Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Checklista för digital källkritik

Idag sprids det dagligen ofantliga mängder felaktig information på nätet, något som alla som befinner sig på nätet behöver rusta sig för. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en checklista, som utgår ifrån de fyra källkritiska kriterierna, BÄTT (Beroende, Äkthet, Tid, Tendens). Frågorna kan hjälpa dig att stå emot informationspåverkan på nätet, men också att undvika att bli lurad i största allmänhet. 

  1. Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan? Fundera över avsändarens intressen.
  2. Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  3. Vem tjänar på att du sprider den?
  4. Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  5. Var hittade du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har gett korrekt information om ämnet?
  6. Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  7. Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att endast leta efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Vi ska nu titta lite närmare på punkt 6 ovan: ”Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor.” Hur kan det gå till?