraven som rör alla PDF-filer som publicerats efter den 23 september 2018. Äldre dokument som ”behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter” är dock inte undantagna utan ska också följa lagkraven. Med detta menas till exempel blanketter och dylikt som fortfarande används.

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska få kunskap om hur din verksamhet kan uppfylla de nya kraven på tillgängliggörande

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du

  • kunna skapa en PDF-fil som uppfyller tillgänglighetskraven
  • kunna granska en PDF-fil och avgöra huruvida den är tillgänglig
  • kunna göra om en befintlig PDf-fil så att den blir mer tillgänglig.

Källor

Delar av detta material är inspirerat av Umeå universitets fina resurser.

Anmärkningar

Olika versioner av Officepaketet och Word har olika inställningar och funktionalitet. I denna kurs utgår vi från Office 365 men mycket kommer vara samma i andra versioner av programvaran. De som jobbar professionellt med PDF:er använder Adobe Acrobat Pro men i denna resurs försöker vi utgå från standardprogramvaror. Microsoft har samlat instruktioner kring var du hittar tillgänglighetsinställningar för äldre versioner av programmet. 

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.